Saltar al contingut principal

Importacions. Per branques d'activitat

Importacions. Per branques d'activitat Catalunya. Setembre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 8.028,2 934,7 13,2 5,1
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 313,7 50,4 19,1 -2,3
Productes energètics; extracció i refinació petroli 708,0 111,9 18,8 10,9
Alimentació i begudes 577,7 91,0 18,7 3,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 801,3 21,6 2,8 3,9
Indústries químiques 1.639,3 223,0 15,7 10,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 416,1 9,5 2,3 -3,7
Maquinària i equips mecànics 428,0 -15,3 -3,4 5,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 189,6 -1,9 -1,0 -1,5
Equips elèctrics i electrònics 633,5 77,7 14,0 2,5
Vehicles de motor i altres materials de transport 1.417,5 291,9 25,9 6,0
Resta branques d'activitat 896,7 72,1 8,7 2,3
No classificats 6,8 2,7 67,7 49,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Advertiment
Importacions. Per branques d'activitat Espanya. Setembre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 27.731,3 2.257,4 8,9 2,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.057,9 187,9 21,6 1,5
Productes energètics; extracció i refinació petroli 3.548,1 97,0 2,8 -3,3
Alimentació i begudes 2.056,7 210,2 11,4 0,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 2.533,2 253,0 11,1 6,4
Indústries químiques 3.922,5 94,3 2,5 6,8
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.756,0 -4,2 -0,2 -0,2
Maquinària i equips mecànics 1.723,7 105,9 6,5 6,6
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 794,6 -12,9 -1,6 -2,0
Equips elèctrics i electrònics 2.208,6 266,7 13,7 8,6
Vehicles de motor i altres materials de transport 4.568,5 841,8 22,6 0,8
Resta branques d'activitat 3.521,4 205,9 6,2 -1,5
No classificats 40,1 11,8 41,8 26,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Advertiment

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats