Importacions. Per branques d'activitat

Importacions. Per branques d'activitat Catalunya. Juny del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 7.647,5 371,8 5,1 6,3
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 264,2 -63,9 -19,5 1,7
Productes energètics; extracció i refinació petroli 510,6 -36,9 -6,7 9,5
Alimentació i begudes 563,4 -8,6 -1,5 -0,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 687,6 -34,6 -4,8 -4,9
Indústries químiques 1.458,7 74,6 5,4 10,5
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 458,8 45,9 11,1 8,6
Maquinària i equips mecànics 497,6 62,0 14,2 6,7
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 212,5 6,0 2,9 -8,8
Equips elèctrics i electrònics 623,7 125,4 25,2 1,4
Vehicles de motor i altres materials de transport 1.485,5 187,7 14,5 15,5
Resta branques d'activitat 880,5 13,0 1,5 4,6
No classificats 4,5 1,2 37,4 26,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Importacions. Per branques d'activitat Espanya. Juny del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 27.172,3 1.934,4 7,7 5,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 918,8 8,1 0,9 8,0
Productes energètics; extracció i refinació petroli 3.518,0 598,4 20,5 10,1
Alimentació i begudes 2.025,7 77,1 4,0 0,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.833,1 -96,3 -5,0 -2,3
Indústries químiques 3.707,7 173,9 4,9 7,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.957,8 281,1 16,8 7,5
Maquinària i equips mecànics 1.873,5 198,7 11,9 5,6
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 827,9 36,4 4,6 -1,2
Equips elèctrics i electrònics 1.999,1 186,0 10,3 5,4
Vehicles de motor i altres materials de transport 4.825,5 97,9 2,1 3,2
Resta branques d'activitat 3.656,8 358,4 10,9 6,0
No classificats 28,3 14,7 108,3 70,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Les importacions catalanes augmenten al juny del 2018 un 5,1% respecte a un any enrere. Per branques econòmiques, es destaquen els increments dels equips elèctrics i electrònics (25,2%) i dels vehicles de motor i altres materials de transport (14,5%). En sentit contrari, disminueixen l’agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (−19,5%) i els productes energètics; extracció i refinació petroli (−6,7%), entre d’altres. A Espanya, les compres a l'exterior creixen un 7,7% interanual.

Data de publicació: 6 de setembre del 2018. Propera actualització: 3 d'octubre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: