Saltar al contingut principal

Importacions. Per branques d'activitat

Importacions. Per branques d'activitat Catalunya. Juliol del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 7.456,8 877,0 13,3 17,1
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 323,3 72,7 29,0 14,7
Productes energètics; extracció i refinació petroli 534,2 225,4 73,0 39,4
Alimentació i begudes 524,6 34,4 7,0 2,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 634,3 -60,9 -8,8 3,1
Indústries químiques 1.831,2 286,1 18,5 9,8
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 479,7 154,1 47,3 36,8
Maquinària i equips mecànics 453,9 29,8 7,0 18,1
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 200,9 2,7 1,4 22,9
Equips elèctrics i electrònics 671,4 34,1 5,4 38,4
Vehicles de motor i altres materials de transport 839,7 -42,2 -4,8 13,6
Resta branques d'activitat 958,8 141,9 17,4 23,8
No classificats 4,8 -1,3 -21,2 39,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Importacions. Per branques d'activitat Espanya. Juliol del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 28.165,1 4.473,4 18,9 20,1
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 956,8 133,8 16,3 10,2
Productes energètics; extracció i refinació petroli 3.665,2 1.622,7 79,4 30,8
Alimentació i begudes 2.175,7 348,7 19,1 6,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.987,9 -168,9 -7,8 -2,5
Indústries químiques 5.133,6 1.376,0 36,6 21,1
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 2.220,8 716,3 47,6 35,6
Maquinària i equips mecànics 1.679,1 91,0 5,7 17,7
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 777,3 -135,4 -14,8 18,8
Equips elèctrics i electrònics 2.392,3 -23,9 -1,0 27,1
Vehicles de motor i altres materials de transport 3.174,1 -141,5 -4,3 17,6
Resta branques d'activitat 3.965,6 651,0 19,6 28,2
No classificats 36,5 3,6 10,9 21,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 22 de setembre de 2021. Propera actualització: 21 d'octubre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística COMEST

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats

Taules disponibles [+]