Saltar al contingut principal

Importacions. Per branques d'activitat

Importacions. Per branques d'activitat Catalunya. Juliol del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 6.579,8 -1.553,0 -19,1 -22,3
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 250,6 -76,2 -23,3 -2,3
Productes energètics; extracció i refinació petroli 308,7 -479,7 -60,8 -53,4
Alimentació i begudes 490,2 -84,3 -14,7 -5,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 695,2 -177,3 -20,3 -22,7
Indústries químiques 1.545,1 -275,2 -15,1 -6,4
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 325,6 -156,4 -32,4 -27,0
Maquinària i equips mecànics 424,1 -71,8 -14,5 -21,1
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 198,2 -13,7 -6,5 -21,9
Equips elèctrics i electrònics 637,3 96,1 17,8 -13,8
Vehicles de motor i altres materials de transport 881,9 -208,7 -19,1 -40,3
Resta branques d'activitat 816,9 -105,0 -11,4 -17,7
No classificats 6,1 -0,7 -10,6 -22,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Importacions. Per branques d'activitat Espanya. Juliol del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 23.691,8 -4.081,5 -14,7 -18,2
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 823,0 -127,7 -13,4 1,0
Productes energètics; extracció i refinació petroli 2.042,5 -1.465,2 -41,8 -37,1
Alimentació i begudes 1.827,0 -266,6 -12,7 -4,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 2.156,9 -455,2 -17,4 -14,9
Indústries químiques 3.757,7 -381,5 -9,2 -4,1
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.504,5 -457,8 -23,3 -20,0
Maquinària i equips mecànics 1.588,1 -270,1 -14,5 -22,0
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 912,8 87,3 10,6 -9,4
Equips elèctrics i electrònics 2.416,2 339,7 16,4 -9,0
Vehicles de motor i altres materials de transport 3.315,6 -797,4 -19,4 -31,9
Resta branques d'activitat 3.314,6 -284,3 -7,9 -16,4
No classificats 33,0 -2,6 -7,2 -10,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 28 de setembre de 2020. Propera actualització: 26 d'octubre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMEST

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats