Saltar al contingut principal

Importacions. Per branques d'activitat

Importacions. Per branques d'activitat Catalunya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 6.011,4 637,4 11,9 6,6
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 304,2 4,9 1,6 -4,0
Productes energètics; extracció i refinació petroli 838,1 211,3 33,7 -1,2
Alimentació i begudes 373,4 -5,9 -1,6 -3,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 601,6 82,9 16,0 13,3
Indústries químiques 1.252,9 87,9 7,5 5,8
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 330,9 21,1 6,8 8,1
Maquinària i equips mecànics 309,6 33,5 12,1 10,3
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 164,0 1,8 1,1 19,6
Equips elèctrics i electrònics 380,3 46,2 13,8 11,8
Vehicles de motor i altres materials de transport 834,1 108,4 14,9 15,0
Resta branques d'activitat 621,8 45,2 7,8 6,6
No classificats 0,4 0,0 -1,4 11,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Importacions. Per branques d'activitat Espanya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 21.303,4 1.304,9 6,5 2,6
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 792,4 -17,9 -2,2 -6,4
Productes energètics; extracció i refinació petroli 4.569,4 65,1 1,4 -7,8
Alimentació i begudes 1.291,5 -87,5 -6,3 -4,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.706,1 176,1 11,5 10,2
Indústries químiques 3.054,0 142,4 4,9 2,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.361,1 91,7 7,2 4,5
Maquinària i equips mecànics 1.174,7 181,4 18,3 11,5
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 563,5 22,9 4,2 6,5
Equips elèctrics i electrònics 1.291,3 102,8 8,6 7,6
Vehicles de motor i altres materials de transport 3.034,4 587,4 24,0 18,5
Resta branques d'activitat 2.453,1 63,3 2,6 3,9
No classificats 11,8 -22,6 -65,7 -46,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Darrera actualització: 8 de maig de 2014. Sèries revisades el 27 de gener de 2021.

Dades anuals Estadística COMEST

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats

Taules disponibles [+]