Saltar al contingut principal

Importacions. Per àrees geogràfiques i països

Importacions. Per àrees geogràfiques i països Catalunya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total importacions 4.837,4 100,0 -3.511,8 -42,1 -22,2
Unió Europea (UE-28) 2.680,1 55,4 -2.098,6 -43,9 -20,3
Alemanya 629,7 13,0 -811,1 -56,3 -28,0
França 440,0 9,1 -232,4 -34,6 -13,5
Itàlia 401,3 8,3 -274,7 -40,6 -18,7
Portugal 81,4 1,7 -84,5 -50,9 -11,2
Regne Unit 95,2 2,0 -174,7 -64,7 -30,7
Altres països i territoris d'Europa 276,4 5,7 -127,4 -31,5 -24,6
Suïssa 119,2 2,5 -13,0 -9,8 -19,3
Amèrica del Nord 186,2 3,8 -146,5 -44,0 -21,8
Estats Units d'Amèrica 176,6 3,6 -132,9 -42,9 -22,4
Amèrica Central i del Sud 214,0 4,4 -105,4 -33,0 -24,2
Resta del món 1.480,6 30,6 -1.033,9 -41,1 -25,2
Japó 77,1 1,6 -109,2 -58,6 -34,1
Xina 761,2 15,7 -32,4 -4,1 -11,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des de gener del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Importacions. Per àrees geogràfiques i països Espanya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total importacions 17.390,4 100,0 -11.411,4 -39,6 -18,5
Unió Europea (UE-28) 9.184,2 52,8 -6.086,9 -39,9 -18,4
Alemanya 2.059,0 11,8 -1.517,6 -42,4 -22,2
França 1.520,7 8,7 -1.365,3 -47,3 -21,9
Itàlia 1.188,8 6,8 -748,0 -38,6 -21,9
Portugal 598,9 3,4 -400,2 -40,1 -12,6
Regne Unit 551,3 3,2 -414,1 -42,9 -21,8
Altres països i territoris d'Europa 995,2 5,7 -861,8 -46,4 -24,1
Suïssa 246,9 1,4 -57,6 -18,9 -14,0
Amèrica del Nord 1.027,7 5,9 -609,4 -37,2 0,7
Estats Units d'Amèrica 977,9 5,6 -561,2 -36,5 3,5
Amèrica Central i del Sud 978,7 5,6 -521,1 -34,7 -22,5
Resta del món 5.204,6 29,9 -3.332,2 -39,0 -20,2
Japó 191,0 1,1 -205,2 -51,8 -30,4
Xina 2.625,9 15,1 212,2 8,8 -3,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des de gener del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de juliol de 2020. Propera actualització: 9 de setembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMEST

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

Podeu consultar la correspondència entre les àrees geogràfiques i els països a l'enllaç Codis territorials i d'entitats. Països Eurostat.