Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 1r trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 19.433,5 -1.830,2 -8,6 -8,6
Nivell tecnològic alt 2.553,9 -161,4 -5,9 -5,9
productes farmacèutics 1.631,3 62,4 4,0 4,0
productes informàtics, electrònics i òptics 912,9 -168,3 -15,6 -15,6
altres 9,7 -55,5 -85,2 -85,2
Nivell tecnològic mitjà alt 9.491,1 -864,2 -8,3 -8,3
productes químics 3.405,0 -68,5 -2,0 -2,0
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.591,2 -798,7 -12,5 -12,5
altres 494,9 2,9 0,6 0,6
Nivell tecnològic mitjà baix 2.745,1 -592,1 -17,7 -17,7
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.574,1 -117,9 -7,0 -7,0
productes metàl·lics 444,0 -53,7 -10,8 -10,8
altres 726,9 -420,6 -36,7 -36,7
Nivell tecnològic baix 4.643,3 -212,5 -4,4 -4,4
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.144,2 -130,2 -3,0 -3,0
altres 499,2 -82,2 -14,1 -14,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades del primer trimestre del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 1r trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 63.674,1 -2.585,7 -3,9 -3,9
Nivell tecnològic alt 10.483,8 438,0 4,4 4,4
productes farmacèutics 4.503,8 468,6 11,6 11,6
productes informàtics, electrònics i òptics 4.594,8 -381,2 -7,7 -7,7
altres 1.385,2 350,6 33,9 33,9
Nivell tecnològic mitjà alt 27.420,1 -1.955,3 -6,7 -6,7
productes químics 7.543,9 -172,5 -2,2 -2,2
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 18.340,3 -1.810,6 -9,0 -9,0
altres 1.536,0 27,8 1,8 1,8
Nivell tecnològic mitjà baix 9.970,1 -1.061,8 -9,6 -9,6
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.122,4 -486,2 -7,4 -7,4
productes metàl·lics 1.889,8 111,5 6,3 6,3
altres 1.957,9 -687,0 -26,0 -26,0
Nivell tecnològic baix 15.800,0 -6,7 0,0 0,0
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 14.313,9 107,3 0,8 0,8
altres 1.486,1 -114,0 -7,1 -7,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades del primer trimestre del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 de maig de 2020. Propera actualització: 14 de setembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.