Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 1r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 21.263,7 1.028,3 5,1 5,1
Nivell tecnològic alt 2.715,3 145,4 5,7 5,7
productes farmacèutics 1.568,9 126,6 8,8 8,8
productes informàtics, electrònics i òptics 1.081,3 -42,3 -3,8 -3,8
altres 65,1 61,0 1.487,3 1.487,3
Nivell tecnològic mitjà alt 10.355,4 491,9 5,0 5,0
productes químics 3.473,5 121,7 3,6 3,6
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 6.389,9 340,7 5,6 5,6
altres 492,0 29,5 6,4 6,4
Nivell tecnològic mitjà baix 3.337,2 241,2 7,8 7,8
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.692,0 45,5 2,8 2,8
productes metàl·lics 497,7 6,6 1,3 1,3
altres 1.147,5 189,2 19,7 19,7
Nivell tecnològic baix 4.855,8 149,8 3,2 3,2
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.274,4 171,5 4,2 4,2
altres 581,4 -21,7 -3,6 -3,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 1r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 66.259,9 2.544,2 4,0 4,0
Nivell tecnològic alt 10.045,8 103,5 1,0 1,0
productes farmacèutics 4.035,2 251,3 6,6 6,6
productes informàtics, electrònics i òptics 4.976,0 262,6 5,6 5,6
altres 1.034,6 -410,4 -28,4 -28,4
Nivell tecnològic mitjà alt 29.375,4 1.331,9 4,7 4,7
productes químics 7.716,4 426,8 5,9 5,9
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 20.150,9 797,5 4,1 4,1
altres 1.508,1 107,5 7,7 7,7
Nivell tecnològic mitjà baix 11.031,9 529,4 5,0 5,0
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.608,7 226,3 3,5 3,5
productes metàl·lics 1.778,3 93,3 5,5 5,5
altres 2.644,9 209,8 8,6 8,6
Nivell tecnològic baix 15.806,8 579,4 3,8 3,8
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 14.206,6 562,0 4,1 4,1
altres 1.600,1 17,4 1,1 1,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 21.263,7 milions d'euros al primer trimestre del 2019, quantitat que representa una variació interanual positiva del 5,1%. Es registren increments en tots els nivells: un 5,7% en el nivell tecnològic alt; un 5% en el mitjà alt; un 7,8% en el mitjà baix; un 3,2% en el baix. Per productes, cal destacar l'augment de les compres de productes farmacèutics (8,8%). Pel que fa a Espanya, les compres de productes industrials a l'exterior han augmentat un 4%, si es compara amb el mateix període d'un any enrere.

Data de publicació: 24 de maig del 2019. Propera actualització: 2 de setembre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn