Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 1r trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 18.885,9 -547,6 -2,8 -2,8
Nivell tecnològic alt 2.992,1 438,2 17,2 17,2
productes farmacèutics 1.735,9 104,6 6,4 6,4
productes informàtics, electrònics i òptics 1.228,9 316,0 34,6 34,6
altres 27,3 17,7 182,8 182,8
Nivell tecnològic mitjà alt 8.972,5 -518,7 -5,5 -5,5
productes químics 3.390,6 -14,4 -0,4 -0,4
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.043,8 -547,4 -9,8 -9,8
altres 538,0 43,1 8,7 8,7
Nivell tecnològic mitjà baix 2.622,7 -122,4 -4,5 -4,5
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.637,5 63,4 4,0 4,0
productes metàl·lics 468,4 24,3 5,5 5,5
altres 516,8 -210,1 -28,9 -28,9
Nivell tecnològic baix 4.298,6 -344,7 -7,4 -7,4
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.706,0 -438,2 -10,6 -10,6
altres 592,6 93,5 18,7 18,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 1r trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 63.796,8 122,7 0,2 0,2
Nivell tecnològic alt 11.283,5 799,7 7,6 7,6
productes farmacèutics 4.966,3 462,5 10,3 10,3
productes informàtics, electrònics i òptics 5.498,7 903,9 19,7 19,7
altres 818,5 -566,8 -40,9 -40,9
Nivell tecnològic mitjà alt 27.610,7 190,6 0,7 0,7
productes químics 7.581,9 37,9 0,5 0,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 18.375,1 34,9 0,2 0,2
altres 1.653,7 117,7 7,7 7,7
Nivell tecnològic mitjà baix 10.317,3 347,1 3,5 3,5
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.615,7 493,3 8,1 8,1
productes metàl·lics 1.753,8 -136,0 -7,2 -7,2
altres 1.947,8 -10,2 -0,5 -0,5
Nivell tecnològic baix 14.585,3 -1.214,7 -7,7 -7,7
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 12.748,8 -1.565,1 -10,9 -10,9
altres 1.836,5 350,4 23,6 23,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 20 de maig de 2021. Propera actualització: 13 de setembre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]