Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 15.913,9 1.098,9 7,4 7,7
Nivell tecnològic alt 1.895,7 70,6 3,9 7,2
productes farmacèutics 922,9 34,3 3,9 7,1
productes informàtics, electrònics i òptics 971,6 36,4 3,9 7,3
altres 1,3 -0,1 -4,2 29,8
Nivell tecnològic mitjà alt 7.456,5 440,2 6,3 9,1
productes químics 2.814,2 18,1 0,6 2,9
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 4.264,2 406,1 10,5 13,6
altres 378,0 15,9 4,4 9,8
Nivell tecnològic mitjà baix 2.658,9 183,8 7,4 0,2
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.371,7 97,0 7,6 6,9
productes metàl·lics 380,9 8,6 2,3 8,8
altres 906,3 78,3 9,5 -11,9
Nivell tecnològic baix 3.902,8 404,3 11,6 10,5
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.479,5 376,3 12,1 10,9
altres 423,3 28,0 7,1 7,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 50.857,4 3.423,4 7,2 8,5
Nivell tecnològic alt 7.531,4 253,1 3,5 7,5
productes farmacèutics 3.068,8 12,9 0,4 6,7
productes informàtics, electrònics i òptics 3.709,2 217,1 6,2 7,9
altres 753,4 23,1 3,2 8,9
Nivell tecnològic mitjà alt 22.247,0 2.028,2 10,0 11,1
productes químics 6.194,9 -324,4 -5,0 -2,7
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 14.976,4 2.279,0 17,9 18,1
altres 1.075,7 73,6 7,3 12,1
Nivell tecnològic mitjà baix 9.116,8 320,4 3,6 5,6
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 5.128,1 245,5 5,0 5,6
productes metàl·lics 1.304,0 61,3 4,9 5,8
altres 2.684,7 13,6 0,5 5,4
Nivell tecnològic baix 11.962,1 821,8 7,4 6,8
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 10.744,1 645,5 6,4 5,9
altres 1.218,1 176,2 16,9 16,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Darrera actualització: 8 de setembre de 2014. Sèries revisades el 27 de gener de 2021.

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]