Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 15.000,6 792,7 5,6 -1,4
Nivell tecnològic alt 1.976,8 99,9 5,3 -2,8
productes farmacèutics 850,9 31,8 3,9 -1,0
productes informàtics, electrònics i òptics 1.122,8 66,3 6,3 -4,5
altres 3,1 1,8 146,1 56,5
Nivell tecnològic mitjà alt 7.039,4 601,4 9,3 4,2
productes químics 2.737,3 211,4 8,4 4,7
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 3.945,5 347,3 9,7 4,4
altres 356,6 42,7 13,6 -1,1
Nivell tecnològic mitjà baix 2.178,7 -151,4 -6,5 -14,7
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.186,0 104,0 9,6 -1,4
productes metàl·lics 376,4 26,2 7,5 0,5
altres 616,3 -281,6 -31,4 -31,6
Nivell tecnològic baix 3.805,7 242,8 6,8 -0,3
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.395,5 226,1 7,1 -0,3
altres 410,2 16,7 4,3 -0,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 49.268,9 3.542,9 7,7 -0,3
Nivell tecnològic alt 8.335,1 429,7 5,4 -1,2
productes farmacèutics 3.183,6 74,7 2,4 -4,0
productes informàtics, electrònics i òptics 4.410,8 286,2 6,9 -2,2
altres 740,7 68,7 10,2 19,7
Nivell tecnològic mitjà alt 20.407,5 2.094,7 11,4 3,8
productes químics 5.709,7 93,4 1,7 0,7
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 13.672,2 1.890,5 16,0 5,6
altres 1.025,6 110,7 12,1 1,5
Nivell tecnològic mitjà baix 8.678,7 568,6 7,0 -8,1
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 4.519,8 220,3 5,1 -1,5
productes metàl·lics 1.207,2 28,7 2,4 -1,4
altres 2.951,8 319,6 12,1 -19,0
Nivell tecnològic baix 11.847,5 449,9 3,9 0,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 10.679,1 377,4 3,7 0,2
altres 1.168,4 72,5 6,6 -1,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.

Darrera actualització: 11 de març de 2014. Sèries revisades el 28 de gener de 2022. Propera actualització: 8 de setembre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.