Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 21.509,5 681,4 3,3 4,2
Nivell tecnològic alt 2.828,5 409,3 16,9 11,1
Unió Europea 1.777,3 427,9 31,7 29,5
resta del món 1.051,2 -18,6 -1,7 -9,1
Nivell tecnològic mitjà alt 10.636,7 44,5 0,4 2,6
Unió Europea 7.261,8 -42,3 -0,6 1,4
resta del món 3.374,9 86,7 2,6 5,3
Nivell tecnològic mitjà baix 3.167,8 93,3 3,0 5,4
Unió Europea 1.856,6 32,2 1,8 -1,9
resta del món 1.311,1 61,0 4,9 15,8
Nivell tecnològic baix 4.876,6 134,4 2,8 3,0
Unió Europea 2.460,2 48,8 2,0 0,2
resta del món 2.416,3 85,6 3,7 5,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 67.230,9 911,7 1,4 2,7
Nivell tecnològic alt 10.566,2 533,4 5,3 3,2
Unió Europea 5.914,8 -42,9 -0,7 -0,2
resta del món 4.651,4 576,3 14,1 7,9
Nivell tecnològic mitjà alt 30.383,1 401,0 1,3 3,0
Unió Europea 21.308,8 -300,1 -1,4 0,6
resta del món 9.074,4 701,1 8,4 9,2
Nivell tecnològic mitjà baix 10.757,5 -278,1 -2,5 1,2
Unió Europea 6.641,4 -224,0 -3,3 -3,2
resta del món 4.116,2 -54,1 -1,3 8,5
Nivell tecnològic baix 15.524,1 255,5 1,7 2,7
Unió Europea 7.424,6 52,5 0,7 -0,2
resta del món 8.099,4 203,0 2,6 5,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 21.263,7 milions d'euros al primer trimestre del 2019, quantitat que representa un augment interanual del 5,1%. Segons el seu contingut tecnològic, s'observen increments interanuals en tots els nivells: alt (5,7%); mitjà alt (5%); mitjà baix (7,8%), i baix (3,2%). Per àrees geogràfiques, creixen les importacions de productes de la Unió Europea per als nivells tecnològics alt (27,1%) i mitjà alt (3,5%), mentre que disminueixen per als nivells econòmics mitjà baix (−5,5%) i baix (−1,6%). En el cas de la resta del món, destaca el creixement de les importacions de nivell tecnològic mitjà baix (26,2%). Pel que fa a Espanya, les compres a l'exterior de productes industrials han augmentat un 4% respecte al primer trimestre del 2018.

Data de publicació: 12 de setembre del 2019. Propera actualització: 29 de novembre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.