Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 15.000,6 792,7 5,6 -1,4
Nivell tecnològic alt 1.976,8 99,9 5,3 -2,8
Unió Europea 1.169,9 164,2 16,3 0,0
resta del món 806,9 -64,3 -7,4 -6,1
Nivell tecnològic mitjà alt 7.039,4 601,4 9,3 4,2
Unió Europea 4.910,4 541,6 12,4 8,8
resta del món 2.129,0 59,8 2,9 -4,5
Nivell tecnològic mitjà baix 2.178,7 -151,4 -6,5 -14,7
Unió Europea 1.255,6 -155,4 -11,0 -10,2
resta del món 923,1 4,0 0,4 -20,0
Nivell tecnològic baix 3.805,7 242,8 6,8 -0,3
Unió Europea 1.980,9 72,6 3,8 -0,2
resta del món 1.824,8 170,2 10,3 -0,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 49.268,9 3.542,9 7,7 -0,3
Nivell tecnològic alt 8.335,1 429,7 5,4 -1,2
Unió Europea 4.148,2 399,2 10,6 -0,3
resta del món 4.186,9 30,5 0,7 -2,1
Nivell tecnològic mitjà alt 20.407,5 2.094,7 11,4 3,8
Unió Europea 14.891,9 2.041,7 15,9 6,2
resta del món 5.515,7 53,0 1,0 -1,7
Nivell tecnològic mitjà baix 8.678,7 568,6 7,0 -8,1
Unió Europea 4.909,5 -212,3 -4,1 -10,9
resta del món 3.769,2 780,8 26,1 -4,0
Nivell tecnològic baix 11.847,5 449,9 3,9 0,1
Unió Europea 6.040,6 190,9 3,3 1,2
resta del món 5.807,0 259,1 4,7 -1,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.

Darrera actualització: 11 de març de 2014. Sèries revisades el 28 de gener de 2022. Propera actualització: 20 de maig de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.