Saltar al contingut principal

Clima exportador

Clima exportador Catalunya. 2n trimestre del 2014
Trimestre actual Expectatives per als propers dotze mesos Trimestre anterior
Cartera de comandes 21,1 47,7 18,3
Preus d'exportació de l'empresa -7,6 -1,9 -9,7
Preus internacionals del sector -12,3 -5,5 -16,1
Marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa -28,6 -18,7 -28,1
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Departament d'Empresa i Treball.

Darrera actualització: 10 de setembre de 2014. Propera actualització: 29 de novembre de 2021

Estadística CLEX

Nota metodològica

L'Enquesta sobre el Clima exportador a Catalunya és una operació estadística trimestral de caràcter qualitatiu que recull les opinions empresarials sobre les expectatives i l'evolució de diferents aspectes conjunturals de l'exportació.

L'enquesta va dirigida a un panell de 600 empreses industrials exportadores catalanes. El mètode per a la selecció de la mostra és el mostreig aleatori estratificat segons el sector d'activitat de l'empresa i el seu tram de facturació en exportació.

La desagregació sectorial utilitzada en l'enquesta és la classificació en 12 grups d'activitat econòmica i 5 trams segons el valor de l'exportació de l'empresa. Les principals variables d'aquesta estadística són: la cartera de comandes, els preus d'exportació de l'empresa, els preus internacionals del sector, el marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa i les expectatives de les exportacions.

Per als principals indicadors de l'enquesta s'ofereix el saldo calculat com a diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.

A partir del segon trimestre de l’any 2020, la producció i difusió d'aquesta enquesta la fa el Departament d’Empresa i Treball .

Del 2001 al 2009, aquesta enquesta era fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Observatori de Mercats Exteriors-Consorci de Promoció Comercial de Catalunya i l'Idescat. Del 2010 al 2012, la realització de l'enquesta es va fer des d'ACC1Ó. Entre l'any 2013 i el primer trimestre del 2020, l’enquesta la porta a terme l'Observatori del Treball i Model Productiu

Taules disponibles [+]