Saltar al contingut principal

Clima exportador

Clima exportador Catalunya. 2n trimestre del 2019
Trimestre actual Expectatives per als propers dotze mesos Trimestre anterior
Cartera de comandes -1,1 9,3 0,8
Preus d'exportació de l'empresa -4,3 -3,9 1,1
Preus internacionals del sector -7,8 -7,5 -0,5
Marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa -20,2 -18,5 -24,8
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Darrera actualització: 12 de setembre de 2019. Propera actualització: 22 de novembre de 2019

Nota metodològica

L'Enquesta sobre el Clima exportador a Catalunya és una operació estadística trimestral de caràcter qualitatiu que recull les opinions empresarials sobre les expectatives i l'evolució de diferents aspectes conjunturals de l'exportació.

L'enquesta va dirigida a un panell de 600 empreses industrials exportadores catalanes. El mètode per a la selecció de la mostra és el mostreig aleatori estratificat segons el sector d'activitat de l'empresa i el seu tram de facturació en exportació.

La desagregació sectorial utilitzada en l'enquesta és la classificació en 12 grups d'activitat econòmica i 5 trams segons el valor de l'exportació de l'empresa. Les principals variables d'aquesta estadística són: la cartera de comandes, els preus d'exportació de l'empresa, els preus internacionals del sector, el marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa i les expectatives de les exportacions.

Per als principals indicadors de l'enquesta s'ofereix el saldo calculat com a diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.

A partir de l'any 2013, la producció i difusió d'aquesta enquesta la fa l'Observatori del Treball i Model Productiu.

Del 2001 al 2009, aquesta enquesta era fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Observatori de Mercats Exteriors-Consorci de Promoció Comercial de Catalunya i l'Idescat. Del 2010 al 2012, la realització de l'enquesta es va fer des d'ACC1Ó.