Saltar al contingut principal

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Catalunya. 1r trimestre del 2019
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 104,2 104,9 106,3
Component preus 103,8 104,1 104,8
Component nominal 100,4 100,8 101,4
Zona euro 104,8 105,2 105,7
Component preus 104,8 105,2 105,7
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 104,4 105,0 105,6
Component preus 102,4 102,7 103,5
Component nominal 102,0 102,2 102,0
Països desenvolupats 105,8 106,4 107,7
Component preus 104,2 104,5 105,2
Component nominal 101,5 101,8 102,4
Nous països industrialitzats d'Àsia 106,0 108,1 111,0
Component preus 109,6 109,5 110,9
Component nominal 96,7 98,7 100,0
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.
Notes:
- Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
- Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(z) Dada no procedent.
Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Espanya. 1r trimestre del 2019
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 109,8 110,5 112,0
Component preus 108,9 109,2 110,0
Component nominal 100,8 101,2 101,9
Zona euro 110,5 111,0 111,5
Component preus 110,5 111,0 111,5
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 110,4 111,0 111,5
Component preus 107,8 108,2 108,9
Component nominal 102,4 102,6 102,4
Països desenvolupats 111,4 112,0 113,5
Component preus 109,4 109,7 110,4
Component nominal 101,8 102,1 102,8
Nous països industrialitzats d'Àsia 111,6 113,8 117,2
Component preus 114,9 114,8 116,4
Component nominal 97,1 99,1 100,7
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Banc d'Espanya.
Notes:
- Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.
- Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
- Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 7 d'octubre de 2019. Propera actualització: 27 de novembre de 2019 Calendari

Estadística PCSI

Nota metodològica

L'indicador de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-09).

Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'índex sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent del preu, en particular aquells que modifiquen la qualitat de les manufactures.

Per al càlcul d'aquests indicadors, el Banc d'Espanya té en compte els països següents en cadascun dels àmbits:

  • Zona euro: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre.
  • UE-28: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre.
  • Països desenvolupats: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Eslovènia, els Estats Units, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Japó, Luxemburg, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa.
  • Nous països industrialitzats d'Àsia: Corea del Sud, Filipines, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia, Taiwan i Xina.
  • Països industrialitzats: tots els anteriors.

Les dades són provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.