Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 363,7 -217,3 -37,4 3,8
OCDE 342,7 -193,2 -36,0 2,7
Unió Europea (UE-27) 321,6 160,7 99,9 136,3
Amèrica del Nord 18,9 5,7 43,5 417,4
Amèrica Llatina 4,4 -10,8 -70,8 -74,2
Resta d'Amèrica 0,0 -0,4 .. ..
Àsia i Oceania 5,5 -12,1 .. ..
Àfrica 0,0 0,0 .. ..
Paradisos fiscals 1,0 -11,9 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 3.188,8 -3.187,4 -50,0 -29,6
OCDE 3.080,1 -2.936,5 -48,8 -28,1
Unió Europea (UE-27) 1.741,3 -72,6 -4,0 17,3
Amèrica del Nord 1.073,0 925,0 .. 431,8
Amèrica Llatina 81,4 -0,6 -0,8 -26,2
Resta d'Amèrica 8,3 7,8 .. ..
Àsia i Oceania 30,1 -472,2 .. ..
Àfrica 0,9 0,8 .. ..
Paradisos fiscals 4,9 -12,9 -72,5 143,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de setembre de 2021. Propera actualització: 20 de desembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.

Taules disponibles [+]