Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 909,9 -853,8 -48,4 -39,8
OCDE 689,9 -986,8 -58,9 -46,0
Unió Europea (UE-28) 506,1 -793,0 -61,0 -33,4
Amèrica del Nord 10,3 -38,5 -78,9 -74,8
Amèrica Llatina 48,3 -252,9 -84,0 -81,1
Resta d'Amèrica 6,9 6,9 .. 295,0
Àsia i Oceania 17,9 -52,0 -74,4 -71,6
Àfrica 155,1 152,7 .. ..
Paradisos fiscals 6,9 4,7 204,4 64,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 6.937,0 -1.748,6 -20,1 -7,2
OCDE 6.057,0 -1.489,1 -19,7 -5,3
Unió Europea (UE-28) 5.610,2 -742,3 -11,7 4,0
Amèrica del Nord 158,5 22,4 16,4 1,3
Amèrica Llatina 395,2 -204,3 -34,1 -59,6
Resta d'Amèrica 11,4 -18,6 -61,9 -56,1
Àsia i Oceania 318,1 -1.065,5 -77,0 -69,9
Àfrica 197,6 192,8 .. 442,1
Paradisos fiscals 16,2 4,0 32,4 -53,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 909,9 milions d'euros al quart trimestre del 2017, un 48,4% menys que al mateix període de l'any anterior. Per àrees geogràfiques, el 55,6% d'aquesta inversió té com a origen la Unió Europea. La inversió estrangera a Espanya ha estat de 6.937 milions d'euros, un 20,1% menys que al quart trimestre de l'any 2016.

Data de publicació: 21 de març del 2018. Propera actualització: 20 de juny del 2018

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: