Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Catalunya. 1r trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 668,0 -71,2 -9,6 -9,6
OCDE 612,9 -72,4 -10,6 -10,6
Unió Europea 265,0 (b) z z z
Amèrica del Nord 7,3 -3,7 -33,5 -33,5
Amèrica Llatina 10,3 6,5 166,9 166,9
Resta d'Amèrica 0,0 -0,5 .. ..
Àsia i Oceania 361,0 265,0 .. ..
Àfrica 0,5 -6,0 .. ..
Paradisos fiscals 3,4 -3,3 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Notes:
- El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
- Fins al quart trimestre del 2019, la Unió Europea inclou els països de la UE-28; partir del primer trimestre del 2020, els de la UE-27 (sense el Regne Unit).
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Espanya. 1r trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.646,1 -4.740,1 -64,2 -64,2
OCDE 2.449,1 -4.666,0 -65,6 -65,6
Unió Europea 1.371,3 (b) z z z
Amèrica del Nord 72,0 -26,4 -26,8 -26,8
Amèrica Llatina 63,6 -290,0 -82,0 -82,0
Resta d'Amèrica 12,7 6,7 .. ..
Àsia i Oceania 617,2 460,5 .. ..
Àfrica 2,0 -6,3 .. ..
Paradisos fiscals 16,2 -3,0 -15,7 -15,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Notes:
- El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
- Fins al quart trimestre del 2019, la Unió Europea inclou els països de la UE-28; partir del primer trimestre del 2020, els de la UE-27 (sense el Regne Unit).
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 22 de juny de 2020. Propera actualització: 21 de setembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.