Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 645,6 -122,6 -16,0 -40,9
OCDE 623,2 -4,6 -0,7 -35,8
Unió Europea (UE-28) 593,1 38,2 6,9 -35,4
Amèrica del Nord 5,6 -11,5 -67,1 -0,7
Amèrica Llatina 6,1 -136,9 -95,7 -91,3
Resta d'Amèrica 4,6 -3,7 .. ..
Àsia i Oceania 13,5 0,3 .. ..
Àfrica 0,1 -0,4 -86,9 -83,9
Paradisos fiscals 4,1 -7,8 -65,5 -72,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 4.442,3 -1.229,8 -21,7 1,2
OCDE 3.682,2 -1.305,9 -26,2 -9,2
Unió Europea (UE-28) 3.317,6 -1.565,1 -32,1 -7,4
Amèrica del Nord 40,2 -10,4 -20,5 -43,5
Amèrica Llatina 250,7 -11,2 -4,3 -39,2
Resta d'Amèrica 8,3 -14,8 -64,2 -74,5
Àsia i Oceania 653,2 495,1 .. ..
Àfrica 44,4 -61,6 .. ..
Paradisos fiscals 12,2 -13,1 -51,8 -22,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 645,6 milions d'euros al segon trimestre del 2018, un 16% menys que al mateix període de l'any anterior. Per àrees geogràfiques, el 91,8% d'aquesta inversió té com a origen la Unió Europea. La inversió estrangera a Espanya ha estat de 4.442,3 milions d'euros, un 21,7% menys que al segon trimestre de l'any 2017.

Data de publicació: 21 de setembre del 2018. Propera actualització: 20 de desembre del 2018

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: