Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 245,4 -659,6 -72,9 -62,9
OCDE 229,5 -646,7 -73,8 -63,7
Unió Europea (UE-27) 181,8 -474,8 -72,3 -54,3
Amèrica del Nord 34,2 19,9 139,6 -65,3
Amèrica Llatina 3,4 -91,8 -96,4 -93,7
Resta d'Amèrica 1,8 -3,0 -62,2 -46,4
Àsia i Oceania 7,1 1,3 21,7 -47,5
Àfrica 0,0 -0,7 -98,8 -78,5
Paradisos fiscals 1,7 1,6 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 3.314,5 -1.113,5 -25,1 -16,1
OCDE 3.055,0 -902,5 -22,8 -19,3
Unió Europea (UE-27) 2.257,7 -992,8 -30,5 -26,2
Amèrica del Nord 355,4 315,2 .. 166,6
Amèrica Llatina 141,7 -226,9 -61,6 -7,8
Resta d'Amèrica 16,8 -3,2 -15,9 -17,1
Àsia i Oceania 90,9 21,0 30,1 262,7
Àfrica 27,3 -111,3 -80,3 -79,8
Paradisos fiscals 54,7 31,8 138,9 205,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de febrer de 2002. Sèries revisades el 12 d'abril de 2021. Propera actualització: 20 de desembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.

Taules disponibles [+]