Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya Valor
Total Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Aigua, sanejament i gestió de residus Construcció Comerç a l'engròs i al detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Educació Activitats sanitàries i de serveis socials Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis
T1/2021 192,1 0,0 0,0 53,4 0,0 36,5 0,0 90,2 0,0 0,3 0,1 11,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
T4/2020 308,6 39,0 0,0 56,0 0,0 0,0 15,3 104,3 0,3 36,9 13,1 30,2 0,4 3,2 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0
T3/2020 58,8 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 29,3 8,8 0,5 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T2/2020 1.486,1 0,0 0,0 1.059,9 16,8 0,0 0,0 404,5 0,1 0,0 2,7 0,5 0,2 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
T1/2020 1.830,4 0,0 0,0 1.817,7 0,0 0,0 1,4 8,0 0,2 0,1 0,1 0,1 2,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
T4/2019 491,5 56,2 0,0 57,7 11,7 0,0 20,5 258,3 5,6 16,4 4,2 15,8 24,7 13,1 0,0 7,3 0,1 0,1 0,0
T3/2019 193,4 1,0 0,0 9,7 0,0 0,0 12,8 122,8 0,0 23,6 6,0 6,2 10,1 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0
T2/2019 198,7 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 0,2 20,5 0,0 91,7 3,0 19,4 1,5 1,2 4,1 0,4 0,0 22,3 0,0
T1/2019 481,6 0,0 0,0 384,1 16,7 0,0 1,6 12,7 4,9 0,4 38,3 8,1 1,5 6,4 5,3 1,6 0,0 0,1 0,0
T4/2018 589,9 0,0 0,0 127,7 17,2 0,0 3,3 188,4 130,8 40,6 5,7 16,0 9,3 10,2 15,3 0,0 12,6 12,9 0,0
T3/2018 4.863,7 3.035,8 0,0 64,9 1,9 0,0 0,4 1.754,2 0,0 0,0 0,2 4,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T2/2018 165,5 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0 2,9 90,3 0,0 1,3 3,3 2,4 7,6 3,1 3,5 0,0 0,0 9,2 0,0
T1/2018 259,6 0,1 0,0 40,8 1,6 1,0 1,1 208,6 3,3 0,0 2,4 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T4/2017 472,9 26,2 0,0 126,5 10,0 0,0 0,0 94,8 106,5 22,6 0,8 7,3 77,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
T3/2017 378,1 0,2 0,0 50,3 36,5 0,1 0,1 14,9 150,0 107,9 0,0 3,7 12,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
T2/2017 1.014,5 99,8 0,7 2,9 0,0 0,0 2,2 51,8 774,3 11,7 6,2 0,3 7,7 10,5 1,1 13,1 21,3 10,9 0,0
T1/2017 688,6 19,2 0,0 51,3 38,5 0,0 4,0 489,4 64,3 7,6 3,3 2,0 2,6 2,7 0,2 0,0 0,0 3,5 0,0
T4/2016 643,3 3,3 0,0 60,9 2,9 0,0 8,7 261,5 205,9 0,7 5,5 8,4 60,0 3,2 1,5 0,0 20,5 0,3 0,0
T3/2016 488,5 0,5 0,0 77,9 1,5 1,5 0,5 164,5 148,6 3,4 55,6 2,3 17,7 5,9 2,5 6,0 0,0 0,1 0,0
T2/2016 425,8 0,5 0,0 129,1 0,0 0,0 4,5 62,4 135,1 21,8 4,1 1,4 53,9 11,8 0,5 0,0 0,6 0,0 0,0
T1/2016 677,1 0,3 0,0 80,7 0,0 17,5 4,5 479,1 35,5 2,4 7,8 0,0 30,4 1,7 0,5 0,0 2,1 14,3 0,1
T4/2015 525,8 0,0 0,0 151,1 20,8 0,0 91,4 95,6 11,0 0,3 21,8 45,0 33,8 26,7 1,6 0,0 0,0 26,9 0,0
T3/2015 264,0 0,0 0,0 94,6 0,0 3,7 22,9 56,0 5,6 4,5 1,7 35,9 20,0 6,3 0,7 0,0 0,0 12,0 0,0
T2/2015 280,8 0,0 4,6 91,4 1,3 102,0 0,6 63,3 3,3 0,0 2,0 0,7 10,6 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0
T1/2015 166,5 0,0 0,0 49,2 5,5 0,0 10,5 18,7 0,5 0,0 2,8 15,3 41,3 1,6 1,4 0,0 0,0 19,7 0,0
T4/2014 164,8 0,0 0,0 67,2 0,1 0,0 21,5 59,1 0,0 4,4 2,7 2,1 5,5 1,2 0,4 0,0 0,7 0,0 0,0
T3/2014 1.572,8 0,0 0,0 94,9 0,0 1.347,1 1,5 114,0 3,2 0,8 6,9 0,0 0,4 0,7 1,4 0,0 0,0 1,9 0,0
T2/2014 547,0 2,8 1,7 315,3 0,2 0,0 0,6 53,8 69,0 0,0 12,3 26,5 40,2 9,7 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0
T1/2014 501,8 15,6 0,0 16,0 0,0 98,6 0,2 335,7 12,2 10,3 0,1 0,0 9,8 0,9 0,3 0,0 0,1 1,9 0,0
T4/2013 1.294,4 8,1 0,0 828,2 0,0 0,5 132,7 180,7 50,8 0,4 32,1 29,1 14,8 9,7 1,9 0,0 3,7 1,7 0,0
T3/2013 202,3 4,5 0,0 47,6 0,0 6,8 0,0 40,7 3,1 0,0 0,6 44,2 42,8 11,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
T2/2013 229,1 13,2 0,0 82,3 0,0 0,0 3,6 29,9 9,1 0,0 1,3 56,5 5,6 26,1 0,8 0,0 0,0 0,6 0,1
T1/2013 328,1 1,5 0,0 59,4 0,1 0,0 100,9 19,7 25,4 1,0 50,1 0,7 47,9 3,1 2,5 0,0 0,0 15,8 0,0
T4/2012 969,1 18,9 0,0 103,1 1,2 0,5 232,0 394,7 8,4 0,0 24,3 4,9 149,4 12,0 0,4 0,0 0,0 19,2 0,0
T3/2012 338,0 1,2 0,0 78,4 0,3 2,9 23,5 177,6 0,0 1,5 0,5 13,3 34,6 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T2/2012 710,9 0,7 0,0 230,2 0,0 0,0 8,6 388,3 2,4 3,2 4,4 2,8 38,4 24,7 5,9 0,1 0,0 1,1 0,2
T1/2012 277,0 0,0 0,1 80,1 0,1 2,5 54,4 69,2 0,1 1,7 3,9 6,0 57,2 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
T4/2011 770,5 1,0 0,0 239,8 0,0 0,3 36,2 329,9 17,8 11,5 16,6 36,1 57,7 1,3 17,5 0,0 0,0 5,0 0,0
T3/2011 310,2 0,0 0,0 65,4 0,2 0,7 8,3 144,9 1,6 0,0 58,4 8,7 18,1 2,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
T2/2011 1.210,8 0,0 0,9 211,6 5,9 6,7 59,1 807,6 0,8 13,2 0,0 16,6 46,9 3,6 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0
T1/2011 253,2 0,0 0,0 73,8 6,0 0,5 2,2 111,5 4,5 4,0 6,8 24,2 13,2 0,2 0,2 0,0 3,8 2,3 0,0
T4/2010 392,6 2,3 10,5 50,6 1,0 0,3 53,5 75,5 1,6 28,0 0,1 13,6 103,3 6,8 0,0 0,0 0,0 45,3 0,0
T3/2010 157,4 0,0 0,0 58,4 0,3 0,2 5,7 16,8 0,8 31,3 0,0 7,1 11,2 2,0 1,7 0,0 0,0 20,1 1,7
T2/2010 771,0 0,0 0,6 121,5 0,0 4,3 6,8 16,4 1,0 0,0 3,7 603,4 2,5 5,9 0,6 0,0 0,0 4,4 0,0
T1/2010 479,5 0,0 0,0 78,0 0,0 0,2 19,0 25,4 0,3 0,0 0,1 332,4 4,3 0,8 0,0 0,1 0,0 19,1 0,0
T4/2009 435,2 0,0 0,1 101,1 1,0 0,5 58,2 144,2 19,4 27,8 28,3 0,0 29,6 3,2 1,3 0,0 0,0 20,7 0,0
T3/2009 373,3 0,0 3,6 207,9 0,0 0,0 2,3 24,4 54,1 10,1 0,0 10,5 7,4 44,7 0,0 0,4 0,0 7,9 0,0
T2/2009 295,6 0,0 0,0 175,6 0,0 0,3 23,1 15,2 0,1 10,9 0,2 2,0 51,3 16,3 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0
T1/2009 464,7 0,0 0,0 235,0 0,1 0,5 14,0 166,7 2,1 20,0 0,6 8,0 1,3 4,6 0,0 0,0 1,1 10,8 0,0
T4/2008 2.033,1 0,0 0,0 1.551,0 5,2 72,4 113,4 146,4 1,3 74,6 5,6 1,4 40,6 1,0 8,3 0,0 0,0 11,9 0,0
T3/2008 461,0 0,0 0,0 140,9 3,0 0,7 9,7 71,7 43,3 71,9 1,8 98,8 13,0 0,5 2,0 0,0 0,0 3,6 0,0
T2/2008 1.060,9 0,0 4,0 124,3 0,2 14,0 19,9 376,9 17,9 4,3 18,3 406,1 56,0 12,4 0,1 0,0 0,0 6,5 0,0
T1/2008 381,6 2,8 4,1 153,8 34,5 4,0 4,9 58,4 4,3 20,5 3,3 7,8 39,1 28,4 0,2 0,0 15,4 0,0 0,3
T4/2007 1.549,2 0,7 0,0 874,1 7,5 139,4 147,6 142,4 29,6 2,9 5,2 86,7 65,4 29,2 10,3 0,0 0,5 7,9 0,0
T3/2007 1.167,7 0,0 0,0 513,1 0,0 0,5 11,8 400,9 29,5 14,6 53,5 83,3 47,6 11,5 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
T2/2007 646,9 0,0 0,0 452,1 0,1 7,7 15,9 35,2 12,0 75,8 5,8 7,9 18,9 5,1 8,9 0,0 0,0 1,3 0,0
T1/2007 2.262,3 0,0 0,0 963,2 0,0 0,0 19,7 78,7 5,3 21,7 1.080,5 0,1 29,9 0,7 46,2 0,0 0,0 16,2 0,0
T4/2006 1.060,5 1,8 1,4 511,6 2,4 10,9 84,9 128,4 42,8 122,4 12,6 50,7 64,2 3,7 11,4 0,6 5,1 5,5 0,0
T3/2006 2.088,6 0,3 0,3 608,1 58,9 0,0 492,7 76,4 0,0 66,9 5,4 500,5 264,3 3,5 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0
T2/2006 953,1 0,0 0,0 77,5 0,3 224,5 7,2 56,8 2,2 65,8 105,3 154,7 44,2 201,6 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0
T1/2006 933,7 0,0 0,0 661,1 0,0 0,4 14,0 57,8 22,0 114,7 0,5 0,1 6,8 1,9 2,5 0,0 50,1 1,8 0,0
T4/2005 1.269,1 0,5 0,0 925,3 0,0 19,9 31,3 121,5 4,5 79,3 21,7 49,5 11,7 2,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
T3/2005 241,2 0,1 0,0 129,3 0,0 1,7 13,8 36,8 2,5 23,6 5,7 2,7 1,1 1,7 0,0 0,0 0,1 22,0 0,1
T2/2005 225,3 0,0 0,0 49,8 0,0 3,8 1,4 51,3 0,3 66,4 3,0 1,3 0,5 0,1 3,0 0,0 35,9 8,5 0,0
T1/2005 768,3 0,0 0,0 28,5 0,0 0,0 10,0 624,1 17,2 36,1 1,6 0,8 0,9 34,9 0,1 0,0 14,3 0,1 0,0
T4/2004 819,0 0,0 0,0 400,9 0,0 0,2 17,2 247,3 29,2 42,8 9,6 43,5 6,4 11,6 2,6 0,0 0,8 6,9 0,0
T3/2004 475,7 0,5 0,0 281,0 0,0 0,2 4,7 76,8 3,0 24,6 61,3 0,7 7,7 2,4 1,6 0,0 0,0 11,2 0,0
T2/2004 2.861,5 0,0 0,0 1.165,5 0,0 4,5 1,8 112,7 4,9 9,4 1,4 0,3 1.560,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T1/2004 274,1 0,4 0,0 137,1 0,0 0,0 0,6 117,0 2,1 4,4 3,4 0,8 6,7 1,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0
T4/2003 2.043,6 0,0 0,0 1.687,0 22,1 0,2 7,9 295,9 6,7 3,1 4,3 1,8 5,6 8,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
T3/2003 1.658,3 0,0 0,0 1.606,8 0,0 0,0 1,7 36,1 0,2 0,0 2,3 6,9 0,9 0,5 0,7 0,0 0,1 2,0 0,0
T2/2003 215,5 0,2 0,0 54,6 0,0 0,0 5,6 20,2 7,9 94,6 3,3 2,5 7,6 0,2 0,1 0,0 5,5 13,4 0,0
T1/2003 196,0 0,1 0,0 114,0 0,8 19,6 18,4 20,6 1,6 0,0 1,7 2,2 1,7 13,5 1,4 0,0 0,3 0,0 0,0
T4/2002 656,4 42,3 0,0 329,9 0,0 0,0 4,3 49,0 3,5 19,5 13,8 0,9 0,5 6,8 184,7 0,0 0,0 1,4 0,0
T3/2002 336,3 0,0 0,0 115,1 0,0 0,0 1,2 204,1 4,3 6,1 1,7 0,2 1,1 0,8 1,0 0,0 0,0 0,7 0,0
T2/2002 643,2 0,0 0,0 370,8 7,7 0,1 21,5 167,6 0,0 1,2 12,4 59,4 0,9 0,4 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0
T1/2002 273,6 0,0 0,0 64,0 0,1 1,1 6,3 22,5 2,2 0,5 0,3 10,0 0,2 0,2 0,0 0,0 166,1 0,0 0,0
T4/2001 311,9 0,0 0,0 106,8 0,5 0,2 5,0 123,1 3,4 11,0 6,6 19,0 0,9 16,9 18,2 0,0 0,4 0,0 0,0
T3/2001 399,3 0,5 0,0 58,3 0,0 7,5 7,5 55,2 3,6 4,9 17,4 207,8 11,6 1,7 0,8 0,0 0,7 21,9 0,0
T2/2001 713,9 0,1 0,0 495,6 0,0 0,0 0,1 41,6 0,7 64,3 2,3 90,2 15,4 1,0 0,8 0,0 1,7 0,2 0,0
T1/2001 187,1 0,2 0,0 49,9 0,0 1,7 2,4 94,6 0,9 3,8 2,8 26,6 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0
T4/2000 1.423,7 0,0 0,0 436,2 0,0 1,1 10,5 99,2 3,0 1,2 31,8 796,4 4,6 23,2 0,1 0,2 0,0 16,0 0,0
T3/2000 412,2 0,0 0,2 329,4 0,0 17,6 0,0 16,2 1,1 0,7 34,5 8,7 0,1 1,4 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0
T2/2000 1.435,2 0,0 0,0 1.272,1 0,0 27,8 11,0 109,0 0,0 0,0 3,8 3,4 5,2 0,9 0,2 0,0 0,0 1,6 0,1
T1/2000 2.138,0 0,0 0,0 1.540,2 0,0 0,0 1,0 504,1 0,1 0,7 6,9 81,9 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
T4/1999 3.242,9 0,2 0,0 1.108,7 0,0 312,2 22,6 236,3 13,9 8,6 7,0 1.364,3 25,3 137,1 1,0 0,2 0,0 5,7 0,0
T3/1999 430,6 0,1 0,2 75,5 0,0 269,4 0,1 15,0 0,0 47,2 4,6 0,2 1,9 1,3 0,1 0,0 0,0 15,1 0,0
T2/1999 382,7 0,1 0,2 318,4 0,0 0,0 0,5 46,2 0,0 0,0 3,9 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 12,2 0,3
T1/1999 144,2 0,0 0,0 72,9 0,0 0,1 4,3 29,9 19,7 1,0 3,5 1,9 1,4 2,2 0,1 0,0 0,0 7,2 0,0
T4/1998 456,7 1,4 22,5 310,7 0,3 10,0 22,8 36,2 4,2 2,1 10,1 28,3 1,1 0,6 3,3 0,0 0,5 2,5 0,0
T3/1998 95,0 0,0 0,0 58,8 0,0 5,5 0,6 12,9 3,3 0,0 4,5 0,7 0,2 0,7 6,6 0,0 0,0 1,2 0,0
T2/1998 329,7 0,0 0,0 110,4 0,0 50,1 0,0 18,3 5,7 15,3 6,0 114,2 7,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8 1,4
T1/1998 515,1 0,0 27,0 419,8 0,0 24,6 3,9 23,9 0,2 0,0 6,1 0,1 5,3 2,3 0,0 0,0 0,6 1,0 0,1
T4/1997 286,4 0,0 0,0 71,0 0,0 5,8 0,0 37,1 0,0 1,0 3,4 0,5 0,0 166,2 0,2 0,0 0,0 1,3 0,0
T3/1997 84,6 0,0 0,0 19,6 0,0 1,7 0,3 6,4 0,0 0,4 0,2 41,3 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 2,1 0,1
T2/1997 390,0 0,0 0,0 217,9 133,9 2,9 0,0 20,8 1,4 0,0 8,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,6 0,0
T1/1997 69,4 0,0 0,0 48,5 0,0 0,9 1,6 9,1 0,5 0,0 5,5 2,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
T4/1996 108,3 0,0 0,0 84,2 0,0 2,7 0,9 13,0 0,3 0,0 0,5 2,2 0,1 3,7 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0
T3/1996 49,2 0,2 0,0 6,0 0,0 4,8 2,7 8,1 5,3 0,0 20,2 0,2 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
T2/1996 134,1 0,0 0,0 114,1 0,0 0,0 2,4 5,4 2,3 0,2 7,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
T1/1996 83,5 0,2 0,1 35,1 0,0 0,3 19,0 17,0 0,0 4,7 0,6 5,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
T4/1995 249,5 0,0 0,0 9,7 0,0 7,8 4,3 19,0 2,3 0,0 4,3 201,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
T3/1995 94,7 0,0 0,0 33,8 0,0 4,3 33,3 7,3 0,0 0,0 4,1 11,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
T2/1995 90,3 0,1 0,0 26,8 0,0 0,1 0,1 7,2 0,0 0,0 11,1 23,2 19,9 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T1/1995 105,7 0,0 0,0 71,1 0,0 14,0 1,5 11,8 0,2 1,0 0,3 3,9 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1,7 0,0
T4/1994 80,3 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,2 33,5 0,0 3,0 1,2 20,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
T3/1994 56,2 0,0 0,0 37,2 1,2 0,0 1,3 5,9 0,0 0,0 0,0 3,2 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
T2/1994 35,6 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,1 12,0 0,1 0,3 3,6 11,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
T1/1994 50,3 0,2 0,0 13,1 0,0 0,1 1,1 9,2 0,2 0,0 1,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0
T4/1993 42,9 0,0 0,0 12,9 0,4 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T3/1993 116,1 0,0 0,0 80,6 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,1 21,5 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
T2/1993 9,3 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,9 5,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T1/1993 59,4 0,0 0,0 16,0 16,6 0,0 0,0 24,5 0,4 1,0 0,2 0,3 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya Valor
Total Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Aigua, sanejament i gestió de residus Construcció Comerç a l'engròs i al detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Educació Activitats sanitàries i de serveis socials Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis
T1/2021 2.108,6 1,8 0,0 753,4 28,5 43,1 21,0 742,5 29,5 8,0 345,6 96,4 15,8 6,5 0,1 0,0 15,7 0,6 0,0
T4/2020 11.565,1 46,0 21,7 522,5 2.732,9 72,4 279,1 431,9 744,8 78,8 532,8 5.986,3 68,2 13,1 21,4 0,0 13,1 0,0 0,0
T3/2020 4.056,6 9,9 0,0 163,0 751,7 82,2 53,6 348,6 54,8 3,1 942,1 1.577,7 3,7 27,2 14,6 0,0 24,3 0,0 0,0
T2/2020 5.047,2 29,7 0,0 1.163,7 1.057,0 0,4 75,5 414,7 1.596,0 93,8 58,2 444,3 38,0 28,2 44,4 1,3 1,7 0,0 0,2
T1/2020 8.839,7 12,7 1.274,9 3.305,3 521,9 23,0 562,6 1.790,6 66,7 14,1 731,0 326,9 128,2 24,5 55,2 0,0 0,9 0,0 1,2
T4/2019 8.864,0 230,5 957,5 770,5 387,8 77,1 1.056,5 388,4 21,5 105,5 1.962,7 1.636,3 599,9 29,7 595,9 7,4 35,1 1,1 0,5
T3/2019 3.822,8 17,1 220,6 737,9 254,7 92,4 525,3 151,4 224,6 81,7 846,3 197,9 19,7 340,6 100,0 2,3 8,9 1,3 0,0
T2/2019 6.785,3 4,5 16,1 2.228,8 234,7 32,4 212,0 282,0 543,6 227,2 1.651,8 1.071,5 54,3 20,3 179,3 0,4 0,0 25,9 0,4
T1/2019 3.553,0 19,9 37,0 1.364,5 1.173,8 7,5 203,8 117,9 8,0 98,0 46,8 373,7 28,5 27,9 33,6 1,6 9,6 1,0 0,0
T4/2018 16.737,7 60,7 147,1 2.877,6 152,7 54,8 2.275,4 860,7 178,7 75,7 1.103,9 7.543,4 1.081,2 59,8 225,1 1,8 14,3 17,0 7,9
T3/2018 9.845,6 3.079,5 6,4 1.200,0 586,0 18,2 75,9 1.814,1 6,1 119,1 11,8 1.721,3 761,7 30,3 411,6 3,5 0,1 0,2 0,0
T2/2018 3.979,2 19,1 1,7 473,7 155,8 114,3 350,1 290,3 37,7 37,3 44,7 2.044,1 213,2 75,0 109,2 0,7 0,0 12,4 0,0
T1/2018 6.384,3 91,2 99,7 511,3 455,3 18,0 144,6 352,8 57,4 39,3 246,7 4.087,8 197,5 56,7 4,9 0,0 2,5 18,5 0,0
T4/2017 21.962,2 145,2 612,8 16.775,8 962,2 30,9 1.090,5 329,4 204,4 85,9 668,9 815,8 128,8 34,9 44,9 0,9 2,8 11,7 16,2
T3/2017 6.247,8 49,4 83,5 553,2 219,6 4,1 918,4 1.605,7 293,9 191,4 1.634,7 533,3 29,3 49,3 53,3 0,0 0,0 25,6 3,0
T2/2017 6.422,5 110,9 2.300,0 266,6 370,1 0,7 98,3 291,2 2.091,2 50,5 185,4 328,1 70,1 71,9 74,3 13,1 87,2 13,0 0,0
T1/2017 4.986,4 50,5 94,0 804,2 269,3 0,2 127,1 559,7 1.224,4 9,3 270,2 959,8 266,3 31,0 89,7 0,0 219,6 11,1 0,0
T4/2016 7.467,7 69,2 296,9 3.923,4 109,3 95,0 532,5 474,6 252,2 17,2 1.138,3 184,7 168,8 96,9 73,1 1,1 23,5 11,0 0,0
T3/2016 11.892,3 49,8 188,3 301,3 2.795,9 2,4 223,0 221,3 1.013,9 8,3 256,8 6.367,1 232,7 28,8 184,1 6,1 1,7 11,2 0,0
T2/2016 14.897,7 42,7 69,8 1.686,3 1.452,7 0,1 1.370,1 7.677,0 356,7 61,7 575,3 502,2 266,0 22,9 84,7 0,3 7,0 721,9 0,3
T1/2016 5.585,2 58,6 576,4 482,0 309,7 53,1 1.328,9 558,6 64,6 9,4 875,2 452,0 720,5 18,2 53,6 0,2 3,0 21,3 0,1
T4/2015 6.951,0 29,6 1.828,0 823,8 780,3 0,1 713,9 452,5 65,0 80,5 226,8 1.334,8 377,0 89,5 106,1 0,4 1,7 40,7 0,1
T3/2015 2.477,4 235,4 40,8 486,4 149,4 30,1 399,0 257,6 88,6 34,3 87,3 581,0 25,3 20,9 25,8 0,0 3,3 12,0 0,1
T2/2015 13.963,2 20,4 7.575,4 511,4 611,9 102,3 224,2 113,5 159,6 10,5 1.141,2 3.079,1 362,7 34,2 6,0 1,0 1,8 6,5 1,5
T1/2015 8.842,8 18,9 233,8 706,6 83,3 2,9 1.234,7 182,3 353,5 5,8 4.377,1 1.164,8 404,0 29,3 14,1 0,0 0,0 31,8 0,0
T4/2014 13.061,8 99,2 234,7 456,7 1.997,8 16,2 667,2 4.160,6 145,3 24,3 369,0 4.661,1 27,4 120,3 69,9 2,4 1,1 5,4 3,2
T3/2014 8.834,6 9,8 121,7 631,9 403,2 1.361,3 735,0 248,2 49,5 23,9 61,7 4.753,5 356,8 46,6 16,6 2,1 0,1 1,9 10,8
T2/2014 3.965,9 31,7 305,9 869,8 215,3 10,4 655,2 163,4 204,5 6,7 140,1 1.132,3 119,5 46,2 17,4 0,2 3,7 43,6 0,2
T1/2014 6.357,2 17,5 1.858,5 325,0 149,5 201,1 168,9 401,4 141,0 18,7 153,2 2.812,1 21,6 35,6 5,3 0,1 38,4 1,9 7,5
T4/2013 14.214,3 66,7 81,7 1.302,4 331,4 31,4 410,6 278,2 1.025,0 8,1 4.848,6 5.067,8 556,0 136,9 49,8 0,5 8,6 10,4 0,0
T3/2013 3.053,1 13,0 232,0 616,9 216,3 7,8 187,4 86,3 291,1 11,3 361,2 785,3 136,0 94,9 12,1 0,0 0,0 0,0 1,4
T2/2013 5.425,0 21,4 217,6 1.924,7 202,1 3,9 597,6 317,8 49,2 3,9 57,1 1.845,1 121,3 45,5 7,9 0,7 0,0 8,8 0,1
T1/2013 3.481,5 3,0 200,9 947,7 743,6 6,9 225,8 48,8 52,0 3,5 66,0 1.020,2 65,6 42,6 32,7 4,0 0,0 18,2 0,0
T4/2012 7.800,4 38,7 488,8 628,6 183,1 7,9 514,2 1.453,8 120,9 5,0 703,9 2.946,4 179,3 304,6 173,8 0,5 2,1 47,3 1,6
T3/2012 5.049,1 25,1 153,3 553,4 167,0 53,6 491,5 243,8 67,5 13,1 1.874,8 1.047,0 80,4 18,4 5,4 0,1 178,6 69,0 7,2
T2/2012 3.291,2 6,0 96,2 1.003,1 267,2 0,0 154,5 832,6 50,7 59,0 34,1 550,0 151,0 34,1 10,3 36,9 0,0 2,7 2,8
T1/2012 2.106,8 5,2 263,1 556,9 250,4 6,2 124,6 130,6 4,9 25,2 10,7 420,9 59,9 80,8 17,1 0,2 0,1 149,3 0,6
T4/2011 9.461,1 37,5 295,6 1.173,1 308,3 0,3 213,5 606,6 45,3 44,9 294,6 6.118,0 168,0 112,2 35,0 3,0 0,0 5,0 0,1
T3/2011 4.000,6 9,5 258,3 772,2 139,2 21,9 570,9 498,3 47,9 25,0 80,7 1.174,4 91,5 281,8 26,5 0,0 0,0 0,2 2,4
T2/2011 9.645,4 21,0 15,0 1.165,5 1.837,9 13,6 564,2 948,4 332,5 18,3 31,4 4.321,9 264,8 54,9 54,3 1,1 0,0 0,1 0,4
T1/2011 10.816,5 5,7 24,6 659,9 419,2 1,1 957,2 431,9 3.554,4 32,2 68,3 4.482,2 37,4 68,9 15,4 0,1 3,8 51,2 3,0
T4/2010 5.235,9 15,5 267,6 656,5 705,4 22,5 1.731,2 216,5 21,7 43,9 34,5 1.124,5 232,6 102,9 12,3 0,3 0,2 45,8 2,0
T3/2010 17.238,7 15,8 5,8 1.107,5 241,9 10,8 146,0 127,9 25,1 156,4 7.524,4 7.668,0 96,4 52,4 36,3 0,1 0,0 20,2 3,7
T2/2010 4.055,7 22,5 7,8 258,9 374,9 7,6 112,3 138,1 144,2 17,2 22,9 2.695,2 79,7 130,5 28,7 0,0 0,0 15,4 0,0
T1/2010 4.704,0 19,4 5,0 368,6 858,5 1,3 173,3 355,4 27,7 11,6 54,5 2.732,1 18,1 43,5 9,1 4,8 0,0 19,1 2,0
T4/2009 7.081,9 23,2 585,5 835,3 355,6 9,8 988,6 482,8 98,4 84,6 1.439,4 1.889,4 114,4 135,3 8,8 0,2 1,8 27,8 1,0
T3/2009 2.566,4 13,5 139,1 411,2 313,3 1,3 284,7 215,8 228,9 22,1 27,9 579,3 86,0 90,6 108,9 0,9 0,0 41,5 1,5
T2/2009 2.616,8 17,1 159,3 315,0 1.075,6 0,5 104,3 62,1 92,2 22,7 21,4 476,4 180,7 66,6 18,9 0,0 0,0 4,0 0,2
T1/2009 8.220,8 13,8 141,6 625,8 1.150,3 0,7 137,6 383,0 29,5 26,8 39,8 5.410,0 121,7 79,3 36,1 11,1 2,0 11,8 0,0
T4/2008 17.105,4 38,2 624,1 4.449,6 1.910,8 229,2 683,8 1.242,7 19,3 106,4 28,9 7.192,4 310,1 167,6 21,5 15,3 17,4 47,8 0,2
T3/2008 8.726,1 43,5 776,6 887,4 3.809,0 17,4 369,6 220,6 89,5 123,4 130,7 1.959,1 118,9 54,4 81,3 19,6 8,2 16,7 0,1
T2/2008 7.253,9 16,5 25,6 735,6 189,4 14,0 653,7 1.293,7 26,1 18,4 40,4 3.122,9 962,9 105,6 9,2 18,5 8,3 13,1 0,1
T1/2008 5.438,3 18,9 7,3 1.340,1 100,1 4,4 365,6 411,6 361,3 31,7 171,1 2.343,0 169,2 86,6 2,5 3,5 20,2 0,8 0,3
T4/2007 42.673,6 162,0 82,2 4.392,5 1.174,7 146,5 792,3 677,4 512,1 173,4 10.842,6 22.692,5 459,5 406,4 49,8 27,0 33,2 49,0 0,3
T3/2007 16.498,7 18,9 37,7 4.072,7 1.526,9 2,2 309,9 659,0 88,7 215,5 608,4 8.408,6 460,8 15,5 36,5 0,2 15,3 14,2 7,6
T2/2007 33.719,0 15,4 0,0 1.429,2 18.138,0 8,4 2.220,3 77,8 70,0 122,2 2.401,4 8.915,3 67,4 12,5 222,1 1,0 15,3 2,5 0,0
T1/2007 6.127,5 5,6 6,2 1.563,7 94,9 94,7 544,1 608,8 161,3 197,0 1.149,6 1.277,1 106,2 32,6 67,3 0,2 6,2 211,6 0,4
T4/2006 8.971,7 27,1 124,0 1.711,0 300,9 114,8 1.490,6 627,3 145,8 211,6 533,6 3.203,2 184,4 161,1 96,6 0,6 5,1 33,2 0,9
T3/2006 13.003,6 60,0 12,9 1.656,2 157,2 1.960,9 1.125,2 405,7 4.046,7 342,7 15,5 2.746,9 310,9 9,2 18,4 0,5 4,0 130,7 0,2
T2/2006 8.150,0 39,5 25,0 776,5 529,6 417,8 909,4 220,1 324,4 175,3 1.005,3 3.325,7 100,7 224,6 31,0 0,0 0,0 45,1 0,0
T1/2006 31.099,0 10,4 201,0 1.622,8 31,3 249,8 1.461,2 479,4 1.192,1 135,7 23.957,6 469,1 714,7 78,6 190,0 250,0 52,3 2,8 0,0
T4/2005 11.879,8 57,5 14,5 3.119,1 133,4 84,2 271,9 733,4 1.192,9 362,6 2.038,5 3.652,2 144,5 12,5 23,5 1,1 2,8 35,2 0,1
T3/2005 4.193,4 14,6 0,0 1.333,1 150,5 5,4 506,8 443,8 6,3 32,4 1.189,5 374,5 99,7 4,0 0,9 0,0 0,9 31,0 0,1
T2/2005 10.725,2 14,1 2,2 1.935,9 55,6 3,8 4.030,3 166,8 7,2 127,1 2.812,8 1.352,7 55,7 7,3 16,5 0,0 70,2 66,9 0,1
T1/2005 4.264,4 5,9 0,0 324,2 18,6 0,4 195,4 1.005,5 786,5 69,5 1.315,9 480,9 8,9 36,1 0,1 0,0 14,7 1,7 0,0
T4/2004 23.782,4 28,1 1,6 2.346,2 161,3 0,5 310,7 2.547,9 795,4 70,7 3.958,0 13.306,7 207,2 15,5 12,9 0,0 1,7 17,8 0,0
T3/2004 3.315,9 4,7 0,0 1.032,7 530,2 0,4 91,9 152,2 14,3 82,2 473,3 739,3 35,8 2,7 139,0 0,0 4,1 13,0 0,0
T2/2004 8.614,7 18,3 1,4 1.702,3 119,5 115,6 141,2 271,3 6,6 18,5 125,7 3.594,9 1.574,7 11,4 1,8 0,0 909,0 2,3 0,0
T1/2004 2.165,2 3,7 1,1 840,7 106,2 0,3 21,2 317,9 14,7 30,1 316,6 409,7 78,4 3,2 4,3 0,0 0,2 16,8 0,0
T4/2003 7.431,2 9,9 2,6 3.227,6 1.769,0 4,1 170,2 1.026,8 20,1 22,2 301,1 601,9 99,1 25,1 77,8 0,0 1,0 72,6 0,0
T3/2003 7.237,2 4,1 176,9 4.130,0 441,1 27,6 40,9 249,6 787,5 12,3 449,3 700,0 27,1 70,4 117,0 0,0 0,3 3,0 0,0
T2/2003 1.599,7 4,6 0,3 165,5 52,6 23,4 124,4 144,0 34,7 170,4 62,9 740,6 25,8 7,8 19,8 0,0 5,8 16,9 0,0
T1/2003 3.533,4 10,0 988,7 793,4 81,5 30,6 86,3 252,2 116,2 23,1 240,5 858,9 32,8 16,5 1,6 0,0 1,2 0,1 0,0
T4/2002 9.473,2 59,6 1.085,9 2.985,5 94,7 2,3 76,1 627,9 62,6 116,1 3.350,6 598,4 16,5 26,8 364,0 0,4 1,2 1,4 3,1
T3/2002 7.820,9 1,0 1.376,1 581,5 259,5 18,8 172,9 302,5 28,3 158,1 4.667,4 168,3 72,7 10,5 1,4 0,0 1,1 0,9 0,0
T2/2002 5.527,9 0,9 0,0 615,1 139,7 11,8 789,7 564,2 516,5 59,7 341,5 2.397,2 56,5 1,9 15,5 0,0 0,0 17,7 0,0
T1/2002 3.551,1 3,8 0,0 1.295,7 208,8 6,6 25,5 235,7 31,6 6,2 223,0 1.201,9 17,8 46,1 48,7 0,0 189,4 0,0 10,4
T4/2001 6.208,8 94,1 35,6 2.001,7 381,8 120,9 196,3 891,8 29,7 78,5 1.357,4 943,9 28,3 20,6 20,7 0,0 0,4 7,0 0,1
T3/2001 6.456,8 1,2 0,0 335,2 1.970,5 33,9 36,4 420,0 13,1 262,8 1.226,6 1.756,0 26,9 33,6 307,0 0,0 0,7 32,9 0,0
T2/2001 8.597,0 1,0 7,3 4.622,3 446,8 2,2 24,6 171,2 213,2 147,4 1.654,5 1.266,2 21,9 13,0 2,2 0,1 1,7 1,2 0,1
T1/2001 5.774,6 2,1 5,6 304,2 653,8 186,6 135,5 299,1 482,6 25,1 1.959,9 457,4 7,5 1.211,6 5,1 0,0 0,0 38,4 0,0
T4/2000 18.174,4 39,4 0,0 1.552,7 725,5 117,6 65,0 367,1 245,7 55,9 6.537,1 8.284,9 14,1 115,5 22,9 0,2 0,0 29,2 1,5
T3/2000 17.510,5 6,0 1,2 1.223,4 95,0 29,4 8,3 129,5 9,6 243,4 10.648,0 5.063,3 25,7 10,9 5,0 0,0 7,4 4,4 0,0
T2/2000 8.133,2 12,7 0,4 1.459,0 619,6 48,7 85,8 229,3 45,3 45,8 1.208,8 3.945,0 24,1 329,6 46,8 0,0 0,0 32,3 0,1
T1/2000 5.909,0 7,9 0,0 3.458,9 104,7 24,7 66,7 562,1 77,0 13,3 127,2 1.090,0 26,6 327,9 12,9 0,0 0,0 8,8 0,0
T4/1999 8.908,2 18,3 0,3 2.424,4 853,1 352,6 97,5 427,3 272,4 352,2 1.028,3 2.811,6 46,5 164,5 4,0 0,9 27,7 25,9 0,5
T3/1999 4.441,5 9,5 0,2 1.625,6 272,6 298,4 65,6 482,2 120,0 85,1 551,0 853,6 9,8 16,6 0,9 0,0 0,0 50,5 0,0
T2/1999 23.107,0 19,3 14.336,6 801,1 2.739,1 3,1 112,8 107,2 149,3 159,7 2.247,0 2.255,8 96,1 29,7 1,2 0,0 21,1 25,3 2,8
T1/1999 6.313,0 5,0 0,0 1.421,7 1.389,8 22,2 16,1 93,1 180,4 10,1 2.413,0 668,5 27,3 48,4 1,4 0,0 5,5 10,6 0,0
T4/1998 5.544,9 19,9 70,1 764,6 908,9 14,4 96,4 168,3 60,4 107,7 42,0 3.216,3 24,1 20,9 8,4 0,0 0,5 22,0 0,0
T3/1998 4.440,9 7,8 0,6 210,9 229,3 7,2 376,0 284,9 38,6 11,2 2.129,4 981,6 85,6 27,6 16,5 0,0 28,2 3,4 2,1
T2/1998 2.139,7 10,2 3,8 379,7 387,6 51,7 65,2 119,4 32,1 92,1 583,5 375,4 21,3 6,6 7,3 0,0 0,0 2,5 1,4
T1/1998 1.659,6 6,6 27,0 891,0 149,8 30,5 19,9 60,2 43,9 80,3 80,7 143,4 12,3 5,3 0,6 0,0 0,6 1,7 105,8
T4/1997 5.615,0 35,6 39,9 1.183,5 1.220,3 9,0 33,9 186,0 20,0 44,2 203,3 2.426,9 7,2 189,7 3,2 9,3 0,6 2,5 0,2
T3/1997 1.088,1 11,9 0,0 223,8 202,8 9,1 10,0 52,1 0,2 37,8 384,8 127,9 1,2 16,6 6,2 0,0 0,0 3,7 0,1
T2/1997 1.356,1 14,0 0,0 274,4 243,3 4,2 40,4 78,8 28,0 39,6 382,1 136,0 26,1 7,1 78,9 0,0 0,2 3,0 0,0
T1/1997 1.445,9 30,3 6,6 162,7 43,4 1,1 7,2 51,8 4,7 11,2 413,8 698,1 1,2 9,4 1,1 0,0 0,0 3,0 0,1
T4/1996 1.969,4 3,0 8,7 267,2 204,1 3,0 30,2 352,0 2,8 4,0 380,8 652,4 43,4 10,7 5,1 0,0 0,3 1,7 0,0
T3/1996 854,7 11,3 161,9 159,5 37,6 8,7 19,3 45,3 9,8 3,0 36,2 351,5 2,3 5,5 1,2 0,0 0,2 1,2 0,0
T2/1996 757,0 2,1 24,9 166,9 8,1 0,0 17,7 93,0 9,7 6,5 138,4 273,5 8,4 6,1 0,9 0,0 0,0 0,8 0,0
T1/1996 1.195,8 11,7 2,9 62,3 0,0 3,8 49,5 89,5 411,4 7,6 178,4 294,5 49,1 15,6 17,9 0,0 0,9 0,6 0,0
T4/1995 2.208,8 5,8 14,7 440,4 114,5 7,8 22,4 106,7 5,0 37,7 4,4 1.341,1 1,9 5,1 101,0 0,0 0,1 0,2 0,0
T3/1995 2.149,2 0,6 0,0 170,2 7,3 4,3 46,2 41,6 1,3 6,4 12,1 1.846,8 6,1 0,2 5,1 0,0 1,1 0,0 0,0
T2/1995 987,9 13,1 0,1 81,7 0,0 0,1 19,2 223,2 46,3 14,6 70,2 482,3 32,9 3,7 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0
T1/1995 651,8 6,6 0,2 266,0 46,8 17,3 20,6 34,3 7,1 11,9 36,0 182,5 10,6 4,9 5,1 0,0 0,0 1,9 0,0
T4/1994 2.638,0 33,8 0,1 163,7 41,4 1,1 27,5 113,6 90,6 5,7 1.659,5 446,4 43,4 2,9 0,4 0,0 0,0 7,9 0,0
T3/1994 599,3 4,3 1,0 130,5 1,3 0,0 71,5 18,9 5,8 7,4 0,4 342,4 13,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3
T2/1994 653,7 1,8 0,0 84,5 0,0 0,5 23,3 47,4 433,5 1,8 14,0 44,4 0,5 0,9 0,5 0,0 0,0 0,6 0,0
T1/1994 383,0 0,6 0,0 91,4 3,5 1,2 20,3 49,5 10,6 3,9 53,4 143,1 0,6 0,4 0,5 0,0 0,0 3,9 0,0
T4/1993 628,2 1,7 0,0 34,8 17,2 0,0 6,1 273,2 6,3 10,7 8,8 254,7 0,5 2,9 1,7 0,0 0,0 9,7 0,0
T3/1993 476,2 10,4 0,1 130,9 6,4 0,0 24,4 21,1 33,8 2,9 27,2 216,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
T2/1993 243,2 3,2 36,2 100,9 8,4 0,0 4,5 29,8 11,8 0,6 3,5 40,8 0,6 0,2 1,6 0,7 0,0 0,1 0,3
T1/1993 591,8 2,5 0,2 117,8 64,3 0,1 23,3 61,6 25,8 2,6 6,9 244,6 34,4 6,9 0,4 0,0 0,3 0,1 0,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Darrera actualització: 21 de juny de 2021. Propera actualització: 20 de setembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.

Taules disponibles [+]