Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 172,3 -2.093,0 -92,4 -93,1
OCDE 163,1 -1.879,9 -92,0 -93,8
Unió Europea (UE-28) 155,9 -1.870,3 -92,3 -95,6
Amèrica del Nord 1,2 -2,1 -62,2 -99,2
Amèrica Llatina 12,7 -186,9 -93,7 -69,5
Resta d'Amèrica 0,2 -0,1 -22,1 ..
Àsia i Oceania 2,2 -21,9 -90,7 -82,1
Àfrica 0,0 -0,1 -100,0 -99,1
Paradisos fiscals 0,2 -0,1 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.796,6 -3.103,8 -52,6 -57,4
OCDE 2.428,1 -2.532,5 -51,1 -60,0
Unió Europea (UE-28) 2.196,8 -909,2 -29,3 -48,4
Amèrica del Nord 212,6 -1.571,1 -88,1 -88,3
Amèrica Llatina 310,9 -466,3 -60,0 -23,8
Resta d'Amèrica 0,2 -2,8 -92,1 -62,2
Àsia i Oceania 58,5 -122,8 -67,7 -80,7
Àfrica 12,6 6,5 107,9 159,5
Paradisos fiscals 2,3 -4,7 -66,7 -51,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

La inversió catalana a l'estranger ha estat de 172,3 milions d'euros al segon trimestre de l'any 2018. El pes majoritari de les inversions a l’estranger l’aplega la Unió Europea (90,4% del total). A Espanya, la inversió a l'estranger ha sumat 2.796,6 milions d'euros, un 52,6% menys que al mateix període de l'any 2017.

Data de publicació: 26 de setembre del 2018. Propera actualització: 20 de desembre del 2018

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: