Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Catalunya. 1r trimestre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 192,1 -1.638,3 -89,5 -89,5
OCDE 178,7 131,7 280,5 ..
Unió Europea (UE-27) 98,5 88,3 .. ..
Amèrica del Nord 80,1 78,0 .. ..
Amèrica Llatina 0,9 0,0 3,8 3,8
Resta d'Amèrica 0,0 0,0 .. -62,3
Àsia i Oceania 12,2 -1.762,4 -99,3 ..
Àfrica 0,0 -5,5 -100,0 -100,0
Paradisos fiscals 0,0 0,0 .. -62,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Espanya. 1r trimestre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.108,6 -6.731,1 -76,1 -76,1
OCDE 1.832,1 -4.307,1 -70,2 -70,2
Unió Europea (UE-27) 714,0 -3.103,2 -81,3 -81,3
Amèrica del Nord 377,1 -1.362,0 -78,3 -78,3
Amèrica Llatina 871,9 -322,0 -27,0 -27,0
Resta d'Amèrica 9,1 2,3 .. 34,1
Àsia i Oceania 46,1 -1.796,0 -97,5 -97,5
Àfrica 24,8 13,1 113,0 113,0
Paradisos fiscals 9,1 0,7 7,8 7,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de juny de 2021. Propera actualització: 20 de setembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.

Taules disponibles [+]