Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Catalunya. Abril del 2019 (p)
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 104,1 0,5 1,7 0,6
Energia 106,8 0,7 6,0 0,4
Productes industrials 103,4 0,5 0,6 0,7
béns de consum 103,8 0,9 1,0 1,2
consum durador 103,8 -0,3 1,0 0,6
consum no durador 103,7 0,9 1,0 1,2
béns d'equipament 102,6 0,1 0,8 0,3
estr.metàl·liques i material transport 103,1 0,2 0,7 0,5
maquinària i altres 101,9 0,0 0,9 0,0
béns intermedis 103,4 0,2 0,0 0,3
minerals no metàl·lics ni energètics i química 101,7 0,5 -1,3 0,4
altres béns intermedis 104,3 0,1 0,8 0,3
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).
(p) Dada provisional
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Espanya. Abril del 2019 (p)
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 104,6 0,6 2,3 0,5
Energia 107,1 1,4 7,0 0,3
Productes industrials (1) 103,4 0,2 0,3 0,5
béns de consum 101,7 0,2 -0,5 0,3
consum durador 103,3 0,0 1,0 0,7
consum no durador 101,7 0,3 -0,6 0,3
béns d'equipament 103,2 0,1 0,9 0,6
béns intermedis 105,2 0,2 0,9 0,8
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
Notes:
- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).
(p) Dada provisional

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) (amb base 2015=100) al mes d’abril del 2019 augmenta un 0,5% respecte al mes anterior i un 1,7% respecte a l’abril de l'any anterior. En termes interanuals, creixen tant els preus de l’energia (6%) com els dels productes industrials (0,6%). Per tipus de béns, mostren increments els béns de consum (1%) i els d'equipament (0,8%), mentre que els intermedis no mostren variació. A Espanya, els preus industrials augmenten un 0,6% respecte al mes anterior i creixen un 2,3% respecte a un any enrere.

Data de publicació: 24 de maig del 2019. Propera actualització: 25 de juny del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística IPRI

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

L'índex de preus de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica al Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L’índex de preus de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l’IPRI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga tots els mesos uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI Base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir de gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

Taules disponibles

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn