Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Catalunya. Octubre del 2022 (p)
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 145,3 -1,2 22,3 18,3
Energia 236,1 -5,7 63,5 52,1
Productes industrials 126,4 0,3 12,4 10,1
Béns de consum 123,8 0,6 13,3 11,9
Consum durador 117,1 0,5 7,0 6,2
Consum no durador 124,0 0,6 13,5 12,0
Béns d'equipament 110,7 0,2 5,5 4,8
Estr.metàl·liques i material transport 111,0 0,3 4,9 4,2
Maquinària i altres 110,3 0,0 6,4 5,7
Béns intermedis 137,2 0,0 14,6 10,7
Minerals no metàl·lics ni energètics i química 137,7 -0,5 15,2 9,0
Altres béns intermedis 136,7 0,3 14,1 11,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Espanya. Octubre del 2022 (p)
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 164,5 -1,4 26,1 20,7
Energia 258,4 -4,7 54,1 42,3
Productes industrials (1) 128,2 0,5 13,2 11,1
Béns de consum 122,4 1,3 13,8 12,5
Consum durador 117,5 0,4 7,8 7,0
Consum no durador 122,7 1,3 14,2 12,8
Béns d'equipament 113,3 0,2 5,5 5,1
Béns intermedis 141,2 -0,1 15,9 12,3
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 de novembre de 2022. Propera actualització: 23 de desembre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística IPRI

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

L'índex de preus de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica al Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L'índex de preus de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l'IPRI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el Reglament esmentat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Estadística Estructural d'empreses del sector industrial i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.