Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Catalunya. Agost del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 95,0 -11,2 -1,4 -2,9
Alimentació 97,4 0,9 -1,3 -2,1
Resta de productes 93,2 -18,6 -1,5 -3,5
Índex general (preus constants) 93,2 -11,2 -3,4 -4,2
Alimentació 92,7 0,8 -3,2 -4,1
Resta de productes 94,0 -18,6 -3,6 -4,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat.
Notes:
Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Espanya. Agost del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 106,5 -8,5 1,2 0,9
Alimentació 103,3 2,0 0,8 0,5
Resta de productes 108,2 -12,9 1,5 1,1
Índex general (preus constants) 105,6 -8,6 -0,6 -0,1
Alimentació 99,1 2,0 -1,2 -1,2
Resta de productes 110,2 -12,9 -0,2 0,7
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Notes:
Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 1,4% interanual a l’agost del 2018. Mostren decrements tant les vendes d'alimentació (−1,3%) com les de la resta de productes (−1,5%). L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, disminueix un 3,4%. Baixen les vendes d'alimentació un 3,2% i les de la resta de productes un 3,6%, respecte a l’agost del 2017. A Espanya, les vendes en grans superfícies augmenten un 1,2% a preus corrents i disminueixen un 0,6% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació: 3 d'octubre del 2018. Propera actualització: 5 de novembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'índex de vendes en grans superfícies és un indicador que permet fer el seguiment d'un subsector comercial molt dinàmic, el de les grans superfícies no especialitzades. Els resultats s'obtenen a partir d'una informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya.

Per grans superfícies s'entén aquells establiments comercials amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats. Actualment s'hi inclouen uns seixanta establiments. La facturació es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.

L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

L'any base de l'índex és el 2015. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 1995.

D'acord a la CCAE-2009, cal especificar que aquests índexs no inclouen les estacions de servei.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: