Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 89,8 5,6 5,8 -2,7
Alimentació 90,9 -0,2 -1,3 -2,5
Resta de productes 89,0 10,2 11,7 -2,8
Índex general (preus constants) 85,6 3,5 3,6 -4,1
Alimentació 85,4 -1,3 -3,3 -4,5
Resta de productes 86,0 7,3 9,2 -3,8
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat.
Notes:
Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Espanya. Octubre del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 105,6 6,0 10,3 1,5
Alimentació 101,0 3,0 4,4 0,6
Resta de productes 108,0 7,5 13,3 1,9
Índex general (preus constants) 101,7 4,0 8,5 0,3
Alimentació 95,8 2,0 2,5 -1,1
Resta de productes 105,2 4,7 11,5 1,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Notes:
Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha augmentat un 5,8% interanual a l’octubre del 2018. Mostren decrements les vendes d'alimentació (−1,3%) mentre que les de la resta de productes pugen un 11,7%. L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, augmenta un 3,6%. Baixen les vendes d'alimentació un 3,3%, i les de la resta de productes creixen un 9,2%, respecte a l’octubre del 2017. A Espanya, les vendes en grans superfícies augmenten un 10,3% a preus corrents i un 8,5% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació: 4 de desembre del 2018.

Nota metodològica

L'índex de vendes en grans superfícies és un indicador que permet fer el seguiment d'un subsector comercial molt dinàmic, el de les grans superfícies no especialitzades. Els resultats s'obtenen a partir d'una informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya.

Per grans superfícies s'entén aquells establiments comercials amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats. Actualment s'hi inclouen uns seixanta establiments. La facturació es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.

L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

L'any base de l'índex és el 2015. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 1995.

D'acord a la CCAE-2009, cal especificar que aquests índexs no inclouen les estacions de servei.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: