Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Catalunya. Gener del 2019 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 110,2 -27,0 1,8 1,8
Alimentació 93,1 -39,3 5,5 5,5
Resta de productes 122,6 -17,7 -0,2 -0,2
Índex general (preus constants) 107,2 -25,3 0,5 0,5
Alimentació 87,8 -39,5 4,1 4,1
Resta de productes 122,6 -14,0 -1,4 -1,4
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Espanya. Gener del 2019 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 119,0 -21,5 2,3 2,3
Alimentació 94,1 -39,1 -0,8 -0,8
Resta de productes 130,6 -13,0 2,9 2,9
Índex general (preus constants) 117,4 -19,5 1,3 1,3
Alimentació 89,9 -39,1 -1,8 -1,8
Resta de productes 132,4 -8,9 1,8 1,8
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha augmentat un 1,8% interanual al gener del 2019. Les vendes d'alimentació mostren un increment del 5,5%, mentre que les de la resta de productes disminueixen un 0,2%. L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, puja un 0,5%. Creixen les vendes d'alimentació (4,1%) i baixen les de la resta de productes (−1,4%), respecte al gener del 2018. A Espanya, les vendes en grans superfícies augmenten un 2,3% a preus corrents i un 1,3% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació: 14 de març del 2019. Propera actualització: 3 d'abril del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'índex de vendes en grans superfícies és un indicador que permet fer el seguiment d'un subsector comercial molt dinàmic, el de les grans superfícies no especialitzades. Els resultats s'obtenen a partir d'una informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya.

Per grans superfícies s'entén aquells establiments comercials amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats. Actualment s'hi inclouen uns seixanta establiments. La facturació es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.

L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

L'any base de l'índex és el 2015. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 1995.

D'acord a la CCAE-2009, cal especificar que aquests índexs no inclouen les estacions de servei.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: