Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Catalunya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 86,1 0,4 4,4 1,4
Alimentació 97,6 -1,6 11,4 6,4
Resta de productes 77,8 2,3 -1,2 -2,3
Índex general (preus constants) 83,0 -0,7 3,2 0,2
Alimentació 91,8 -1,7 10,0 4,9
Resta de productes 76,6 0,2 -2,4 -3,3
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Espanya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 98,0 4,2 3,0 1,3
Alimentació 97,5 1,5 3,1 -1,4
Resta de productes 98,2 5,4 2,9 2,3
Índex general (preus constants) 95,8 2,9 2,2 0,4
Alimentació 93,2 1,6 2,2 -2,4
Resta de productes 97,7 3,0 2,1 1,5
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha augmentat un 4,4% interanual a l’abril del 2019. Les vendes d'alimentació mostren un increment de l’11,4%, mentre que les de la resta de productes disminueixen un 1,2%. L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, augmenta un 3,2%. Creixen les vendes d'alimentació (10%) i baixen les de la resta de productes (−2,4%), respecte a l’abril del 2018. A Espanya, les vendes en grans superfícies pugen un 3% a preus corrents i un 2,2% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació: 5 de juny del 2019. Propera actualització: 3 de juliol del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística IVGS

Nota metodològica

L'índex de vendes en grans superfícies és un indicador que permet fer el seguiment d'un subsector comercial molt dinàmic, el de les grans superfícies no especialitzades. Els resultats s'obtenen a partir d'una informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya.

Per grans superfícies s'entén aquells establiments comercials amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats. Actualment s'hi inclouen uns seixanta establiments. La facturació es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.

L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

L'any base de l'índex és el 2015. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 1995.

D'acord a la CCAE-2009, cal especificar que aquests índexs no inclouen les estacions de servei.