Saltar al contingut principal

Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 84,3 19,1 -21,3 -12,8
Alimentació 109,0 0,9 -2,5 2,8
Resta de productes 65,6 53,6 -36,7 -25,3
Equipament personal 38,4 125,3 -61,9 -39,7
Equipament de la llar 77,7 78,6 -26,1 -22,9
Altres béns 79,4 26,5 -24,2 -16,5
Índex general amb estacions de servei 80,6 20,1 -25,2 -14,9
Índex general (preus constants) (1) 81,4 18,6 -20,9 -12,4
Alimentació 99,2 0,9 -5,4 0,3
Resta de productes 66,7 52,5 -34,3 -23,1
Equipament personal 34,4 118,7 -62,3 -38,5
Equipament de la llar 74,9 78,0 -26,8 -23,4
Altres béns 80,8 25,6 -21,4 -14,0
Índex general amb estacions de servei 79,0 19,8 -22,9 -13,9
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 89,1 20,8 -18,4 -11,0
Alimentació 111,3 0,5 1,8 4,9
Resta de productes 72,3 58,2 -33,8 -23,1
Equipament personal 44,5 147,0 -59,2 -37,1
Equipament de la llar 86,3 94,0 -24,7 -22,4
Altres béns 83,8 26,4 -21,0 -13,6
Índex general amb estacions de servei 85,8 21,9 -22,4 -13,2
Índex general (preus constants) (1) 87,1 20,4 -18,1 -10,7
Alimentació 102,7 0,5 -1,3 2,3
Resta de productes 74,0 57,1 -31,5 -21,0
Equipament personal 40,1 141,3 -59,5 -35,8
Equipament de la llar 85,3 93,4 -25,0 -22,7
Altres béns 85,9 25,5 -18,3 -11,2
Índex general amb estacions de servei 84,9 21,6 -20,2 -12,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 26 de juny de 2020. Propera actualització: 29 de juliol de 2020 Calendari

Estadística ICD

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes, segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

La variable utilitzada per mesurar aquesta evolució és el volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.