Saltar al contingut principal

Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Maig del 2022 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 113,6 5,5 11,1 9,2
Alimentació 116,6 2,9 9,3 4,6
Resta de productes 111,1 7,5 12,4 12,9
Equipament personal 102,2 19,7 23,0 27,0
Equipament de la llar 127,8 12,9 7,5 7,2
Altres béns 108,2 -2,0 10,1 9,7
Índex general amb estacions de servei 115,8 5,7 14,1 12,2
Índex general (preus constants) (1) 96,4 4,8 0,7 -0,9
Alimentació 96,9 2,0 0,7 -1,7
Resta de productes 95,7 7,1 0,4 -0,9
Equipament personal 87,6 15,8 18,9 21,7
Equipament de la llar 116,0 11,9 1,7 3,0
Altres béns 93,2 -2,3 -1,6 -3,9
Índex general amb estacions de servei 96,4 4,5 1,8 0,2
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Maig del 2022 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 119,5 4,9 11,7 9,8
Alimentació 118,9 1,8 9,2 5,5
Resta de productes 119,8 7,4 13,6 13,3
Equipament personal 118,9 13,8 27,8 26,5
Equipament de la llar 132,0 7,3 4,9 5,8
Altres béns 113,6 3,3 11,3 11,1
Índex general amb estacions de servei 123,7 5,4 15,5 13,2
Índex general (preus constants) (1) 102,3 4,2 1,0 -0,4
Alimentació 99,0 0,7 -0,7 -1,4
Resta de productes 105,0 7,0 2,3 0,0
Equipament personal 104,4 10,8 25,7 23,1
Equipament de la llar 122,3 6,4 -0,9 1,4
Altres béns 99,6 3,0 0,3 -1,9
Índex general amb estacions de servei 103,9 4,1 2,8 1,1
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 29 de juny de 2022. Propera actualització: 28 de juliol de 2022 Calendari

Estadística ICD

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes, segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

La variable utilitzada per mesurar aquesta evolució és el volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.