Saltar al contingut principal

Indicadors del ciment

Indicadors del ciment Catalunya. Març del 2023 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Consum de ciment 227,3 17,3 8,3 3,2
Producció de clínquer .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Producció de ciment 309,5 29,0 10,4 9,0
Vendes de ciment gris .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers de tones.
Font: Oficemen; Ciment Català.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicadors del ciment Espanya. Març del 2023 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Consum de ciment 1.452,5 276,3 23,5 7,0
Producció de clínquer 1.439,8 294,6 25,7 10,0
Producció de ciment 1.715,6 296,1 20,9 6,5
Vendes de ciment gris 1.370,2 260,7 23,5 6,0
Unitats: Milers de tones.
Font: Oficemen.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 d'abril de 2023. Propera actualització: 29 de maig de 2023

Dades anuals

Nota metodològica

El consum de ciment és un indicador d'activitat del sector de la construcció molt usual, atès que la seva evolució reflecteix globalment la dinàmica cíclica del sector.

El consum de ciment representa el consum mensual real de tots els tipus de ciment (gris, blanc i ciment d'aluminat de calci). La informació de Catalunya es basa en les dades de vendes a Catalunya de tots els fabricants de ciment que operen a l'Estat espanyol, completades amb les dades del material importat i registrat a la Direcció General de Duanes amb destinació a l'àrea de Catalunya; quan aquest material no és ciment sinó clínquer, es corregeix amb un factor adequat.

A partir de gener del 2011 les dades de consum de ciment de Catalunya es modifiquen per un canvi en el procediment del càlcul. El consum de ciment s'obté com a resultat de les vendes regionals de les empreses associades a Oficemen, més la distribució regional d'altres operadors en el mercat no associats a Oficemen, menys les exportacions realitzades per altres operadors no associats a Oficemen.

Les vendes de ciment gris són les que fan a Catalunya els fabricants associats a Ciment Català sense discriminar el lloc on s'ha fabricat, sempre que sigui dins de l'Estat espanyol. La definició de ciment gris utilitzada inclou també el ciment d'aluminat de calci (CAC).