Indicadors del ciment

Indicadors del ciment Catalunya. Abril del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Consum de ciment 142,6 3,6 2,6 -4,4
Producció de clínquer .. .. .. ..
Producció de ciment 198,2 -100,8 -33,7 -19,9
Vendes de ciment gris 134,9 12,3 10,0 3,0
Unitats: Milers de tones.
Font: Oficemen; Ciment Català.
(p) Dada provisional
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicadors del ciment Espanya. Abril del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Consum de ciment 1.089,5 171,7 18,7 6,1
Producció de clínquer 1.676,4 -81,1 -4,6 -0,2
Producció de ciment 1.240,4 -201,4 -14,0 -6,2
Vendes de ciment gris 1.032,6 -85,5 -7,6 -11,9
Unitats: Milers de tones.
Font: Oficemen.
(p) Dada provisional

El consum de ciment a Catalunya en el mes d’abril del 2018 mostra un increment del 2,6% respecte al mateix mes de l'any anterior. Respecte a un any enrere, també creixen les vendes de ciment gris (10%), mentre que la producció de ciment baixa un 33,7%. A Espanya el consum de ciment augmenta un 18,7% interanual. En els primers quatre mesos del 2018 el consum de ciment disminueix un 4,4% a Catalunya i puja un 6,1% a Espanya amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 20 de novembre del 2018. Propera actualització: 14 de desembre del 2018

Nota metodològica

El consum de ciment és un indicador d'activitat del sector de la construcció molt usual, atès que la seva evolució reflecteix globalment la dinàmica cíclica del sector.

El consum de ciment representa el consum mensual real de tots els tipus de ciment (gris, blanc i ciment d'aluminat de calci). La informació de Catalunya es basa en les dades de vendes a Catalunya de tots els fabricants de ciment que operen a l'Estat espanyol, completades amb les dades del material importat i registrat a la Direcció General de Duanes amb destinació a l'àrea de Catalunya; quan aquest material no és ciment sinó clínquer, es corregeix amb un factor adequat.

A partir de gener del 2011 les dades de consum de ciment de Catalunya es modifiquen per un canvi en el procediment del càlcul. El consum de ciment s'obté com a resultat de les vendes regionals de les empreses associades a Oficemen, més la distribució regional d'altres operadors en el mercat no associats a Oficemen, menys les exportacions realitzades per altres operadors no associats a Oficemen.

Les vendes de ciment gris són les que fan a Catalunya els fabricants associats a Ciment Català sense discriminar el lloc on s'ha fabricat, sempre que sigui dins de l'Estat espanyol. La definició de ciment gris utilitzada inclou també el ciment d'aluminat de calci (CAC).

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: