Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Gener del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 5.901 -1.686 -22,2 -22,2
Finques urbanes 5.825 -1.704 -22,6 -22,6
habitatges 4.690 -894 -16,0 -16,0
solars 46 -19 -29,2 -29,2
altres 1.089 -791 -42,1 -42,1
Finques rústiques 76 18 31,0 31,0
Capital prestat (milions d'euros) 988,3 -353,4 -26,3 -26,3
Finques urbanes 973,5 -356,9 -26,8 -26,8
habitatges 758,3 -55,7 -6,8 -6,8
solars 78,2 -110,0 -58,4 -58,4
altres 137,0 -191,2 -58,3 -58,3
Finques rústiques 14,8 3,5 31,0 31,0
Hipoteques cancel·lades (nombre) 5.193 -307 -5,6 -5,6
Finques urbanes 5.150 -297 -5,5 -5,5
habitatges 3.717 -91 -2,4 -2,4
solars 263 164 165,7 165,7
altres 1.170 -370 -24,0 -24,0
Finques rústiques 43 -10 -18,9 -18,9
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Gener del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 36.593 -20.328 -35,7 -35,7
Finques urbanes 35.557 -20.181 -36,2 -36,2
habitatges 27.518 -12.699 -31,6 -31,6
solars 609 30 5,2 5,2
altres 7.430 -7.512 -50,3 -50,3
Finques rústiques 1.036 -147 -12,4 -12,4
Capital prestat (milions d'euros) 5.263,7 -2.052,3 -28,1 -28,1
Finques urbanes 5.097,4 -2.028,4 -28,5 -28,5
habitatges 3.549,9 -1.022,2 -22,4 -22,4
solars 333,5 -117,0 -26,0 -26,0
altres 1.214,1 -889,2 -42,3 -42,3
Finques rústiques 166,3 -23,9 -12,5 -12,5
Hipoteques cancel·lades (nombre) 36.121 -6.897 -16,0 -16,0
Finques urbanes 34.969 -6.648 -16,0 -16,0
habitatges 24.554 -4.590 -15,7 -15,7
solars 896 -185 -17,1 -17,1
altres 9.519 -1.873 -16,4 -16,4
Finques rústiques 1.152 -249 -17,8 -17,8
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 26 de març de 2021. Propera actualització: 29 d'abril de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.