Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Juliol del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 6.653 814 13,9 8,7
Finques urbanes 6.588 834 14,5 9,0
habitatges 5.120 637 14,2 10,4
solars 69 -17 -19,8 5,1
altres 1.399 214 18,1 4,4
Finques rústiques 65 -20 -23,5 -10,5
Capital prestat (milions d'euros) 984,1 2,3 0,2 12,2
Finques urbanes 976,0 7,4 0,8 12,7
habitatges 729,3 45,4 6,6 13,1
solars 21,1 -78,4 -78,8 -40,7
altres 225,6 40,4 21,8 22,9
Finques rústiques 8,0 -5,0 -38,5 -20,3
Hipoteques cancel·lades (nombre) 7.301 1.844 33,8 9,3
Finques urbanes 7.238 1.836 34,0 9,4
habitatges 5.093 1.129 28,5 7,0
solars 161 89 123,6 10,6
altres 1.984 618 45,2 15,5
Finques rústiques 63 8 14,5 2,2
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades són provisionals des del gener del 2018.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Juliol del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 40.500 5.193 14,7 9,6
Finques urbanes 39.219 5.196 15,3 10,0
habitatges 29.287 3.742 14,6 10,2
solars 806 80 11,0 10,9
altres 9.126 1.374 17,7 9,5
Finques rústiques 1.281 -3 -0,2 -1,4
Capital prestat (milions d'euros) 5.579,5 684,9 14,0 8,8
Finques urbanes 5.407,3 715,0 15,2 9,7
habitatges 3.664,4 533,1 17,0 15,6
solars 340,0 -15,6 -4,4 8,5
altres 1.402,9 197,4 16,4 -1,4
Finques rústiques 172,2 -30,1 -14,9 -12,8
Hipoteques cancel·lades (nombre) 42.764 4.680 12,3 8,8
Finques urbanes 41.172 4.882 13,5 9,5
habitatges 28.674 3.304 13,0 10,6
solars 1.206 372 44,6 6,0
altres 11.292 1.206 12,0 7,1
Finques rústiques 1.592 -202 -11,3 -5,9
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades són provisionals des del gener del 2018.

S'han hipotecat a Catalunya 6.653 finques al juliol del 2018, un 13,9% més que al mateix mes del 2017. Les hipoteques sobre habitatges han estat 5.120, xifra que suposa un increment del 14,2% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 984,1 milions d'euros, un 0,2% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 6,6% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha crescut un 33,8% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment del 28,5 %. A Espanya, augmenta el nombre d'hipoteques constituïdes un 14,7%, i el capital d'aquestes hipoteques creix un 14%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques augmenta un 14,6%, i el capital prestat creix un 17%.

Data de publicació: 1 d'octubre del 2018. Propera actualització: 31 d'octubre del 2018

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: