Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Juliol del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 5.770 -1.609 -21,8 -7,0
Finques urbanes 5.712 -1.591 -21,8 -6,7
habitatges 4.400 -1.278 -22,5 -9,3
solars 68 -21 -23,6 -29,4
altres 1.244 -292 -19,0 5,2
Finques rústiques 58 -18 -23,7 -29,3
Capital prestat (milions d'euros) 994,2 -241,5 -19,5 11,5
Finques urbanes 984,5 -237,5 -19,4 12,0
habitatges 732,2 -110,0 -13,1 18,7
solars 48,9 8,5 20,9 42,5
altres 203,4 -135,9 -40,1 -9,2
Finques rústiques 9,7 -4,0 -29,2 -30,1
Hipoteques cancel·lades (nombre) 5.620 -2.042 -26,7 -29,4
Finques urbanes 5.558 -2.030 -26,8 -29,5
habitatges 4.138 -1.061 -20,4 -27,2
solars 58 -114 -66,3 -49,8
altres 1.362 -855 -38,6 -34,0
Finques rústiques 62 -12 -16,2 -19,1
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Juliol del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 37.023 -9.496 -20,4 -9,0
Finques urbanes 36.024 -8.943 -19,9 -8,4
habitatges 26.014 -7.751 -23,0 -10,5
solars 411 -151 -26,9 -19,6
altres 9.599 -1.041 -9,8 -0,9
Finques rústiques 999 -553 -35,6 -26,7
Capital prestat (milions d'euros) 6.209,8 -478,1 -7,1 -5,2
Finques urbanes 6.058,2 -363,8 -5,7 -4,5
habitatges 3.442,9 -660,4 -16,1 -2,5
solars 434,2 38,9 9,8 -15,0
altres 2.181,1 257,7 13,4 -6,6
Finques rústiques 151,6 -114,3 -43,0 -24,3
Hipoteques cancel·lades (nombre) 37.764 -6.888 -15,4 -27,3
Finques urbanes 36.345 -6.741 -15,6 -27,1
habitatges 25.366 -4.850 -16,1 -25,8
solars 816 -201 -19,8 -27,6
altres 10.163 -1.690 -14,3 -30,1
Finques rústiques 1.419 -147 -9,4 -32,6
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 28 de setembre de 2020. Propera actualització: 28 d'octubre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.