Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Setembre del 2023 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 6.621 -2.951 -30,8 -18,9
Finques urbanes 6.581 -2.945 -30,9 -18,9
Habitatges 5.291 -2.469 -31,8 -18,5
Solars 36 -41 -53,2 -21,4
Altres 1.254 -435 -25,8 -20,7
Finques rústiques 40 -6 -13,0 -4,4
Capital prestat (milions d'euros) 1.232,1 -522,3 -29,8 -16,8
Finques urbanes 1.223,3 -523,7 -30,0 -16,9
Habitatges 871,0 -425,5 -32,8 -23,3
Solars 34,8 1,8 5,3 -4,8
Altres 317,5 -99,9 -23,9 0,6
Finques rústiques 8,8 1,4 19,8 1,4
Hipoteques cancel·lades (nombre) 5.727 205 3,7 1,9
Finques urbanes 5.594 154 2,8 1,6
Habitatges 4.009 -145 -3,5 1,8
Solars 72 14 24,1 8,8
Altres 1.513 285 23,2 0,7
Finques rústiques 133 51 62,2 25,4
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Setembre del 2023 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 39.968 -16.971 -29,8 -17,8
Finques urbanes 39.211 -16.564 -29,7 -17,8
Habitatges 31.054 -13.080 -29,6 -17,2
Solars 340 -169 -33,2 -18,5
Altres 7.817 -3.315 -29,8 -20,2
Finques rústiques 757 -407 -35,0 -16,0
Capital prestat (milions d'euros) 7.192,1 -2.226,9 -23,6 -12,8
Finques urbanes 7.050,1 -2.149,2 -23,4 -12,7
Habitatges 4.446,5 -1.876,8 -29,7 -18,6
Solars 322,5 -180,4 -35,9 -24,9
Altres 2.281,1 -92,0 -3,9 8,3
Finques rústiques 142,0 -77,7 -35,4 -19,2
Hipoteques cancel·lades (nombre) 42.910 4.791 12,6 7,7
Finques urbanes 41.461 4.482 12,1 7,7
Habitatges 31.178 4.219 15,6 11,3
Solars 649 -111 -14,6 -2,5
Altres 9.634 374 4,0 -1,2
Finques rústiques 1.449 309 27,1 6,4
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 28 de novembre de 2023. Propera actualització: 21 de desembre de 2023

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.