Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Desembre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 4.314 471 12,3 11,0
Finques urbanes 4.263 487 12,9 11,3
habitatges 3.390 364 12,0 13,0
solars 48 -11 -18,6 3,6
altres 825 134 19,4 5,7
Finques rústiques 51 -16 -23,9 -7,1
Capital prestat (milions d'euros) 847,1 227,1 36,6 13,0
Finques urbanes 838,3 227,6 37,3 13,4
habitatges 486,4 70,2 16,9 16,4
solars 15,0 -13,8 -48,0 -12,6
altres 336,9 171,1 103,3 10,7
Finques rústiques 8,8 -0,4 -4,8 -14,1
Hipoteques cancel·lades (nombre) 4.801 287 6,4 8,3
Finques urbanes 4.727 271 6,1 8,4
habitatges 3.457 47 1,4 6,1
solars 107 7 7,0 8,2
altres 1.163 217 22,9 14,9
Finques rústiques 74 16 27,6 -2,9
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Desembre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 28.748 520 1,8 10,3
Finques urbanes 27.826 563 2,1 10,8
habitatges 20.933 184 0,9 10,3
solars 436 1 0,2 12,4
altres 6.457 378 6,2 12,3
Finques rústiques 922 -43 -4,5 -3,2
Capital prestat (milions d'euros) 4.802,4 902,5 23,1 11,2
Finques urbanes 4.660,5 920,2 24,6 12,1
habitatges 2.645,8 248,6 10,4 16,5
solars 346,9 127,7 58,3 12,0
altres 1.667,8 543,9 48,4 3,2
Finques rústiques 141,9 -17,7 -11,1 -9,4
Hipoteques cancel·lades (nombre) 38.832 2.557 7,0 7,3
Finques urbanes 37.488 2.656 7,6 7,9
habitatges 26.120 2.726 11,7 8,9
solars 811 -179 -18,1 -6,1
altres 10.557 109 1,0 7,0
Finques rústiques 1.344 -99 -6,9 -7,2
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional

S'han hipotecat a Catalunya 4.314 finques al desembre del 2018, un 12,3% més que al mateix mes del 2017. Les hipoteques sobre habitatges han estat 3.390, xifra que suposa un increment del 12% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 847,1 milions d'euros, un 36,6% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 16,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha augmentat un 6,4% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment de l’1,4%. A Espanya, augmenta el nombre d'hipoteques constituïdes un 1,8%, i el capital d'aquestes hipoteques creix un 23,1%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques augmenta un 0,9%, i el capital prestat creix un 10,4%.

Data de publicació: 27 de febrer del 2019. Propera actualització: 27 de març del 2019

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: