Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Novembre del 2022 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 8.648 816 10,4 15,6
Finques urbanes 8.596 816 10,5 15,8
Habitatges 6.947 791 12,8 16,7
Solars 89 30 50,8 1,6
Altres 1.560 -5 -0,3 12,7
Finques rústiques 52 0 0,0 -10,7
Capital prestat (milions d'euros) 1.539,2 -22,1 -1,4 20,1
Finques urbanes 1.529,9 -21,6 -1,4 20,5
Habitatges 1.177,4 165,5 16,4 23,3
Solars 23,8 -137,7 -85,3 -45,7
Altres 328,7 -49,4 -13,1 29,9
Finques rústiques 9,3 -0,5 -5,0 -29,0
Hipoteques cancel·lades (nombre) 7.087 236 3,4 8,8
Finques urbanes 7.012 229 3,4 8,7
Habitatges 5.242 286 5,8 10,7
Solars 98 -79 -44,6 -19,7
Altres 1.672 22 1,3 5,0
Finques rústiques 75 7 10,3 24,9
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Novembre del 2022 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 51.459 2.090 4,2 10,6
Finques urbanes 50.498 2.216 4,6 11,2
Habitatges 39.304 3.334 9,3 12,6
Solars 509 -136 -21,1 -9,3
Altres 10.685 -982 -8,4 7,6
Finques rústiques 961 -126 -11,6 -12,4
Capital prestat (milions d'euros) 8.103,5 861,8 11,9 18,5
Finques urbanes 7.918,3 872,2 12,4 19,2
Habitatges 5.804,1 782,9 15,6 19,7
Solars 261,6 -179,6 -40,7 1,5
Altres 1.852,5 268,9 17,0 22,0
Finques rústiques 185,2 -10,3 -5,3 -6,8
Hipoteques cancel·lades (nombre) 50.777 1.127 2,3 5,4
Finques urbanes 49.418 1.101 2,3 5,8
Habitatges 36.817 2.167 6,3 7,3
Solars 736 -323 -30,5 -9,8
Altres 11.865 -743 -5,9 3,2
Finques rústiques 1.359 26 2,0 -7,1
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 de gener de 2023. Propera actualització: 23 de febrer de 2023

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.