Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Maig del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 6.204 -215 -3,3 8,3
Finques urbanes 6.129 -193 -3,1 8,6
habitatges 4.895 -63 -1,3 10,2
solars 79 4 5,3 6,7
altres 1.155 -134 -10,4 3,3
Finques rústiques 75 -22 -22,7 -13,4
Capital prestat (milions d'euros) 1.014,0 19,4 2,0 13,2
Finques urbanes 1.003,7 26,0 2,7 13,6
habitatges 692,8 -14,3 -2,0 15,3
solars 66,4 30,2 83,5 -30,2
altres 244,5 10,1 4,3 17,7
Finques rústiques 10,3 -6,6 -39,3 -13,8
Hipoteques cancel·lades (nombre) 6.207 -673 -9,8 4,4
Finques urbanes 6.118 -637 -9,4 4,4
habitatges 4.287 -663 -13,4 3,8
solars 114 -30 -20,8 -4,0
altres 1.717 56 3,4 6,7
Finques rústiques 89 -36 -28,8 4,4
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades són provisionals des d'abril del 2017.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Maig del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 42.599 2.443 6,1 10,2
Finques urbanes 40.721 1.995 5,2 10,6
habitatges 31.166 2.125 7,3 10,7
solars 590 27 4,8 18,2
altres 8.965 -157 -1,7 9,7
Finques rústiques 1.878 448 31,3 0,6
Capital prestat (milions d'euros) 5.854,7 -104,0 -1,7 6,1
Finques urbanes 5.631,9 -126,0 -2,2 6,9
habitatges 3.647,8 339,7 10,3 16,7
solars 394,0 -20,6 -5,0 9,1
altres 1.590,1 -445,2 -21,9 -11,2
Finques rústiques 222,8 22,1 11,0 -10,9
Hipoteques cancel·lades (nombre) 49.823 5.533 12,5 9,2
Finques urbanes 48.066 5.596 13,2 9,7
habitatges 34.249 5.045 17,3 11,4
solars 1.054 -154 -12,7 2,5
altres 12.763 705 5,8 6,5
Finques rústiques 1.757 -63 -3,5 -4,8
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades són provisionals des d'abril del 2017.

S'han hipotecat a Catalunya 6.204 finques al maig del 2018, un 3,3% menys que al mateix mes del 2017. Les hipoteques sobre habitatges han estat 4.895, xifra que suposa un decrement de l’1,3% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 1.014 milions d'euros, un 2% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha disminuït un 2% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha baixat un 9,8% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un decrement del 13,4%. A Espanya, incrementa el nombre d'hipoteques constituïdes un 6,1%, i el capital d'aquestes hipoteques disminueix un 1,7%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques augmenta un 7,3%, i el capital prestat creix un 10,3%.

Data de publicació: 27 de juliol del 2018. Propera actualització: 31 d'agost del 2018

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: