Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Setembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 6.913 371 5,7 6,8
Finques urbanes 6.831 368 5,7 7,0
habitatges 5.246 200 4,0 8,8
solars 69 -25 -26,6 -2,6
altres 1.516 193 14,6 1,1
Finques rústiques 82 3 3,8 -9,6
Capital prestat (milions d'euros) 1.047,4 37,6 3,7 7,6
Finques urbanes 1.033,6 34,3 3,4 8,0
habitatges 758,9 46,9 6,6 11,2
solars 95,1 43,6 84,7 -19,4
altres 179,7 -56,2 -23,8 5,4
Finques rústiques 13,7 3,3 31,2 -18,5
Hipoteques cancel·lades (nombre) 4.212 -239 -5,4 7,0
Finques urbanes 4.178 -232 -5,3 7,1
habitatges 3.083 29 0,9 5,4
solars 62 -10 -13,9 7,5
altres 1.033 -251 -19,5 11,8
Finques rústiques 34 -7 -17,1 -3,0
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades són provisionals des del gener del 2018.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Setembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 44.132 3.374 8,3 9,2
Finques urbanes 42.822 3.905 10,0 9,8
habitatges 32.457 2.819 9,5 9,7
solars 623 115 22,6 11,0
altres 9.742 971 11,1 10,0
Finques rústiques 1.310 -531 -28,8 -4,5
Capital prestat (milions d'euros) 6.573,7 876,4 15,4 9,7
Finques urbanes 6.365,2 913,0 16,7 10,7
habitatges 4.145,8 509,4 14,0 15,5
solars 420,6 -82,0 -16,3 8,6
altres 1.798,8 485,6 37,0 1,4
Finques rústiques 208,5 -36,6 -14,9 -12,4
Hipoteques cancel·lades (nombre) 33.157 156 0,5 7,1
Finques urbanes 32.000 323 1,0 7,8
habitatges 22.193 1.023 4,8 9,2
solars 837 -692 -45,3 -2,2
altres 8.970 -8 -0,1 5,5
Finques rústiques 1.157 -167 -12,6 -7,9
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades són provisionals des del gener del 2018.

S'han hipotecat a Catalunya 6.913 finques al setembre del 2018, un 5,7% més que al mateix mes del 2017. Les hipoteques sobre habitatges han estat 5.246, xifra que suposa un increment del 4% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 1.047,4 milions d'euros, un 3,7% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 6,6% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha baixat un 5,4% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment del 0,9%. A Espanya, augmenta el nombre d'hipoteques constituïdes un 8,3%, i el capital d'aquestes hipoteques creix un 15,4%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques augmenta un 9,5%, i el capital prestat creix un 14%.

Data de publicació: 30 de novembre del 2018. Propera actualització: 19 de desembre del 2018

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: