Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 5.938 -413 -6,5 4,1
Finques urbanes 5.874 -400 -6,4 4,3
habitatges 4.636 -168 -3,5 8,1
solars 91 27 42,2 18,1
altres 1.147 -259 -18,4 -9,8
Finques rústiques 64 -13 -16,9 -10,6
Capital prestat (milions d'euros) 945,8 -98,1 -9,4 8,9
Finques urbanes 931,1 -97,6 -9,5 9,0
habitatges 657,0 -60,2 -8,4 13,0
solars 30,2 9,6 46,4 33,6
altres 243,9 -46,9 -16,1 -2,1
Finques rústiques 14,7 -0,5 -3,3 4,8
Hipoteques cancel·lades (nombre) 5.751 -540 -8,6 -5,5
Finques urbanes 5.686 -513 -8,3 -5,1
habitatges 4.201 -276 -6,2 -0,8
solars 104 -8 -7,1 -20,7
altres 1.381 -229 -14,2 -14,8
Finques rústiques 65 -27 -29,3 -33,0
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 38.718 -1.708 -4,2 8,8
Finques urbanes 37.456 -1.604 -4,1 9,3
habitatges 29.032 -18 -0,1 11,9
solars 603 90 17,5 -13,9
altres 7.821 -1.676 -17,6 3,0
Finques rústiques 1.262 -104 -7,6 -5,5
Capital prestat (milions d'euros) 5.515,0 -143,8 -2,5 16,5
Finques urbanes 5.325,6 -141,9 -2,6 16,7
habitatges 3.619,0 21,9 0,6 13,6
solars 265,6 -66,9 -20,1 12,7
altres 1.441,1 -96,9 -6,3 24,9
Finques rústiques 189,4 -1,9 -1,0 12,1
Hipoteques cancel·lades (nombre) 42.550 -2.043 -4,6 1,0
Finques urbanes 41.056 -1.984 -4,6 0,7
habitatges 28.506 -1.650 -5,5 1,2
solars 827 -213 -20,5 -11,3
altres 11.723 -121 -1,0 0,7
Finques rústiques 1.494 -59 -3,8 7,3
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional

S'han hipotecat a Catalunya 5.938 finques a l’abril del 2019, un 6,5% menys que al mateix mes del 2018. Les hipoteques sobre habitatges han estat 4.636, xifra que suposa un decrement del 3,5% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 945,8 milions d'euros, un 9,4% menys que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha disminuït un 8,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha baixat un 8,6% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un decrement del 6,2%. A Espanya, disminueix el nombre d'hipoteques constituïdes un 4,2%, i el capital d'aquestes hipoteques baixa un 2,5%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques disminueix un 0,1%, mentre que el capital prestat creix un 0,6%.

Data de publicació: 27 de juny del 2019. Propera actualització: 26 de juliol del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.