Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Febrer del 2022 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 7.550 996 15,2 19,3
Finques urbanes 7.507 1.001 15,4 19,6
habitatges 6.075 961 18,8 20,5
solars 70 -1 -1,4 51,2
altres 1.362 41 3,1 14,5
Finques rústiques 43 -5 -10,4 -15,7
Capital prestat (milions d'euros) 1.368,1 247,5 22,1 31,5
Finques urbanes 1.360,7 252,5 22,8 32,3
habitatges 999,9 196,1 24,4 24,8
solars 22,8 -59,3 -72,3 -28,0
altres 338,0 115,8 52,1 92,4
Finques rústiques 7,4 -5,0 -40,3 -27,7
Hipoteques cancel·lades (nombre) 6.966 1.585 29,5 23,7
Finques urbanes 6.894 1.573 29,6 23,8
habitatges 4.948 1.099 28,6 25,8
solars 85 -37 -30,3 -46,0
altres 1.861 511 37,9 28,4
Finques rústiques 72 12 20,0 11,8
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Febrer del 2022 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 49.147 6.297 14,7 19,8
Finques urbanes 48.243 6.522 15,6 20,8
habitatges 36.537 4.667 14,6 21,5
solars 613 5 0,8 -3,0
altres 11.093 1.850 20,0 20,0
Finques rústiques 904 -225 -19,9 -17,2
Capital prestat (milions d'euros) 7.698,2 1.453,4 23,3 28,7
Finques urbanes 7.551,2 1.493,8 24,7 30,3
habitatges 5.179,2 982,6 23,4 31,9
solars 466,2 -48,3 -9,4 -10,5
altres 1.905,9 559,5 41,6 39,0
Finques rústiques 147,0 -40,4 -21,5 -21,0
Hipoteques cancel·lades (nombre) 46.616 5.992 14,7 15,8
Finques urbanes 45.187 5.924 15,1 16,2
habitatges 32.597 4.754 17,1 17,0
solars 749 -114 -13,2 -3,8
altres 11.841 1.284 12,2 15,7
Finques rústiques 1.429 68 5,0 5,0
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 27 d'abril de 2022. Propera actualització: 27 de maig de 2022

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.