Saltar al contingut principal

Facturació d'energia elèctrica. Per sectors

Facturació d'energia elèctrica. Per sectors Catalunya. Maig del 2021
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Total 2.925,3 321,8 12,4 2,7
Indústria 1.147,6 193,6 20,3 3,2
Sector terciari 950,9 171,1 21,9 0,2
Sector domèstic 776,7 -47,6 -5,8 4,5
Altres 50,1 4,7 10,4 7,0
Unitats: GWh.
Font: Institut Català d'Energia.
Nota: Indicador pendent d'actualitzar, en espera de la revisió de la metodologia.

Darrera actualització: 18 de juny de 2021. Propera actualització: 9 de setembre de 2021

Dades anuals Estadística ENELEC

Nota metodològica

La sèrie de facturació d'energia elèctrica a Catalunya es construeix mitjançant l'agregació de la facturació, en KWh, a tarifa integral (mercat regulat) i tarifa d'accés - peatge (mercat lliure) de la principal companyia elèctrica que opera a Catalunya (FECSA-ENDESA), efectuada per l'Institut Català d'Energia. A partir de juliol de 2009 desapareix oficialment el mercat regulat.

Les dades presentades de facturació mensual d'energia elèctrica fan referència a les factures emeses en un mes determinat. Aquestes dades de facturació poden correspondre al consum real del mes anterior o dels dos mesos anteriors. La facturació bimestral s'aplica als petits consumidors d'energia elèctrica (per exemple el sector domèstic). En el cas de facturacions bimestrals, es produeixen decalatges d'un mes en terme mitjà entre la facturació i el consum.

Des de gener de 2009 es fa servir una nova classificació d'activitats (CCAE 2009) que no coincideix en alguns casos amb les agrupacions sectorials de la classificació anterior (CCAE 93 i CCAE 93 Revisada), per tant es produeix un trencament de les sèries.

Fins al mes de desembre de 2008, la facturació d'energia elèctrica a Catalunya es presenta desagregada en els següents sectors:

  • Indústria: indústria manufacturera i sector energètic.
  • Terciari: serveis, administració pública i transport.
  • Domèstic
  • Altres: primari, construcció i obres públiques, no classificats i vendes a d'altres empreses de distribució d'energia elèctrica.

Les dades a partir de gener de 2009 recullen la següent desagregació:

  • Indústria: indústria manufacturera i sector energètic (excepte el desballestament naval i el reciclatge que passen a Terciari)
  • Terciari: serveis, administració pública, transport, el reciclatge i el desballestament naval (abans a Indústria) i les vendes a d'altres empreses de distribució d'energia elèctrica (que abans estava a Altres sectors).
  • Domèstic
  • Altres: primari, construcció i obres públiques, promoció immobiliària (abans a Serveis) i els no classificats.

Al desembre del 2011, amb l'objectiu de presentar dades homogènies, es revisen les sèries des de gener del 2005 i s'hi fan les modificacions següents:

  • Serveis: s'hi incorpora el consum no especificat (quantitativament no significatiu), que abans estava inclòs a l'apartat Altres.
  • Altres: fa referència exclusivament al consum del sector primari, construcció i obres públiques. Anteriorment, també incloïa el consum no especificat i l'energia revenuda a altres distribuïdors, que s'han eliminat.