Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Catalunya. Maig del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 14.545 12.285 543,6 -24,7
Vol regular 8.060 6.873 579,0 -56,7
Vol no regular 1.095 738 206,7 38,2
Altres tipus de trànsit 5.390 4.674 652,8 157,9
Mercaderies (tones) 10.558,9 4.112,6 63,8 4,3
Vol regular 9.904,1 4.988,8 101,5 7,4
Vol no regular 647,5 -754,7 -53,8 -30,0
Altres tipus de trànsit 7,3 -121,5 .. ..
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Espanya. Maig del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 105.533 87.847 496,7 -13,2
Vol regular 61.152 54.396 805,2 -36,4
Vol no regular 8.959 5.429 153,8 3,2
Altres tipus de trànsit 35.422 28.022 378,7 82,3
Mercaderies (tones) 75.601,5 30.522,7 67,7 15,6
Vol regular 67.245,1 36.655,5 119,8 18,3
Vol no regular 8.328,6 -5.867,8 -41,3 3,6
Altres tipus de trànsit 27,8 -265,1 -90,5 -82,2
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 14 de juny de 2021. Propera actualització: 12 de juliol de 2021

Dades anuals Estadística AER

Nota metodològica

El moviment d'aeronaus i mercaderies mesura tots els vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El moviment de mercaderies són les tones transportades en vols. Representa la càrrega de les mercaderies que paguen en un vol determinat i que es comptabilitza un sol cop a les classificacions nacional i internacional de mercaderies.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment d'aeronaus i mercaderies en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.