Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Catalunya. Agost del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 40.590 4.172 11,5 9,8
Vol regular 33.408 602 1,8 3,3
Vol no regular 2.002 57 2,9 -3,9
Altres tipus de trànsit 5.180 3.513 210,7 114,6
Mercaderies (tones) 13.202,2 -641,6 -4,6 1,9
Vol regular 13.078,0 578,0 4,6 10,2
Vol no regular 113,2 -1.216,0 -91,5 -59,4
Altres tipus de trànsit 11,0 -3,6 -24,6 -22,9
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Espanya. Agost del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 234.738 3.239 1,4 3,8
Vol regular 188.235 3.913 2,1 4,5
Vol no regular 16.482 -1.400 -7,8 -11,1
Altres tipus de trànsit 30.021 726 2,5 7,7
Mercaderies (tones) 83.772,2 1.437,7 1,7 3,6
Vol regular 77.662,0 10.975,0 16,5 14,9
Vol no regular 5.876,8 -9.753,4 -62,4 -45,0
Altres tipus de trànsit 233,4 216,0 .. 25,9
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

El moviment d'aeronaus pels aeroports de Catalunya ha estat de 40.590 a l’agost del 2019, un 11,5% més que al mateix mes de l'any anterior. El tràfic de mercaderies, amb 13.202,2 tones transportades, mostra un decrement del 4,6% interanual. A Espanya, puja el trànsit d'aeronaus un 1,4% i el de mercaderies transportades un 1,7%, si es compara amb el mateix mes del 2018. En el període gener-agost del 2019, el nombre d'aeronaus ha augmentat un 9,8% a Catalunya i un 3,8% a Espanya respecte als primers vuit mesos del 2018.

Data de publicació: 12 de setembre del 2019. Sèries revisades el 3 d'octubre del 2019. Propera actualització: 8 de novembre del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

El moviment d'aeronaus i mercaderies mesura tots els vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El moviment de mercaderies són les tones transportades en vols. Representa la càrrega de les mercaderies que paguen en un vol determinat i que es comptabilitza un sol cop a les classificacions nacional i internacional de mercaderies.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment d'aeronaus i mercaderies en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.