Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Catalunya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 19.609 477 2,5 0,7
Vol regular 16.942 90 0,5 -0,8
Vol no regular 898 -50 -5,3 8,1
Altres tipus de trànsit 1.713 438 34,4 16,7
Mercaderies (tones) 7.669,2 96,3 1,3 2,5
Vol regular 6.476,6 -128,2 -1,9 -0,4
Vol no regular 1.191,9 223,8 23,1 22,3
Altres tipus de trànsit 0,7 0,7 .. -91,4
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Espanya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 111.025 726 0,7 -0,1
Vol regular 85.200 1.335 1,6 0,5
Vol no regular 10.431 3 0,0 4,8
Altres tipus de trànsit 15.394 -612 -3,8 -6,6
Mercaderies (tones) 51.400,8 4.033,9 8,5 6,9
Vol regular 40.706,0 720,3 1,8 -0,4
Vol no regular 10.652,0 3.306,6 45,0 47,4
Altres tipus de trànsit 42,8 7,1 19,8 -40,9
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.

Darrera actualització: 3 d'abril de 2014. Sèries revisades el 5 d'octubre de 2020. Propera actualització: 10 de desembre de 2021

Dades anuals Estadística AER

Nota metodològica

El moviment d'aeronaus i mercaderies mesura tots els vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El moviment de mercaderies són les tones transportades en vols, també considerant les mercaderies en connexió. Representa la càrrega de les mercaderies que paguen en un vol determinat i que es comptabilitza un sol cop a les classificacions nacional i internacional de mercaderies.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment d'aeronaus i mercaderies en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.