Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Catalunya. Setembre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 5.523,2 233,5 4,4 4,7
Vols regulars 5.382,3 239,0 4,6 4,8
Vols no regulars 138,2 -4,1 -2,9 -0,6
Altres tipus de trànsit 2,7 -1,3 -33,0 36,4
Barcelona-El Prat Josep Tarradellas 5.104,6 265,8 5,5 5,2
Vols regulars 5.021,2 268,8 5,7 5,4
Vols no regulars 81,9 -2,4 -2,9 -6,6
Altres tipus de trànsit 1,5 -0,5 -26,7 -3,4
Girona-Costa Brava 258,4 -22,1 -7,9 -5,7
Vols regulars 239,1 -21,3 -8,2 -7,1
Vols no regulars 18,6 -0,6 -3,4 17,3
Altres tipus de trànsit 0,8 -0,2 -18,6 -5,0
Lleida-Alguaire .. .. .. ..
Vols regulars .. .. .. ..
Vols no regulars .. .. .. ..
Altres tipus de trànsit .. .. .. ..
Reus 160,2 -8,9 -5,3 1,4
Vols regulars 122,0 -7,9 -6,1 0,0
Vols no regulars 37,8 -1,0 -2,6 6,9
Altres tipus de trànsit 0,4 0,0 2,2 -22,1
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Espanya. Setembre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 27.089,3 888,1 3,4 4,8
Vols regulars 25.892,3 1.013,7 4,1 5,7
Vols no regulars 1.170,5 -129,0 -9,9 -11,8
Altres tipus de trànsit 26,5 3,5 15,1 -8,4
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.

El trànsit de passatgers pels aeroports catalans ha estat de 5.523,2 milers de persones al setembre del 2019, quantitat que suposa un increment interanual del 4,4%. Augmenta el moviment de passatgers a l’aeroport de Barcelona-El Prat (5,5%), mentre que disminueix al de Girona-Costa Brava (−7,9%) i al de Reus (−5,3%). A Espanya, el trànsit de passatgers ha crescut un 3,4%, si es compara amb el mes de setembre de l'any anterior. En termes acumulats, en els nou primers mesos de 2019 el moviment de passatgers ha crescut un 4,7% a Catalunya i un 4,8% a Espanya respecte al mateix període del 2018.

Data de publicació: 16 d'octubre del 2019. Sèries revisades el 17 d'octubre del 2019. Propera actualització: 8 de novembre del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

El moviment de passatgers en els aeroports mesura els passatgers transportats en vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El passatger transportat és la persona que realitza un vol determinat. Es comptabilitza una sola vegada amb independència de si realitza una o diverses etapes del vol.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment de passatgers en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.