Saltar al contingut principal

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Catalunya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 732 9 1,2 -0,1
Barcelona 542 28 5,4 4,1
Tarragona 190 -19 -9,1 -10,0
Passatgers (milers) 96,0 7,9 9,0 14,3
Barcelona 96,0 7,9 9,0 14,3
Tarragona 0,0 0,0 .. ..
Mercaderies (milers de tones) 5.762,1 623,5 12,1 8,8
Barcelona 3.524,4 655,8 22,9 12,4
Tarragona 2.237,7 -32,3 -1,4 4,2
Contenidors (en TEUs) (1) 160.681 22.148 16,0 8,6
Barcelona 148.269 20.468 16,0 8,9
Tarragona 12.412 1.680 15,7 5,0
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Espanya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 9.011 370 4,3 5,2
Passatgers (milers) 1.419,0 46,1 3,4 6,8
Mercaderies (milers de tones) 34.239,8 1.428,5 4,4 4,8
Contenidors (en TEUs) (1) 1.107.957 69.051 6,6 4,3
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.

Darrera actualització: 11 d'abril de 2014. Propera actualització: 7 de desembre de 2021

Dades anuals Estadística PORTS

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

El tràfic de mercaderies en els ports inclou les tones de mercaderies carregades o descarregades i transbordades en els ports mercants. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas naturals i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.), i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

El tràfic de contenidors inclou les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de dimensions de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades d'aquesta sèrie són provisionals. Quan s'incorpora la dada d'un nou període es revisa la del mateix període de l'any anterior.