Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Catalunya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 9,6 -1.987,8 -99,5 -64,6
Turisme domèstic 6,7 -630,3 -98,9 -61,0
de Catalunya 3,5 -378,1 -99,1 -61,7
de la resta d'Espanya 3,2 -252,2 -98,7 -60,0
Turisme estranger 2,8 -1.357,5 -99,8 -66,7
Grau d'ocupació per habitacions (%) 19,8 -45,7 z z
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Espanya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 95,2 -10.414,8 -99,1 -61,6
Turisme domèstic 82,6 -4.496,2 -98,2 -57,8
Turisme estranger 12,5 -5.918,6 -99,8 -65,4
Grau d'ocupació per habitacions (%) 19,2 -46,8 z z
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 26 de juny de 2020. Propera actualització: 23 de juliol de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística TURHOT

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]