Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Catalunya. Abril del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 301,0 301,0 .. -63,9
Turisme domèstic 221,2 221,2 .. -32,4
de Catalunya 161,8 161,8 .. -13,5
de la resta d'Espanya 59,4 59,4 .. -56,6
Turisme estranger 79,8 79,8 .. -85,4
Grau d'ocupació per habitacions (%) 27,6 27,6 z z
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Espanya. Abril del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 1.933,2 1.933,2 .. -59,7
Turisme domèstic 1.546,3 1.546,3 .. -40,2
Turisme estranger 386,9 386,9 .. -83,2
Grau d'ocupació per habitacions (%) 27,4 27,4 z z
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de maig de 2021. Propera actualització: 23 de juny de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística TURHOT

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]