Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Catalunya. Octubre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 1.297,7 964,3 289,2 53,9
Turisme domèstic 616,3 383,2 164,4 58,1
de Catalunya 414,3 246,6 147,0 51,7
de la resta d'Espanya 202,0 136,6 209,0 74,3
Turisme estranger 681,3 581,1 579,5 48,1
Grau d'ocupació per habitacions (%) 55,2 31,6 z z
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Espanya. Octubre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 8.102,3 5.695,6 236,6 56,9
Turisme domèstic 4.589,9 2.671,9 139,3 55,7
Turisme estranger 3.512,4 3.023,6 618,6 59,5
Grau d'ocupació per habitacions (%) 60,2 34,1 z z
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 24 de novembre de 2021. Propera actualització: 23 de desembre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística TURHOT

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]