Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència

Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència Catalunya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers 9,6 -1.987,8 -99,5 -64,6
Turisme domèstic 6,7 -630,3 -98,9 -61,0
Andalusia .. .. .. ..
Aragó .. .. .. ..
Balears .. .. .. ..
Catalunya 3,5 -378,1 -99,1 -61,7
Comunitat Valenciana .. .. .. ..
Madrid .. .. .. ..
País Basc .. .. .. ..
resta CA Nord (1) .. .. .. ..
resta CA Sud (2) .. .. .. ..
Turisme estranger 2,8 -1.357,5 -99,8 -66,7
Alemanya .. .. .. ..
Bèlgica .. .. .. ..
França .. .. .. ..
Irlanda .. .. .. ..
Itàlia .. .. .. ..
Països Baixos .. .. .. ..
Països nòrdics (3) .. .. .. ..
Portugal .. .. .. ..
Regne Unit .. .. .. ..
Resta UE (4) .. .. .. ..
Rússia .. .. .. ..
Suïssa .. .. .. ..
Resta d'Europa .. .. .. ..
Japó .. .. .. ..
Estats Units .. .. .. ..
Resta d'Amèrica .. .. .. ..
Resta del món .. .. .. ..
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(1) Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.
(2) Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.
(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.
(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 de juny de 2020. Propera actualització: 23 de juliol de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística TURHOT

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]