Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència

Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència Catalunya. Agost del 2022 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Total pernoctacions 8.756,0 2.761,9 46,1 146,6
Turisme domèstic 2.713,4 -327,6 -10,8 44,4
Andalusia 87,0 9,7 12,5 80,1
Aragó 114,8 -13,6 -10,6 33,0
Balears 16,7 4,8 40,0 162,7
Catalunya 1.564,1 -345,3 -18,1 25,3
Comunitat Valenciana 127,1 -7,8 -5,8 88,6
Madrid 281,4 48,9 21,0 114,0
País Basc 200,5 -54,0 -21,2 39,2
Resta CA Nord (1) 225,9 10,8 5,0 76,1
Resta CA Sud (2) 95,9 18,9 24,6 98,5
Turisme estranger 6.042,6 3.089,5 104,6 280,9
Alemanya 450,3 295,1 190,1 359,3
Bèlgica 204,5 70,0 52,0 201,2
França 1.651,4 394,4 31,4 110,5
Irlanda 184,8 137,9 293,6 777,9
Itàlia 369,4 234,1 173,0 275,6
Països Baixos 419,2 156,8 59,7 216,4
Països Nòrdics (3) 130,1 63,3 94,8 372,3
Portugal 125,7 70,6 128,3 253,5
Regne Unit 829,6 703,9 560,0 1.190,9
Rússia 48,5 29,1 149,9 195,1
Suïssa 109,4 45,2 70,5 196,7
Resta UE (4) 439,2 222,1 102,4 251,0
Resta d'Europa 217,0 137,5 173,0 447,2
Estats Units, els 235,5 132,8 129,3 625,7
Resta d'Amèrica 248,1 164,3 196,0 460,8
Japó 13,4 10,6 377,6 572,1
Xina 25,5 19,5 323,1 647,3
Resta del món (5) 340,9 202,2 145,8 338,0
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
(1) Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.
(2) Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.
(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.
(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.
(5) Fins l'any 2020 inclou Xina.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2022. Propera actualització: 24 d'octubre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística TURHOT

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]