Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 1.677,1 100,0 106,2 6,8 4,8
Alemanya 143,6 8,6 49,2 52,2 3,0
Bèlgica 23,9 1,4 -14,9 -38,4 -16,9
França 409,4 24,4 3,5 0,9 1,0
Irlanda 26,6 1,6 7,2 37,2 30,1
Itàlia 126,1 7,5 10,6 9,2 1,3
Països Baixos 52,3 3,1 -3,4 -6,0 -10,7
Països nòrdics 60,2 3,6 13,3 28,4 -0,9
Portugal 18,5 1,1 4,6 33,2 19,5
Regne Unit 162,6 9,7 4,0 2,5 -6,2
Rússia 36,3 2,2 -4,6 -11,2 21,6
Suïssa 32,1 1,9 19,7 157,7 39,7
Resta d'Europa 162,7 9,7 -28,4 -14,9 1,3
EUA 114,3 6,8 2,7 2,4 11,5
Amèrica (sense EUA) 97,0 5,8 4,5 4,9 4,5
Resta del món 211,6 12,6 38,1 22,0 22,0
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 7.169,7 100,0 389,3 5,7 4,4
Alemanya 1.081,6 15,1 163,9 17,9 6,5
Bèlgica 244,4 3,4 -4,9 -2,0 1,1
França 1.021,1 14,2 -59,8 -5,5 -2,0
Irlanda 174,1 2,4 9,3 5,6 6,5
Itàlia 383,5 5,3 36,3 10,5 8,1
Països Baixos 295,1 4,1 -29,8 -9,2 -5,3
Països nòrdics 452,0 6,3 -11,3 -2,4 -5,3
Portugal 233,6 3,3 32,6 16,2 15,6
Regne Unit 1.471,9 20,5 49,5 3,5 0,1
Rússia 82,5 1,2 9,0 12,2 10,5
Suïssa 177,1 2,5 0,2 0,1 -1,2
Resta d'Europa 526,8 7,3 82,9 18,7 16,3
EUA 256,1 3,6 24,5 10,6 17,5
Amèrica (sense EUA) 297,3 4,1 32,9 12,5 9,0
Resta del món 472,6 6,6 54,0 12,9 16,7
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
(p) Dada provisional

Els turistes estrangers han fet 1.677,1 milers de viatges a Catalunya al mes d’abril del 2019, un 6,8% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França augmenta un 0,9% i Regne Unit un 2,5%, respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra un increment del 5,7% respecte al mateix mes del 2018. En termes acumulats, el nombre de turistes estrangers augmenta tant a Catalunya (4,8%) i a Espanya (4,4%) respecte als quatre primers mesos de l'any 2018.

Data de publicació: 3 de juny del 2019. Propera actualització: 2 de juliol del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]