Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Juny del 2022 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 1.610,5 100,0 1.206,1 298,3 517,6
Alemanya 149,3 9,3 117,3 366,2 617,9
Bèlgica 34,3 2,1 22,6 193,8 471,8
França 307,6 19,1 137,4 80,7 252,3
Irlanda 46,7 2,9 44,7 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.239,0 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.383,6 (*) Estimació amb alta variabilitat
Itàlia 113,7 7,1 75,7 199,2 374,6
Països Baixos 58,7 3,6 46,9 396,5 744,1
Països Nòrdics 59,8 3,7 50,0 508,1 1.491,3
Portugal 9,4 0,6 3,2 52,4 478,6
Regne Unit 197,3 12,3 184,0 1.385,7 1.746,4
Rússia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Suïssa 22,0 1,4 14,9 212,0 540,5
Resta d'Europa 216,4 13,4 165,2 322,9 485,3
Estats Units, els 171,2 10,6 162,5 1.867,6 2.771,0
Resta d'Amèrica 92,0 5,7 76,1 475,9 758,7
Resta del món 125,9 7,8 101,7 419,7 505,7
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Juny del 2022 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 7.460,3 100,0 5.243,9 236,6 457,0
Alemanya 1.129,2 15,1 629,1 125,8 272,4
Bèlgica 211,9 2,8 109,9 107,7 319,2
França 866,0 11,6 427,2 97,4 232,8
Irlanda 240,3 3,2 224,5 1.424,3 1.872,5
Itàlia 402,2 5,4 268,1 200,0 419,9
Països Baixos 384,6 5,2 237,3 161,0 481,6
Països Nòrdics 379,7 5,1 267,9 239,7 700,6
Portugal 234,0 3,1 129,0 122,8 258,1
Regne Unit 1.803,6 24,2 1.661,1 1.165,9 2.253,5
Rússia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Suïssa 152,5 2,0 79,4 108,8 232,2
Resta d'Europa 623,0 8,4 376,6 141,6 301,8
Estats Units, els 377,4 5,1 335,8 806,8 1.320,2
Resta d'Amèrica 370,3 5,0 303,2 452,1 623,7
Resta del món 285,7 3,8 206,2 259,4 480,7
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota: Des de març del 2022, s’inclou “Rússia” a l’agregat “Resta d’Europa”.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 2 d'agost de 2022. Propera actualització: 1 de setembre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a lametodologia.

Taules disponibles [+]