Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Abril del 2021 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 94,4 100,0 94,4 .. -85,7
Alemanya 8,5 9,0 8,5 .. -82,1
Bèlgica 2,0 2,1 2,0 .. -86,1
França 28,3 30,0 28,3 .. -80,2
Irlanda 0,9 (*) 1,0 0,9 (*) .. -90,0 (*)
Itàlia 7,3 7,7 7,3 .. -74,4
Països Baixos 2,6 2,7 2,6 .. -86,7
Països nòrdics 1,4 1,4 1,4 .. -94,1
Portugal 1,0 1,1 1,0 .. -89,0
Regne Unit 3,7 3,9 3,7 .. -93,9
Rússia .. .. .. .. ..
Suïssa 1,9 2,0 1,9 .. -78,0
Resta d'Europa 15,2 16,1 15,2 .. -78,4
Estats Units 1,5 1,6 1,5 .. -95,8
Resta d'Amèrica 5,1 5,4 5,1 .. -90,8
Resta del món 14,6 15,5 14,6 .. -90,1
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Abril del 2021 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 630,6 100,0 630,6 .. -82,6
Alemanya 143,8 22,8 143,8 .. -74,5
Bèlgica 24,3 3,9 24,3 .. -78,7
França 116,3 18,4 116,3 .. -69,3
Irlanda 5,5 0,9 5,5 .. -90,1
Itàlia 40,5 6,4 40,5 .. -79,5
Països Baixos 27,1 4,3 27,1 .. -84,3
Països nòrdics 27,0 4,3 27,0 .. -91,1
Portugal 24,5 3,9 24,5 .. -74,6
Regne Unit 23,9 3,8 23,9 .. -96,0
Rússia .. .. .. .. ..
Suïssa 38,5 6,1 38,5 .. -63,4
Resta d'Europa 95,0 15,1 95,0 .. -69,4
Estats Units 7,7 1,2 7,7 .. -92,3
Resta d'Amèrica 25,6 4,1 25,6 .. -86,8
Resta del món 27,8 4,4 27,8 .. -90,1
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 1 de juny de 2021. Propera actualització: 2 de juliol de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a lametodologia.

Taules disponibles [+]