Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 2.439,0 100,0 -128,6 -5,0 -2,7
Alemanya 186,7 7,7 -9,9 -5,0 -10,5
Bèlgica 57,6 2,4 1,3 2,2 -6,9
França 755,5 31,0 6,5 0,9 -11,2
Irlanda 45,1 1,8 9,0 24,9 -0,7
Itàlia 160,9 6,6 21,6 15,5 -6,5
Països Baixos 118,6 4,9 -36,9 -23,8 -8,7
Països nòrdics 66,7 2,7 -20,9 -23,8 -9,4
Portugal 17,4 0,7 -10,9 -38,5 4,9
Regne Unit 278,0 11,4 -61,0 -18,0 -9,2
Rússia 107,4 4,4 -7,9 -6,8 0,8
Suïssa 22,1 0,9 5,4 32,1 -27,8
Resta d'Europa 240,6 9,9 2,8 1,2 14,0
EUA 103,8 4,3 7,2 7,4 25,8
Amèrica (sense EUA) 97,6 4,0 0,0 0,0 9,0
Resta del món 180,8 7,4 -34,9 -16,2 5,6
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les dades són provisionals des de gener del 2018.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 10.201,5 100,0 -196,3 -1,9 -0,1
Alemanya 1.264,5 12,4 -77,2 -5,8 -5,8
Bèlgica 300,8 2,9 -0,9 -0,3 3,1
França 2.146,4 21,0 105,3 5,2 0,0
Irlanda 221,5 2,2 -10,7 -4,6 -2,1
Itàlia 637,8 6,3 -11,7 -1,8 -0,6
Països Baixos 507,4 5,0 -21,5 -4,1 4,3
Països nòrdics 402,3 3,9 -28,9 -6,7 1,6
Portugal 374,6 3,7 29,2 8,4 7,8
Regne Unit 2.236,9 21,9 -86,9 -3,7 -2,9
Rússia 173,2 1,7 1,4 0,8 4,9
Suïssa 178,5 1,8 -40,3 -18,4 -9,6
Resta d'Europa 632,1 6,2 -17,2 -2,7 5,6
EUA 251,7 2,5 18,8 8,1 11,0
Amèrica (sense EUA) 302,6 3,0 0,2 0,1 7,5
Resta del món 571,2 5,6 -56,1 -8,9 1,4
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota:
- Les dades són provisionals des de gener del 2018.

Els turistes estrangers han fet 2.439 milers de viatges a Catalunya al mes d’agost del 2018, un 5% menys que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França augmenta un 0,9% i Regne Unit disminueix un 18%, respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra un decrement de l’1,9% respecte al mateix mes del 2017. En termes acumulats, el nombre de turistes estrangers baixa a Catalunya (−2,7%) i a Espanya (−0,1%) respecte als vuit primers mesos de l'any 2017.

Data de publicació: 2 d'octubre del 2018. Propera actualització: 2 de novembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: