Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 0,0 0,0 -1.835,1 -100,0 -66,7
Alemanya 0,0 0,0 -133,2 -100,0 -71,4
Bèlgica 0,0 0,0 -20,4 -100,0 -65,6
França 0,0 0,0 -372,7 -100,0 -64,3
Irlanda 0,0 0,0 -44,0 -100,0 -81,7
Itàlia 0,0 0,0 -110,5 -100,0 -71,5
Països Baixos 0,0 0,0 -74,6 -100,0 -68,5
Països nòrdics 0,0 0,0 -67,9 -100,0 -70,4
Portugal 0,0 0,0 -18,4 -100,0 -55,2
Regne Unit 0,0 0,0 -213,7 -100,0 -67,9
Rússia 0,0 0,0 -81,5 -100,0 -65,1
Suïssa 0,0 0,0 -13,4 -100,0 -79,4
Resta d'Europa 0,0 0,0 -205,4 -100,0 -64,3
Estats Units 0,0 0,0 -172,4 -100,0 -74,6
Resta d'Amèrica 0,0 0,0 -129,5 -100,0 -61,1
Resta del món 0,0 0,0 -177,6 -100,0 -62,0
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 0,0 0,0 -7.919,2 -100,0 -63,9
Alemanya 0,0 0,0 -1.085,6 -100,0 -67,4
Bèlgica 0,0 0,0 -204,0 -100,0 -63,4
França 0,0 0,0 -1.020,3 -100,0 -63,8
Irlanda 0,0 0,0 -237,5 -100,0 -69,2
Itàlia 0,0 0,0 -403,2 -100,0 -65,9
Països Baixos 0,0 0,0 -426,7 -100,0 -63,7
Països nòrdics 0,0 0,0 -431,8 -100,0 -58,1
Portugal 0,0 0,0 -159,5 -100,0 -56,4
Regne Unit 0,0 0,0 -1.950,5 -100,0 -67,5
Rússia 0,0 0,0 -124,0 -100,0 -66,6
Suïssa 0,0 0,0 -131,1 -100,0 -66,1
Resta d'Europa 0,0 0,0 -616,0 -100,0 -61,7
Estats Units 0,0 0,0 -344,1 -100,0 -69,3
Resta d'Amèrica 0,0 0,0 -374,8 -100,0 -51,3
Resta del món 0,0 0,0 -410,1 -100,0 -59,0
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 2 de juliol de 2020. Propera actualització: 3 d'agost de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a lametodologia.

Taules disponibles [+]