Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya. Juny del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 2.402 288,4 13,6 8,5
Despesa mitjana per persona (€) 1.149 106,0 10,2 9,4
Despesa mitjana diària per persona (€) 198 8,7 4,6 8,7
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les dades són provisionals des de juliol del 2017.
Advertiment: Les dades de la variació interanual absoluta de la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona del mes de maig de 2017 eren errònies. Es van corregir el 5 de setembre del 2017.
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya. Juny del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 9.395 406,7 4,5 4,2
Despesa mitjana per persona (€) 1.100 34,0 3,2 2,4
Despesa mitjana diària per persona (€) 152 9,0 6,2 4,3
Font: INE. Enquesta de despesa turística.
Nota:
- Les dades són provisionals des de juliol del 2017.

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 2.402 milions d'euros al mes de juny del 2018, xifra que suposa un increment del 13,6% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 1.149 euros i augmenta un 10,2% interanual, i la despesa mitjana diària per persona va ser de 198 euros i mostra un increment interanual del 4,6%. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 9.395 milions d'euros, un 4,5% més que el mateix mes de 2017. La despesa per persona i viatge va augmentar un 3,2% i la despesa mitjana diària per persona ho va fer un 6,2%.

Data de publicació: 1 d'agost del 2018. Propera actualització: 3 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Despesa del turisme estranger.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: