Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya. Juny del 2022 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 1.849 1.461,8 377,1 602,8
Despesa mitjana per persona (€) 1.148 189,8 19,8 13,8
Despesa mitjana diària per persona (€) 208 35,9 20,8 18,3
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya. Juny del 2022 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 8.993 6.570,8 271,3 515,5
Despesa mitjana per persona (€) 1.205 112,0 10,3 10,5
Despesa mitjana diària per persona (€) 174 27,0 18,6 16,4
Font: INE. Enquesta de despesa turística.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 2 d'agost de 2022. Propera actualització: 1 de setembre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística TURDEST

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]