Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya. Abril del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 90 89,7 .. -87,4
Despesa mitjana per persona (€) 950 950,1 .. -11,8
Despesa mitjana diària per persona (€) 182 182,0 .. -26,1
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya. Abril del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 671 671,0 .. -83,3
Despesa mitjana per persona (€) 1.064 1.064,0 .. -4,2
Despesa mitjana diària per persona (€) 131 131,0 .. -18,7
Font: INE. Enquesta de despesa turística.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 1 de juny de 2021. Propera actualització: 2 de juliol de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística TURDEST

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]