Saltar al contingut principal

Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada

Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada Catalunya. 3r trimestre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Despesa dels viatges (M€) 3.082 1.152,8 59,8 34,5
Despesa mitjana per persona (€) 315 57,8 22,5 -1,5
Despesa mitjana diària per persona (€) 50 9,8 24,5 6,2
Despesa de les excursions (M€) 480 96,9 25,3 34,7
Despesa mitjana per persona (€) 34 0,0 0,0 -1,3
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2021. Propera actualització: 29 de març de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística TURCAT

Nota metodològica

L'Estadística del turisme dels residents de Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'objectiu primordial de l'estadística és conèixer el nombre total de viatges turístics realitzats pels residents de Catalunya, i la despesa turística associada a aquests viatges.

La despesa inclou les partides de transport, allotjament, bars i restaurants, activitats, béns duradors i altres despeses.

Des del 1996 fins al gener del 2015, l'Institut d'Estudis Turístics (Turespaña) va dur a terme aquesta operació sota la responsabilitat de la Secretaria d'Estat de Turisme. A partir de febrer de 2015 l'organisme responsable d'aquesta operació és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]