Saltar al contingut principal

Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya

Dades de tendència Catalunya
Països del món Component preus Component taxa de canvi Països de la Unió Europea (UE-28) Component preus Component taxa de canvi Alemanya Espanya França Itàlia Regne Unit Andalusia Canàries Comunitat Valenciana Comunitat de Madrid Illes Balears
T2/2015 95,2 94,3 101,0 95,7 96,5 99,2 92,5 101,3 94,9 98,7 81,6 102,7 101,5 101,7 101,4 100,6
T1/2015 96,3 94,7 101,7 96,2 96,7 99,5 92,9 101,3 95,1 98,8 84,3 102,7 101,5 101,7 101,4 100,6
T4/2014 97,3 95,0 102,4 96,7 96,9 99,8 93,3 101,3 95,2 98,8 87,0 102,7 101,6 101,7 101,5 100,4
T3/2014 97,8 95,4 102,6 97,1 97,1 100,0 93,6 101,2 95,7 98,9 88,9 102,6 101,7 101,8 101,5 100,4
T2/2014 98,2 95,8 102,5 97,5 97,4 100,1 94,0 101,2 96,2 98,9 90,9 102,5 101,7 101,8 101,5 100,5
T1/2014 98,1 96,2 102,0 97,8 97,6 100,2 94,3 101,2 96,7 99,0 92,3 102,4 101,5 101,8 101,4 100,6
T4/2013 98,0 96,6 101,4 98,1 97,9 100,2 94,8 101,2 97,4 99,2 93,3 102,3 101,4 101,8 101,5 100,8
T3/2013 97,9 97,1 100,8 98,4 98,3 100,1 96,2 101,2 97,8 99,5 93,2 102,2 101,3 101,8 101,5 100,9
T2/2013 97,5 97,5 100,1 98,4 98,5 99,8 97,2 101,1 98,1 99,6 91,9 102,0 101,1 101,7 101,4 101,0
T1/2013 97,6 97,8 99,8 98,5 98,8 99,7 98,7 101,0 98,3 99,7 91,1 101,7 100,9 101,6 101,2 101,0
T4/2012 97,7 98,1 99,6 98,6 99,0 99,6 100,0 100,8 98,6 99,8 91,0 101,4 100,7 101,3 100,9 101,0
T3/2012 98,2 98,3 99,9 99,0 99,1 99,9 100,0 100,7 98,9 99,6 92,4 101,0 100,5 101,0 100,7 100,9
T2/2012 99,0 98,5 100,5 99,4 99,2 100,1 100,1 100,4 99,1 99,7 95,2 100,7 100,4 100,7 100,3 100,9
T1/2012 99,6 98,8 100,8 99,7 99,4 100,2 100,2 100,3 99,5 99,7 97,6 100,5 100,3 100,5 100,2 100,8
T4/2011 100,0 99,1 100,9 99,8 99,6 100,2 100,3 100,2 99,8 99,7 98,6 100,3 100,2 100,4 100,0 100,8
T3/2011 100,0 99,4 100,6 99,9 99,8 100,1 100,5 100,1 100,0 99,8 99,4 100,2 100,2 100,2 100,0 100,8
T2/2011 99,8 99,7 100,1 99,9 100,0 99,9 100,5 100,1 100,2 99,9 98,7 100,2 100,1 100,1 100,0 100,7
T1/2011 99,6 99,9 99,7 99,9 100,0 99,9 100,3 100,0 100,1 100,0 98,5 100,1 100,1 100,0 100,0 100,4
T4/2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
T3/2010 100,8 100,1 100,7 100,1 99,9 100,2 99,8 99,9 99,8 100,0 101,6 99,8 99,8 99,9 99,9 99,6
T2/2010 101,6 100,1 101,5 100,3 99,9 100,4 99,6 99,8 99,7 100,0 103,2 99,6 99,5 99,7 99,7 99,3
T1/2010 102,5 100,3 102,2 100,5 99,9 100,6 99,5 99,7 99,4 100,0 104,3 99,5 99,1 99,6 99,6 99,1
T4/2009 102,9 100,4 102,4 100,7 99,8 100,9 99,5 99,6 99,0 100,0 105,2 99,4 98,7 99,4 99,3 98,8
T3/2009 102,3 100,5 101,8 100,3 99,7 100,6 99,5 99,5 98,7 99,8 103,4 99,3 98,3 99,4 99,2 98,5
T2/2009 101,7 100,5 101,2 99,7 99,7 100,0 99,5 99,4 98,5 99,5 100,9 99,2 98,1 99,3 99,0 98,1
T1/2009 101,3 100,6 100,8 99,1 99,7 99,4 99,6 99,3 98,5 99,3 98,3 99,1 97,9 99,2 98,8 97,8
T4/2008 100,8 100,8 100,1 98,4 99,8 98,6 99,5 99,3 98,4 99,0 93,9 99,0 98,0 99,3 98,9 97,7
T3/2008 100,5 100,8 99,7 97,8 99,7 98,1 98,9 99,4 98,1 98,5 90,0 99,0 97,9 99,5 98,9 97,6
T2/2008 100,1 100,9 99,2 97,5 99,6 97,9 98,3 99,4 97,7 97,9 86,7 98,9 97,8 99,6 99,0 97,5
T1/2008 99,5 100,9 98,5 97,1 99,4 97,7 97,4 99,4 97,3 97,4 83,2 98,9 97,6 99,7 99,0 97,4
T4/2007 98,7 100,7 98,1 96,5 99,0 97,5 96,6 99,3 96,8 96,8 80,2 98,7 97,3 99,8 98,9 97,3
T3/2007 98,1 100,3 97,8 96,0 98,6 97,4 96,0 99,2 96,2 96,2 78,8 98,5 96,9 99,8 98,8 97,1
T2/2007 97,5 99,8 97,7 95,5 98,0 97,5 95,3 99,0 95,5 95,5 78,4 98,3 96,4 99,8 98,4 97,0
T1/2007 96,9 99,3 97,6 95,1 97,5 97,5 94,6 98,8 94,9 94,9 78,3 98,1 95,9 99,7 98,1 97,1
T4/2006 96,2 99,0 97,2 94,8 97,1 97,6 94,1 98,8 94,3 94,3 78,4 98,2 95,5 99,8 97,9 97,1
T3/2006 95,6 98,7 96,9 94,5 96,7 97,7 93,4 98,7 93,9 93,8 78,4 98,3 95,3 99,8 97,8 97,1
T2/2006 95,1 98,4 96,6 94,1 96,3 97,7 92,7 98,7 93,4 93,3 78,2 98,4 95,1 100,0 97,7 97,0
T1/2006 94,9 98,1 96,7 93,7 95,9 97,7 91,9 98,7 92,9 92,7 77,7 98,5 94,9 100,0 97,7 96,8
T4/2005 94,9 97,7 97,1 93,3 95,4 97,8 91,0 98,6 92,2 92,1 77,6 98,4 94,6 99,9 97,7 96,2
T3/2005 95,1 97,3 97,7 93,0 94,9 98,0 90,2 98,4 91,6 91,5 77,8 98,4 94,1 99,7 97,5 95,8
T2/2005 95,1 97,0 98,1 92,6 94,4 98,1 89,4 98,3 91,2 90,9 77,3 98,4 93,6 99,6 97,4 95,4
T1/2005 94,9 96,6 98,2 92,3 94,0 98,2 88,6 98,2 90,7 90,6 76,7 98,4 93,1 99,3 97,1 95,3
T4/2004 94,7 96,4 98,3 92,1 93,7 98,3 87,8 98,1 90,2 90,2 76,0 98,4 92,6 99,2 96,9 95,6
T3/2004 94,3 96,2 98,1 91,9 93,3 98,4 87,0 97,9 89,7 89,8 75,7 98,4 92,0 98,9 96,6 95,7
T2/2004 93,8 96,0 97,7 91,7 93,0 98,6 86,2 97,8 89,5 89,4 76,1 98,4 91,4 98,8 96,3 95,8
T1/2004 93,4 95,9 97,4 91,5 92,7 98,6 85,4 97,7 89,0 89,1 76,8 98,4 90,7 98,7 96,0 95,5
T4/2003 92,5 95,7 96,6 90,9 92,4 98,4 84,5 97,5 88,6 88,8 76,2 98,3 90,1 98,8 95,9 95,4
T3/2003 91,3 95,6 95,5 90,2 92,0 98,0 83,7 97,3 88,2 88,5 74,3 98,1 89,4 98,8 95,6 95,2
T2/2003 90,1 95,3 94,5 89,4 91,6 97,6 82,8 97,1 87,6 88,3 72,1 98,0 88,9 98,5 95,3 95,1
T1/2003 88,5 95,1 93,1 88,7 91,3 97,1 81,9 96,9 87,1 88,1 69,8 97,8 88,5 98,3 95,1 95,0
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació, a partir de dades d'OMT, l'FMI, l'Eurostat i l'INE.
Notes:
- Un augment de l'indicador denota pèrdua de competitivitat.
- La relació de països integrants del món i de la Unió Europea (UE-28) es pot consultar en les notes metodològiques.
Dades brutes Catalunya
Països del món Component preus Component taxa de canvi Països de la Unió Europea (UE-28) Component preus Component taxa de canvi Alemanya Espanya França Itàlia Regne Unit Andalusia Canàries Comunitat Valenciana Comunitat de Madrid Illes Balears
T2/2015 93,6 93,9 99,7 94,9 96,3 98,5 92,0 101,4 95,5 98,1 77,3 102,7 102,2 102,0 101,2 100,6
T1/2015 94,0 93,8 100,2 95,3 96,2 99,0 91,4 101,2 94,3 98,9 78,9 102,5 100,4 101,5 101,0 101,5
T4/2014 96,0 94,3 101,8 96,1 96,5 99,6 92,3 101,2 95,4 98,5 83,7 102,6 101,1 101,7 101,0 101,0
T3/2014 97,3 95,2 102,2 96,7 97,0 99,7 94,0 101,4 94,7 99,3 86,5 103,0 102,3 101,6 102,1 99,2
T2/2014 97,9 95,3 102,7 96,9 97,0 99,9 93,7 101,4 96,0 98,4 88,3 102,7 102,4 102,1 101,6 100,8
T1/2014 98,0 95,2 103,0 97,1 96,9 100,1 93,1 101,0 95,0 99,1 89,7 102,4 100,8 101,5 101,1 100,6
T4/2013 98,1 95,9 102,4 97,6 97,4 100,2 93,8 101,1 97,1 98,7 91,2 102,3 101,2 101,8 101,0 101,0
T3/2013 98,7 96,9 101,8 98,4 98,1 100,3 95,4 101,4 96,7 99,3 94,6 102,7 102,3 101,8 102,2 99,6
T2/2013 97,7 96,8 100,8 98,3 98,1 100,2 95,0 101,3 98,2 98,8 93,7 102,3 101,8 101,9 101,3 101,2
T1/2013 97,6 96,9 100,7 98,3 98,2 100,2 94,9 101,1 97,4 99,8 93,9 101,9 100,4 101,7 101,4 101,4
T4/2012 97,6 97,8 99,8 98,6 98,9 99,6 99,4 101,0 98,9 99,9 90,8 101,8 100,8 101,7 101,0 101,4
T3/2012 97,3 98,3 98,9 98,3 99,0 99,3 99,6 101,2 97,8 99,7 89,1 101,9 101,2 101,6 101,8 99,9
T2/2012 97,9 98,2 99,7 98,8 99,1 99,7 100,9 100,9 99,1 99,4 90,6 101,2 101,1 101,4 100,8 101,3
T1/2012 98,1 98,1 100,0 98,9 99,0 100,0 100,3 100,3 98,5 100,0 93,5 100,6 99,7 100,5 100,1 101,3
T4/2011 99,6 98,5 101,1 99,8 99,4 100,5 99,4 100,3 100,1 99,5 96,4 100,4 100,1 100,5 100,0 101,0
T3/2011 100,3 99,2 101,1 99,9 99,6 100,3 99,8 100,3 98,8 100,0 100,2 100,5 100,7 100,3 100,4 99,9
T2/2011 100,4 99,4 101,1 100,0 99,9 100,1 101,5 100,3 100,5 99,5 100,2 100,3 100,5 100,5 100,0 101,2
T1/2011 99,4 99,3 100,2 99,6 99,7 99,9 100,7 99,9 100,0 99,9 97,7 99,9 99,5 100,0 99,6 101,2
T4/2010 99,9 99,8 100,1 100,1 100,1 100,0 99,9 100,0 100,6 99,9 99,6 100,1 100,2 100,0 99,9 101,0
T3/2010 99,6 100,4 99,2 99,8 100,2 99,6 99,8 100,1 99,5 100,5 97,3 100,4 100,4 100,0 100,5 99,4
T2/2010 99,3 100,0 99,4 99,9 99,9 100,0 100,7 100,1 100,1 99,8 99,7 100,0 100,2 100,2 100,0 100,0
T1/2010 101,1 99,9 101,3 100,2 99,8 100,4 99,6 99,7 99,7 99,9 103,4 99,5 99,2 99,8 99,6 99,6
T4/2009 103,0 100,1 102,9 100,6 99,8 100,8 98,9 99,6 100,0 99,7 106,2 99,3 99,3 99,5 99,4 99,2
T3/2009 103,0 100,7 102,3 100,3 99,9 100,4 99,2 99,7 98,9 100,6 103,5 99,6 99,1 99,4 99,7 98,4
T2/2009 102,9 100,7 102,2 100,9 99,9 100,9 100,4 99,7 98,9 100,0 104,0 99,6 98,8 99,6 99,5 99,3
T1/2009 102,6 100,3 102,3 101,0 99,6 101,4 99,5 99,2 98,3 99,7 107,1 99,1 97,5 99,2 98,7 98,2
T4/2008 100,7 100,3 100,4 99,1 99,6 99,5 99,1 99,3 98,9 99,1 98,8 99,0 97,7 99,2 98,7 98,0
T3/2008 100,5 100,8 99,8 97,9 99,8 98,1 99,2 99,3 98,1 99,4 93,5 99,2 98,3 99,1 99,2 97,0
T2/2008 101,6 101,0 100,6 98,4 100,0 98,4 100,6 99,4 98,7 98,9 93,8 99,1 98,3 99,4 98,8 97,9
T1/2008 100,6 101,0 99,6 98,0 99,8 98,2 99,1 99,3 98,1 98,5 89,7 98,9 97,7 99,5 98,8 97,9
T4/2007 99,2 100,6 98,6 96,9 99,3 97,6 96,8 99,4 97,6 97,2 83,0 98,8 97,4 99,9 98,8 97,7
T3/2007 99,1 101,1 98,0 96,6 99,2 97,4 96,6 99,4 96,5 97,2 80,4 99,0 97,8 99,5 99,4 96,7
T2/2007 98,9 101,1 97,9 96,7 99,3 97,4 97,3 99,5 97,1 96,8 79,7 98,9 97,4 100,0 99,0 97,4
T1/2007 97,7 100,0 97,7 95,7 98,3 97,4 95,9 99,0 95,8 96,0 77,9 98,2 96,5 99,9 98,4 97,5
T4/2006 96,7 99,1 97,6 94,9 97,5 97,4 94,4 98,9 95,2 94,7 77,4 98,0 95,8 99,8 98,4 96,7
T3/2006 96,7 99,0 97,7 94,8 97,0 97,7 93,7 98,6 93,9 94,6 78,7 98,0 95,8 99,4 97,7 96,5
T2/2006 96,4 99,0 97,4 94,9 97,1 97,8 94,4 98,8 94,5 94,1 79,2 98,2 95,3 99,8 97,8 97,6
T1/2006 95,0 98,7 96,3 94,4 96,7 97,6 93,7 98,8 93,8 93,6 78,5 98,5 95,0 100,0 97,7 97,7
T4/2005 94,4 98,1 96,3 93,7 96,0 97,7 91,7 98,8 93,3 92,9 77,2 98,4 95,0 100,1 98,0 96,7
T3/2005 94,8 98,0 96,7 93,4 95,5 97,8 90,9 98,6 92,1 92,5 78,1 98,5 95,1 100,0 97,4 96,1
T2/2005 95,2 97,8 97,4 93,3 95,4 97,8 91,5 98,7 92,3 91,9 77,0 98,6 94,7 100,1 97,9 96,4
T1/2005 95,3 97,1 98,2 92,8 94,7 98,0 90,1 98,3 91,3 91,3 78,2 98,4 93,6 99,5 97,3 95,6
T4/2004 95,1 96,4 98,7 92,3 93,9 98,3 88,1 98,1 90,8 90,4 77,9 98,2 93,0 99,3 97,2 94,9
T3/2004 94,6 96,6 98,0 91,9 93,7 98,1 87,8 98,1 90,1 90,2 75,9 98,3 93,2 99,3 97,0 94,7
T2/2004 94,4 96,4 97,9 92,1 93,7 98,3 88,2 98,2 90,4 90,3 74,7 98,6 92,6 99,2 97,1 96,2
T1/2004 94,8 96,1 98,6 92,1 93,4 98,7 87,1 97,9 89,6 89,8 75,6 98,4 91,6 98,8 96,5 96,4
T4/2003 93,3 95,5 97,7 91,3 92,5 98,8 84,9 97,5 88,8 88,7 76,7 98,2 90,6 98,3 95,9 95,3
T3/2003 92,8 96,1 96,5 91,3 92,6 98,6 84,5 97,6 89,0 88,9 77,5 98,4 90,7 98,9 95,8 95,1
T2/2003 92,7 95,9 96,7 91,0 92,4 98,5 85,0 97,6 88,7 88,8 77,3 98,5 90,0 98,9 95,8 95,4
T1/2003 91,1 95,5 95,4 90,0 92,0 97,8 83,8 97,4 88,0 88,5 73,3 98,2 89,0 99,0 95,9 95,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació, a partir de dades d'OMT, l'FMI, l'Eurostat i l'INE.
Notes:
- Un augment de l'indicador denota pèrdua de competitivitat.
- La relació de països integrants del món i de la Unió Europea (UE-28) es pot consultar en les notes metodològiques.

Darrera actualització: 11 de desembre de 2015.

Estadística PCST

Nota metodològica

L'indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya es defineix com el producte de dos índexs, un associat específicament als preus turístics (component de preus) i un altre associat a la taxa de canvi de l'euro (component taxa de canvi).

L'índex del component de preus és el quocient entre els preus turístics a Catalunya i una mitjana geomètrica ponderada dels preus turístics dels països inclosos en cadascun dels àmbits i mercats que es consideren. En gairebé la totalitat de la cistella de països els preus turístics s'aproximen mitjançant el grup 11è de la classificació COICOP (Hotels, cafès i restaurants) de l'IPC dels diversos països; en la resta de casos es fa servir l'índex general. El període de referència és la mitjana de l'any 2010. Les fonts de les dades són l'Eurostat, el Fons Monetari Internacional, l'INE i, en alguns casos, fonts locals.

L'índex del component taxa de canvi és la mitjana geomètrica ponderada de les taxes de canvi al comptat de l'euro amb les monedes de cadascun dels països inclosos en els mercats que es consideren. Com en el cas anterior, el període de referència és la mitjana de l'any 2010. Les fonts de les dades són l'Eurostat i el Fons Monetari Internacional.

La ponderació de cada moneda i preu s'ha calculat usant els fluxos mitjans de turistes entre països dels anys 2006 al 2008, una informació proporcionada per l'Organització Mundial del Turisme (OMT). El mètode de càlcul de les ponderacions consta de tres etapes: doble ponderació de les exportacions per tal de recollir l'efecte de tercers mercats, ponderació bilateral per a les importacions i, finalment, elaboració d'una ponderació sintètica per a cada país.

Ateses aquestes definicions, un augment de l'indicador de preus relatius denota una pèrdua de competitivitat del turisme de Catalunya en relació amb la dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'indicador sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent de l'evolució del preu relatiu, en particular aquells que modifiquen la qualitat dels productes turístics.

Els països inclosos en cadascun dels àmbits són els següents:

  • Països de la Unió Europea (UE-28): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre.
  • Països del món: els anteriors més Albània, Andorra, Armènia, Austràlia, Azerbaidjan, Bòsnia i Hercegovina, Brasil, Canadà, Corea del Sud, Costa Rica, Cuba, Egipte, els Estats Units, Filipines, Geòrgia, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Islàndia, Israel, Japó, Kazakhstan, Kirguizstan, Liechtenstein, Macedònia, Malàisia, el Marroc, Montenegro, Mèxic, Noruega, Nova Zelanda, Puerto Rico, República Dominicana, Rússia, Sèrbia, Singapur, Sud-àfrica, Suïssa, Tailàndia, Taiwan, Tunísia, Turquia, Ucraïna i Xina.

Aquest indicador s'ofereix en termes bruts i de tendència. En aquest segon cas es calcula com una mitjana mòbil dels darrers quatre trimestres.

Taules disponibles [+]