Saltar al contingut principal

Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya

Dades de tendència Catalunya
Països del món Països de la Unió Europea (UE-28) Alemanya Espanya França Itàlia Regne Unit Andalusia Canàries Comunitat Valenciana Comunitat de Madrid Illes Balears
T2/2015 107,2 95,7 92,4 95,9 100,5 99,5 98,9 90,4 84,3 93,5 107,4 96,6
T1/2015 107,1 95,8 93,0 96,2 99,8 99,0 100,7 91,3 83,7 93,5 109,7 96,0
T4/2014 107,2 96,1 93,5 95,9 99,7 99,1 99,4 92,2 82,7 93,3 111,1 95,6
T3/2014 106,1 96,8 94,4 96,6 99,8 99,3 99,1 93,5 83,1 93,5 113,3 95,8
T2/2014 104,6 97,9 95,6 97,8 99,7 100,0 99,1 95,1 84,8 93,2 117,1 95,9
T1/2014 104,7 98,7 96,1 98,6 99,8 100,7 98,3 95,9 86,5 92,9 119,7 95,6
T4/2013 103,8 98,6 96,2 98,8 99,3 99,6 99,2 95,3 89,5 93,2 121,1 94,1
T3/2013 101,9 98,2 95,8 98,3 99,2 98,3 100,4 94,8 90,5 94,0 118,8 92,8
T2/2013 100,4 99,8 96,1 98,3 102,1 99,0 109,3 95,1 90,8 95,8 115,0 91,9
T1/2013 100,1 100,3 96,2 98,6 103,7 98,6 112,7 95,6 91,3 98,2 111,9 92,2
T4/2012 100,3 101,3 97,0 98,9 105,4 99,3 115,7 95,9 92,0 99,2 110,4 92,9
T3/2012 100,6 102,1 98,6 99,0 106,6 100,0 115,1 96,3 93,1 100,6 107,9 93,1
T2/2012 97,5 101,5 99,9 99,0 105,6 100,1 107,4 96,7 92,8 102,8 104,4 95,3
T1/2012 95,2 102,2 102,3 99,3 106,5 100,7 106,9 97,9 92,5 104,8 102,1 97,4
T4/2011 94,9 102,6 103,6 99,1 107,1 101,2 105,9 98,7 91,7 106,0 101,2 96,8
T3/2011 95,2 102,8 104,4 99,5 107,3 101,4 104,7 99,3 93,2 106,5 101,1 97,3
T2/2011 96,4 101,6 101,8 99,9 104,4 101,1 101,9 98,8 93,4 104,7 101,2 100,9
T1/2011 98,2 100,5 99,8 99,7 101,0 100,8 101,0 99,6 94,5 102,1 100,0 101,9
T4/2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació, a partir de dades d'OMT, l'Eurostat i l'INE.
Notes:
- Un augment de l'indicador denota guany de competitivitat.
- La relació de països integrants del món i de la Unió Europea (UE-28) es pot consultar en les notes metodològiques.
Dades brutes Catalunya
Països del món Països de la Unió Europea (UE-28) Alemanya Espanya França Itàlia Regne Unit Andalusia Canàries Comunitat Valenciana Comunitat de Madrid Illes Balears
T2/2015 115,1 100,4 104,3 94,9 107,6 97,9 100,0 82,6 111,6 95,9 109,3 84,3
T1/2015 81,2 80,4 67,8 92,2 88,6 91,4 84,1 79,7 44,7 77,1 72,2 472,1
T4/2014 96,0 90,3 73,4 92,3 95,7 107,5 87,9 84,4 58,0 79,4 84,7 177,4
T3/2014 125,3 102,1 111,2 100,1 102,5 100,6 112,0 107,8 130,4 109,5 153,1 69,0
T2/2014 114,8 100,8 107,3 95,9 105,2 96,1 106,8 84,9 109,5 95,8 117,8 82,5
T1/2014 80,7 81,7 69,2 89,9 88,0 91,8 77,3 85,0 41,8 75,9 75,9 473,1
T4/2013 90,3 93,7 76,2 95,8 96,3 109,1 86,8 90,4 59,1 80,1 91,9 183,1
T3/2013 121,3 105,2 116,0 103,7 102,2 102,6 111,9 113,5 141,5 108,3 172,8 69,0
T2/2013 115,5 104,0 109,8 98,7 105,7 98,0 103,8 86,9 121,3 94,8 127,4 81,4
T1/2013 75,8 80,4 68,7 90,5 84,3 85,5 80,9 81,2 46,4 76,9 78,8 339,4
T4/2012 80,8 91,5 73,3 93,2 95,7 101,1 91,1 87,2 59,7 82,7 83,0 171,9
T3/2012 117,5 110,1 117,7 103,7 110,8 104,6 146,7 115,1 145,0 114,8 155,1 67,3
T2/2012 114,9 106,1 110,5 99,6 111,7 96,8 114,6 88,2 125,7 103,4 115,9 81,9
T1/2012 75,2 85,7 72,2 92,6 93,5 89,8 94,2 83,3 48,1 81,6 74,1 402,5
T4/2011 81,1 95,1 79,2 94,0 101,4 104,8 89,5 89,0 63,0 89,1 75,9 174,0
T3/2011 108,6 108,5 123,2 103,7 108,0 105,0 118,9 117,3 144,8 122,9 139,1 69,8
T2/2011 106,0 108,7 120,5 100,6 115,4 98,9 112,8 91,5 123,1 110,5 106,9 87,6
T1/2011 72,6 87,1 76,5 91,3 96,6 92,5 88,2 87,4 46,1 86,7 70,1 365,0
T4/2010 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació, a partir de dades d'OMT, l'Eurostat i l'INE.
Notes:
- Un augment de l'indicador denota guany de competitivitat.
- La relació de països integrants del món i de la Unió Europea (UE-28) es pot consultar en les notes metodològiques.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 11 de desembre de 2015.

Estadística PCST

Nota metodològica

L'indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya es defineix com el nombre d'arribades de turistes estrangers (turisme receptor) que visiten el territori català dividit entre el nombre d'arribades de turistes estrangers que visiten el territori competidor indexat respecte a l'any 2010.

Catalunya forma part com a territori del conjunt dels països del món, de la UE-28 i d'Espanya. En aquests casos, l'indicador de quota de mercat amb aquests territoris es defineix estrictament com una quota de mercat. Amb la resta de territoris (països de la UE i comunitats autònomes), es defineix com l'augment o disminució relatiu dels fluxos de turistes estrangers entre els dos territoris.

Inversament al que succeeix amb l'indicador de preus relatius, un augment de l'indicador de quota de mercat del turisme s'ha d'interpretar com una millora de competitivitat.En el cas d'un territori concret, l'índex augmenta sempre que la proporció relativa de turistes que visiten Catalunya és superior a la mateixa proporció del territori comparat.

L'indicador de quota de mercat del turisme es calcula a partir de les fonts estadístiques oficials disponibles:

  • Per al càlcul de l'indicador de quota de mercat entre els països del món i Catalunya, l'Organització Mundial del Turisme (OMT) difon cada trimestre el Baròmetre del Turisme Mundial, que facilita el nombre d'arribades de turistes estrangers per a tots els països del món. Per a Catalunya, les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur) de l'Institut d'Estudis Turístics (IET).
  • Per al càlcul de l'indicador de quota de mercat entre els països de la Unió Europea (UE-28) i Catalunya, l'Eurostat proporciona el nombre de turistes estrangers registrats en els establiments hotelers de cada país membre. Per a Catalunya, les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
  • Per al càlcul de l'indicador de quota de mercat entre les comunitats autònomes i Catalunya, l'INE proporciona el nombre de turistes estrangers registrats en els establiments hotelers per a cada comunitat autònoma.

Els països inclosos en cadascun dels àmbits són els següents:

  • Països de la Unió Europea (UE-28): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Txèquia, Romania, Suècia i Xipre.
  • Països del món: els anteriors més Sud-àfrica, Albània, Andorra, Armènia, Austràlia, Azerbaidjan, Bòsnia i Hercegovina, Brasil, Canadà, Costa Rica, Cuba, Egipte, els Estats Units, Filipines, Geòrgia, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Islàndia, Israel, Japó, Kazakhstan, Kirguizstan, Liechtenstein, Macedònia, Malàisia, el Marroc, Montenegro, Mèxic, Noruega, Nova Zelanda, Puerto Rico, Corea del Sud, República Dominicana, Rússia, Sèrbia, Singapur, Suïssa, Tailàndia, Taiwan, Tunísia, Turquia, Ucraïna i Xina.

Aquests indicadors s'ofereixen en termes bruts i de tendència. En aquest segon cas es calculen com una mitjana mòbil dels darrers quatre trimestres.

Taules disponibles [+]