Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-28)

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 14.286,1 39,9 0,3 2,4
Nivell tecnològic alt 1.369,5 4,6 0,3 1,3
Unió Europea 672,6 -28,4 -4,1 -5,7
resta del món 696,8 33,1 5,0 9,1
Nivell tecnològic mitjà alt 7.249,8 -68,2 -0,9 2,5
Unió Europea 4.832,7 142,9 3,0 6,6
resta del món 2.417,2 -211,1 -8,0 -5,0
Nivell tecnològic mitjà baix 2.051,6 -20,5 -1,0 1,5
Unió Europea 1.274,9 33,0 2,7 5,7
resta del món 776,7 -53,5 -6,4 -5,1
Nivell tecnològic baix 3.615,3 124,0 3,6 3,2
Unió Europea 2.430,0 133,1 5,8 6,9
resta del món 1.185,2 -9,1 -0,8 -3,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 53.195,1 -719,1 -1,3 -0,6
Nivell tecnològic alt 4.945,0 -632,0 -11,3 -11,8
Unió Europea 2.678,4 -785,1 -22,7 -13,2
resta del món 2.266,7 153,1 7,2 -10,0
Nivell tecnològic mitjà alt 23.533,4 500,5 2,2 2,4
Unió Europea 15.977,7 1.125,5 7,6 9,1
resta del món 7.555,7 -625,0 -7,6 -9,4
Nivell tecnològic mitjà baix 12.661,3 -984,0 -7,2 -5,4
Unió Europea 6.846,5 -648,5 -8,7 -7,7
resta del món 5.814,7 -335,5 -5,5 -2,5
Nivell tecnològic baix 12.055,5 396,4 3,4 4,2
Unió Europea 8.171,9 332,7 4,2 5,5
resta del món 3.883,6 63,7 1,7 1,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Darrera actualització: 8 de setembre de 2014. Sèries revisades el 27 de gener de 2021.

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]