Saltar al contingut principal

Suport governamental a la investigació i el desenvolupament agrícola (2.30)

Suport governamental a la investigació i el desenvolupament agrícola 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Milions d'euros 16,8 449,0 2.892,6
Euros per càpita (preus corrents) 2,2 9,6 6,5
Font Catalunya: Ministeri de Ciència i Innovació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021.

Nota metodològica

L’indicador es refereix a les dades GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays on R&D). Les dades GBAORD mesuren el suport del Govern a les activitats de recerca i desenvolupament (R+D) o, en altres paraules, la prioritat que els governs donen al finançament públic de l’R+D. Les dades GBAORD es calculen utilitzant les directrius establertes a la pràctica estàndard proposada per a enquestes de recerca i desenvolupament experimental, el Manual de Frascati de l’OCDE del 2015.

En el cas de l’indicador de Catalunya, la font són els pressupostos de l’Administració General de l’Estat (inclosos organismes públics d'investigació i altres organismes autònoms i agències estatals) i els pressupostos de les comunitats autònomes (inclosos els organismes dependents que formen part dels pressupostos consolidats). S'inclouen els crèdits de la política de despesa 46 "Investigació, desenvolupament i innovació" i els equivalents en les comunitats autònomes, així com els crèdits en R+D d'altres polítiques de despesa.