Saltar al contingut principal

Consum d'energia primària (07.10)

Consum d'energia primària 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Índex 2005 = 100 93,9 (p) Dada provisional 88,8 90,3
Milions de tones equivalents de petroli 22,1 (p) Dada provisional 120,8 1.351,9
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021.

Estadística ENE

Nota metodològica

L'indicador mesura les necessitats energètiques totals d'un territori excloent tot ús no energètic de de vectors energètics (per exemple, gas natural que s'utilitza no per a la combustió sinó per produir productes químics). Es calcula com l'agregació de la producció local amb el saldo d'importació/exportació d'energia, tenint en compte les variacions d'estocs i els búnquers.

El "consum energètic primari" abasta el consum energètic dels usuaris finals com ara la indústria, el transport, les llars, els serveis i l'agricultura, a més del consum energètic del mateix sector energètic per a la producció i transformació d'energies, les pèrdues que es produeixen durant la transformació d'energies (per exemple, l'eficiència de la generació d'electricitat a partir de fonts combustibles) i les pèrdues d'energia per transmissió i distribució.