Saltar al contingut principal
Superfície d'espais marins designats per Natura 2000
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 5.735,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2019 5.735,0 84.405,0 441.001,0
2018 5.735,0 84.404,0 419.769,0
2017 5.735,0 84.404,0 402.552,0
2016 5.735,0 84.404,0 308.364,0
2015 5.735,0 84.386,0 286.145,0
2014 5.734,0 71.677,0 244.054,0
2013 851,4 10.637,0 177.483,0
2012 851,4 10.193,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2011 851,4 10.193,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2010 851,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2009 831,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2008 831,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2007 831,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2006 830,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Km2.
Font Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de juliol de 2021.

Estadística PENP

Nota metodològica

L'indicador mesura la superfície dels espais marins designats segons Natura 2000. La xarxa Natura 2000 comprèn àrees marines i terrestres protegides designades segons les directives d'hàbitats i aus de la UE amb l'objectiu de mantenir o restaurar un estat de conservació favorable per als tipus d'hàbitats i les espècies d'interès comunitari.

Cada país ha d'emplenar un formulari de dades estàndard on s'informa detalladament dels espais designats segons les directives, que inclouen la mida del lloc en km2, els hàbitats i les espècies existents i el percentatge de cobertura de l'espai. S'ha desenvolupat una tipologia exhaustiva per donar suport als informes precisos.

Respecte a l'indicador de Catalunya, l'any 2014 l'Estat va incloure diversos espais marins de gran extensió dintre la xarxa Natura 2000.