Saltar al contingut principal
Llits d'hospital
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2020 4,7 .. .. ..
2019 4,7 .. .. ..
2018 4,7 3,0 .. 5,4 (e)
2017 4,7 3,0 .. 5,4
2016 4,8 3,0 .. 5,5
2015 4,8 3,0 .. 5,5
2014 4,8 3,0 .. 5,5
2013 4,8 3,0 .. 5,6
2012 4,7 3,0 .. 5,6 (e)
2011 4,8 3,0 .. 5,7
2010 4,7 3,1 .. 5,7
2009 4,7 3,2 .. 5,8
2008 4,7 3,2 .. 5,9
2007 4,7 3,2 .. 6,0
2006 4,8 3,3 .. 6,0 (e)
2005 4,8 3,3 .. 6,1
2004 4,8 3,4 .. 6,2 (e)
2003 4,8 3,4 .. ..
2002 4,9 3,5 .. ..
2001 5,0 3,6 .. ..
2000 5,1 3,7 .. ..
Unitats: Llits per 1.000 habitants.
Font Catalunya: Idescat, Departament de Salut. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de maig de 2021.

Nota metodològica

Instal·lacions sanitàries: les dades es refereixen als llits disponibles als hospitals (HP.1) i subcategories (per exemple, llits de cures curatives, llits d'atenció psiquiàtrica, etc) i llits disponibles en els centres d'atenció d'infermeria i residencials (HP.2), així com tecnologia mèdica i recursos tècnics als hospitals (HP.1)

El total de llits hospitalaris (HP.1) són els llits d'hospital que es mantenen regularment i amb personal i immediatament disponibles per a la cura dels pacients ingressats. El total de llits hospitalaris es desglossa de la següent manera:

  • Llits curatius (atenció aguda);
  • Llits de cures psiquiàtriques;
  • Llits de cures a llarg termini (excloent llits de cures psiquiàtrics);
  • Llits d'hospital.

Els llits en establiments d'atenció d'infermeria i residencials (HP.2) són llits disponibles per a les persones que requereixen atenció contínua de la salut i de la infermeria a causa de deficiències cròniques i tenen un menor grau d'independència en activitats de la vida diària (AVD) en els establiments que es dediquen principalment a la prestació d'atenció residencial combinada amb qualsevol dels tipus d'infermeria, de supervisió o d'un altre tipus d'atenció com és requerit pels residents.

L'atenció rebuda pot ser una combinació de serveis de salut i socials.