Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Per sectors

VAB. Total sectors 2020
Valor % sobre el total
Catalunya 206.959,0 100,0
Espanya 1.023.088,0 (p) 100,0
Zona euro 10.185.992,4 100,0
Unió Europea-27 11.933.670,7 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Agricultura 2020
Valor % sobre el total
Catalunya 2.307,4 1,1
Espanya 35.196,0 (p) 3,4 (p)
Zona euro 176.783,1 1,7
Unió Europea-27 221.095,1 1,9
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Indústria 2020
Valor % sobre el total
Catalunya 41.031,2 19,8
Espanya 166.749,0 (p) 16,3 (p)
Zona euro 1.930.697,2 19,0
Unió Europea-27 2.311.104,7 19,4
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Construcció 2020
Valor % sobre el total
Catalunya 10.581,1 5,1
Espanya 63.030,0 (p) 6,2 (p)
Zona euro 558.196,4 5,5
Unió Europea-27 674.049,1 5,6
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Serveis 2020
Valor % sobre el total
Catalunya 153.039,4 73,9
Espanya 758.113,0 (p) 74,1 (p)
Zona euro 7.520.315,7 73,8
Unió Europea-27 8.727.421,8 73,1
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 19 de març de 2021.

Nota metodològica

El valor afegit brut (VAB) és el resultat net de la producció valorada a preus bàsics menys els consums intermedis valorats a preus d'adquisició.

La producció es compon dels productes creats durant el període comptable.

Els consums intermedis representen el valor dels béns i serveis consumits com a inputs en un procés de producció, exclosos els actius fixos, el consum dels quals es registra com a consum de capital fix. Els béns i serveis es poden transformar o consumir completament durant el procés de producció.

El VAB també està disponible desglossat per sectors d'acord amb NACE Rev 2. El VAB es calcula abans del consum de capital fix.

Les sèries que es difonen corresponen a la Revisió estadística 2019 que substitueix l’anterior Base 2010 i s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsat per Eurostat i el Banc Central Europeu.