Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Per sectors

VAB. Total sectors 2022
Valor % sobre el total
Catalunya 250.221,1 (p) Dada provisional 100,0
Espanya 1.208.330,0 (p) Dada provisional 100,0
Unió Europea-27 14.196.554,6 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Agricultura 2022
Valor % sobre el total
Catalunya 1.621,7 (p) Dada provisional 0,6 (p) Dada provisional
Espanya 32.014,0 (p) Dada provisional 2,6 (p) Dada provisional
Unió Europea-27 272.193,9 1,9
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Indústria 2022
Valor % sobre el total
Catalunya 50.185,7 (p) Dada provisional 20,1 (p) Dada provisional
Espanya 212.651,0 (p) Dada provisional 17,6 (p) Dada provisional
Unió Europea-27 2.929.805,1 20,6
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Construcció 2022
Valor % sobre el total
Catalunya 11.228,9 (p) Dada provisional 4,5 (p) Dada provisional
Espanya 63.037,0 (p) Dada provisional 5,2 (p) Dada provisional
Unió Europea-27 789.933,0 5,6
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Serveis 2022
Valor % sobre el total
Catalunya 187.184,7 (p) Dada provisional 74,8 (p) Dada provisional
Espanya 900.628,0 (p) Dada provisional 74,5 (p) Dada provisional
Unió Europea-27 10.204.622,6 71,9
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 20 de març de 2023.

PIBA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA).

Nota metodològica

El valor afegit brut (VAB) és el resultat net de la producció valorada a preus bàsics menys els consums intermedis valorats a preus d'adquisició.

La producció es compon dels productes creats durant el període comptable.

Els consums intermedis representen el valor dels béns i serveis consumits com a inputs en un procés de producció, exclosos els actius fixos, el consum dels quals es registra com a consum de capital fix. Els béns i serveis es poden transformar o consumir completament durant el procés de producció.

El VAB també està disponible desglossat per sectors d'acord amb NACE Rev 2. El VAB es calcula abans del consum de capital fix.

Les sèries que es difonen corresponen a la Revisió estadística 2019 que substitueix l'anterior Base 2010 i s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsat per Eurostat i el Banc Central Europeu.