Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Per sectors

VAB. Total sectors 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 224.198,0 (p) Dada provisional 100,0
Espanya 1.088.952,0 (p) Dada provisional 100,0
Unió Europea-27 12.919.935,0 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Agricultura 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 2.180,0 (p) Dada provisional 1,0
Espanya 32.221,0 (p) Dada provisional 3,0
Unió Europea-27 234.502,7 1,8
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Indústria 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 45.462,0 (p) Dada provisional 20,3
Espanya 185.118,0 (p) Dada provisional 17,0
Unió Europea-27 2.605.117,3 20,2
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Construcció 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 11.359,0 (p) Dada provisional 5,1
Espanya 62.742,0 (p) Dada provisional 5,8
Unió Europea-27 727.165,0 5,6
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Serveis 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 165.197,0 (p) Dada provisional 73,7
Espanya 808.871,0 (p) Dada provisional 74,3
Unió Europea-27 9.353.150,0 72,4
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 18 de març de 2022.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El valor afegit brut (VAB) és el resultat net de la producció valorada a preus bàsics menys els consums intermedis valorats a preus d'adquisició.

La producció es compon dels productes creats durant el període comptable.

Els consums intermedis representen el valor dels béns i serveis consumits com a inputs en un procés de producció, exclosos els actius fixos, el consum dels quals es registra com a consum de capital fix. Els béns i serveis es poden transformar o consumir completament durant el procés de producció.

El VAB també està disponible desglossat per sectors d'acord amb NACE Rev 2. El VAB es calcula abans del consum de capital fix.

Les sèries que es difonen corresponen a la Revisió estadística 2019 que substitueix l'anterior Base 2010 i s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsat per Eurostat i el Banc Central Europeu.