Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Per sectors

VAB. Total sectors 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 229.624,0 100,0
Espanya 1.128.081,0 (p) 100,0
Zona euro 10.663.265,8 100,0
Unió Europea 14.690.175,1 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Agricultura 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 2.133,0 0,9
Espanya 33.454,0 (p) 3,0
Zona euro 180.398,3 1,7
Unió Europea 239.319,1 1,6
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Indústria 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 44.333,2 19,3
Espanya 177.168,0 (p) 15,7
Zona euro 2.049.062,6 19,2
Unió Europea 2.748.646,7 18,7
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Construcció 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 12.207,6 5,3
Espanya 72.823,0 (p) 6,5
Zona euro 579.851,3 5,4
Unió Europea 839.122,5 5,7
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Serveis 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 170.950,2 74,4
Espanya 844.636,0 (p) 74,9
Zona euro 7.853.953,6 73,7
Unió Europea 10.863.086,8 73,9
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 27 de març de 2020.

Nota metodològica

El valor afegit brut (VAB) és el resultat net de la producció valorada a preus bàsics menys els consums intermedis valorats a preus d'adquisició.

La producció es compon dels productes creats durant el període comptable.

Els consums intermedis representen el valor dels béns i serveis consumits com a inputs en un procés de producció, exclosos els actius fixos, el consum dels quals es registra com a consum de capital fix. Els béns i serveis es poden transformar o consumir completament durant el procés de producció.

El VAB també està disponible desglossat per sectors d'acord amb NACE Rev 2. El VAB es calcula abans del consum de capital fix.

Les sèries que es difonen corresponen a la Revisió estadística 2019 que substitueix l’anterior Base 2010 i s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsat per Eurostat i el Banc Central Europeu.