Valor afegit brut. Per sectors

VAB. Total sectors 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 215.251,8 100,0
Espanya 1.054.863,0 (p) 100,0
Zona euro 10.010.480,5 100,0
Unió Europea 13.696.840,7 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Provisional.
VAB. Agricultura 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 2.169,4 1,0
Espanya 30.165,0 (p) 2,9
Zona euro 164.426,2 1,6
Unió Europea 214.556,1 1,6
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Provisional.
VAB. Indústria 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 46.170,4 21,4
Espanya 190.812,0 (p) 18,1
Zona euro 2.001.790,6 20,0
Unió Europea 2.684.982,6 19,6
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Provisional.
VAB. Construcció 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 10.422,5 4,8
Espanya 60.704,0 (p) 5,8
Zona euro 513.525,6 5,1
Unió Europea 743.595,4 5,4
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Provisional.
VAB. Serveis 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 156.489,5 72,7
Espanya 773.182,0 (p) 73,3
Zona euro 7.330.738,1 73,2
Unió Europea 10.053.706,6 73,4
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Provisional.

Data de publicació: 15 de març del 2018.

Nota metodològica

A partir del setembre de 2014, la Unió Europea ha establert la implantació obligatòria del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que és el marc metodològic per elaborar les estimacions dels comptes nacionals a tots els països de la Unió Europea.

El valor afegit brut (VAB) és el resultat net de la producció valorada a preus bàsics menys els consums intermedis valorats a preus d'adquisició.

La producció es compon dels productes creats durant el període comptable.

Els consums intermedis representen el valor dels béns i serveis consumits com a inputs en un procés de producció, exclosos els actius fixos, el consum dels quals es registra com a consum de capital fix. Els béns i serveis es poden transformar o consumir completament durant el procés de producció.

El VAB també està disponible desglossat per sectors d'acord amb NACE Rev 2. El VAB es calcula abans del consum de capital fix.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: