Consum final d'energia. Per sectors

Consum final d'energia. Total 2014
Valor % sobre el total
Catalunya 12.991 100,0
Espanya 79.225 100,0
Zona euro 748.949 100,0
Unió Europea 1.061.668 100,0
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Advertiment: Les dades de l'any 2009 es van revisar el 17 de maig de 2017.
Consum final d'energia. Indústria 2014
Valor % sobre el total
Catalunya 3.540 27,3
Espanya 20.006 25,3
Zona euro 198.936 26,6
Unió Europea 273.965 25,8
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Advertiment: Les dades de l'any 2009 es van revisar el 17 de maig de 2017.
Consum final d'energia. Transport 2014
Valor % sobre el total
Catalunya 5.493 42,3
Espanya 31.989 40,4
Zona euro 250.771 33,5
Unió Europea 352.580 33,2
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Advertiment: Les dades de l'any 2009 es van revisar el 17 de maig de 2017.
Consum final d'energia. Llars i altres 2014
Valor % sobre el total
Catalunya 3.958 30,5
Espanya 27.231 34,4
Zona euro 299.242 40,0
Unió Europea 435.123 41,0
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Advertiment: Les dades de l'any 2009 es van revisar el 17 de maig de 2017.

Data de publicació: 14 de novembre del 2016. Sèries revisades el 20 de desembre del 2017.

Nota metodològica

El consum final d'energia és l'energia total consumida pels usuaris finals, com ara les llars, la indústria o l'agricultura.

Exclou l'energia utilitzada pel sector energètic (fins i tot el subministrament d'energia i la seva transformació). També exclou el combustible transformat a les plantes d'autoproducció d'energia elèctrica industrial i el coc transformat en gas d'alt forn en els casos en què aquest no forma part del consum industrial, sinó del sector de transformació.