Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per sectors

Consum final d'energia. Total 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 14.447 100,0
Espanya 81.514 100,0
Unió Europea-27 937.924 100,0
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, Unió Europea: Eurostat.
Consum final d'energia. Indústria 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 3.686 25,5
Espanya 20.643 25,3
Unió Europea-27 239.481 25,5
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, Unió Europea: Eurostat.
Consum final d'energia. Transport 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 6.516 45,1
Espanya 32.951 40,4
Unió Europea-27 289.016 30,8
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, Unió Europea: Eurostat.
Consum final d'energia. Llars i altres 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 4.245 29,4
Espanya 27.920 34,3
Unió Europea-27 409.427 43,7
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2021. Sèries revisades el 23 de desembre de 2021.

Estadística ENE

Nota metodològica

El consum final d'energia és l'energia total consumida pels usuaris finals, com ara les llars, la indústria o l'agricultura.

Exclou l'energia utilitzada pel sector energètic (fins i tot el subministrament d'energia i la seva transformació). També exclou el combustible transformat a les plantes d'autoproducció d'energia elèctrica industrial i el coc transformat en gas d'alt forn en els casos en què aquest no forma part del consum industrial, sinó del sector de transformació.