Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per sectors

Consum final d'energia. Total 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 13.912 100,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Consum final d'energia. Indústria 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 3.744 26,9
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Consum final d'energia. Transport 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 5.974 42,9
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Consum final d'energia. Llars i altres 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 4.195 30,2
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de desembre de 2019.

Nota metodològica

El consum final d'energia és l'energia total consumida pels usuaris finals, com ara les llars, la indústria o l'agricultura.

Exclou l'energia utilitzada pel sector energètic (fins i tot el subministrament d'energia i la seva transformació). També exclou el combustible transformat a les plantes d'autoproducció d'energia elèctrica industrial i el coc transformat en gas d'alt forn en els casos en què aquest no forma part del consum industrial, sinó del sector de transformació.