Saltar al contingut principal
Consum d'energia primària respecte al PIB
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2017 118,2 120,9 117,9 121,0
2016 117,6 119,5 118,8 122,0
2015 121,3 121,9 120,3 123,6
2014 120,5 122,2 121,0 124,6
2013 121,9 125,7 127,2 131,6
2012 125,4 132,7 128,2 133,5
2011 124,8 129,3 128,6 134,5
2010 129,4 128,5 135,2 141,5
2009 121,9 128,9 133,6 139,1
2008 123,5 134,7 135,3 141,7
2007 129,3 140,6 136,3 143,0
2006 131,7 143,3 142,3 149,6
2005 137,7 149,1 146,1 153,5
2004 142,2 151,1 147,9 156,0
2003 143,6 149,2 149,0 158,2
2002 141,0 148,9 146,6 156,6
2001 139,6 149,0 147,7 158,8
2000 139,9 150,4 147,1 158,7
Unitats: kep per 1.000 euros (constants any 2010).
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 5 de desembre de 2019.

Nota metodològica

Aquest indicador és el quocient entre el consum interior brut d'energia i el producte interior brut (PIB).

El consum interior brut d'energia es comptabilitza com la suma del consum interior brut de cinc tipus d'energia: carbó, petroli, gas natural, fonts d'energia renovable i saldo d'intercanvis elèctrics. Les xifres de PIB es prenen a preus constants per tal d'evitar l'impacte de la variació dels preus de tots els béns i serveis generats per l'economia.

Aquest indicador mesura l'eficiència d'energia global d'una economia.

El consum interior brut està mesurat en kep (kilograms equivalents de petroli) per cada 1.000 euros de PIB a preus constants de l'any 2010.