Saltar al contingut principal
Consum interior brut d'energia respecte al PIB
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 112,3 113,0 111,7 119,6
2018 112,0 118,2 114,9 123,4
2017 116,5 120,9 118,2 126,9
2016 116,2 119,4 119,4 127,8
2015 119,4 121,6 120,9 129,2
2014 118,8 122,1 121,5 130,4
2013 120,7 125,6 128,0 137,1
2012 124,5 133,0 128,9 138,6
2011 123,5 129,7 129,2 139,6
2010 128,6 129,0 136,0 146,3
2009 121,4 129,7 134,3 143,9
2008 122,6 135,2 136,2 146,5
2007 128,5 140,8 137,0 147,8
2006 131,2 143,3 142,8 154,2
2005 137,4 149,0 146,5 157,9
2004 142,2 150,8 148,3 160,2
2003 143,6 148,9 149,3 161,9
2002 141,1 148,3 146,7 159,4
2001 139,9 148,2 147,8 160,7
2000 140,3 149,4 147,2 160,0
Unitats: kep per 1.000 euros (constants any 2010).
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2021.

Nota metodològica

Aquest indicador és el quocient entre el consum interior brut d'energia i el producte interior brut (PIB).

El consum interior brut d'energia es comptabilitza com la suma del consum interior brut de cinc tipus d'energia: carbó, petroli, gas natural, fonts d'energia renovable i saldo d'intercanvis elèctrics. Les xifres de PIB es prenen a preus constants per tal d'evitar l'impacte de la variació dels preus de tots els béns i serveis generats per l'economia.

Aquest indicador mesura l'eficiència d'energia global d'una economia.

El consum interior brut està mesurat en kep (kilograms equivalents de petroli) per cada 1.000 euros de PIB a preus constants de l'any 2010.