Saltar al contingut principal

Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut

Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2017 8,5 17,5 .. 17,5
2016 8,3 17,4 .. 17,0
2015 7,3 16,2 .. 16,7
2014 8,0 16,1 .. 16,2
2013 7,8 15,3 .. 15,4
2012 5,8 14,3 .. 14,7
2011 5,3 13,2 .. 13,4
2010 6,7 13,8 .. 13,1
2009 5,4 13,0 .. 12,6
2008 4,3 10,7 .. 11,3
2007 3,3 9,7 .. 10,6
2006 2,9 9,1 .. 9,7
2005 2,9 8,4 .. 9,1
2004 3,7 8,3 .. 8,5
Unitats: %.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de desembre de 2019.

Nota metodològica

Les fonts d'energia renovables són aquelles que es renoven de manera natural. Les renovables no combustibles són l'energia hidràulica, la marina, la geotermal, l'eòlica i la solar. Les renovables combustibles són els biodièsels i les obtingudes de la gestió dels residus municipals.

Aquest indicador es calcula basant-se en les estadístiques incloses en el Reglament d'Estadístiques d'Energia. Es podria considerar una estimació de l'indicador descrit a la Directiva 2009/28/EC, ja que el sistema estadístic per a tecnologies d'energia renovable no està encara totalment desenvolupat per complir els requisits d'aquesta Directiva. Tot i això, fins ara la contribució d'aquestes tecnologies és gairebé marginal.

Es pot trobar més informació sobre la metodologia de càlcul de l'energia renovable i les estadístiques d'energia anuals d'Eurostat a la Directiva d'Energia Renovable 2009/28/EC, el Reglament d'Estadístiques d'Energia 1099/2008 i a DG ENERGY plataforma transparent.