Saltar al contingut principal
Residus municipals. Abocament
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 148 .. .. ..
2018 149 242 (e) .. 116
2017 166 242 .. 118
2016 169 251 .. 121
2015 161 261 .. ..
2014 170 259 .. 134
2013 163 253 .. 142
2012 174 284 .. 153
2011 180 (e) 305 .. 167
2010 193 318 .. 178
2009 220 314 .. 186
2008 250 285 .. 190
2007 267 344 .. 199
2006 296 353 .. 202
2005 301 288 .. 202
2004 315 304 .. 215
2003 322 360 .. 229
2002 362 355 .. 241
2001 359 360 .. 250
2000 364 334 .. 262
Unitats: Kg/hab./any.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Residus municipals. Incineració
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 81 .. .. ..
2018 83 62 (e) .. 132
2017 85 60 .. 132
2016 91 56 .. 130
2015 84 58 .. 127
2014 82 52 .. 126
2013 77 53 .. 125
2012 75 45 .. 122
2011 70 (e) 50 .. 125
2010 67 44 .. 121
2009 84 48 .. 117
2008 74 47 .. 116
2007 79 57 .. 112
2006 92 54 .. 111
2005 97 44 .. 103
2004 105 31 .. 95
2003 111 42 .. 90
2002 97 38 .. 90
2001 109 36 .. 87
2000 114 36 .. 84
Unitats: Kg/hab./any.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Residus municipals. Reciclatge
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 179 86 (e) .. 152
2018 164 86 .. 149
2017 152 87 .. 148
2016 141 85 .. 146
2015 142 84 .. 141
2014 134 76 .. 134
2013 130 70 .. 128
2012 141 91 .. 130
2011 163 81 .. 128
2010 172 90 .. 125
2009 165 82 .. 123
2008 157 85 .. 120
2007 160 77 .. 119
2006 155 82 .. 109
2005 145 84 .. 105
2004 128 87 .. 100
2003 114 89 .. 100
2002 98 92 .. 100
2001 87 72 .. 92
2000 73 44 .. 87
Unitats: Kg/hab./any.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Residus municipals. Compostatge
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 57 80 (e) .. 87
2018 55 80 .. 84
2017 51 84 .. 84
2016 50 72 .. 82
2015 51 53 .. 75
2014 51 62 .. 73
2013 50 77 .. 71
2012 51 48 .. 69
2011 55 49 .. 66
2010 55 59 .. 66
2009 46 97 .. 67
2008 43 134 .. 69
2007 42 99 .. 64
2006 36 102 .. 61
2005 29 100 .. 59
2004 26 98 .. 59
2003 26 96 .. 57
2002 17 94 .. 57
2001 10 67 .. 54
2000 5 77 .. 53
Unitats: Kg/hab./any.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 27 de novembre de 2020. Sèries revisades el 4 de febrer de 2021.

Nota metodològica

Aquest indicador presenta la quantitat de residus municipals tractats, mesurats en kg per persona i any i desglosat per tipus de tractaments.

Consisteix en els residus recollits per les autoritats municipals i gestionats pel sistema de recollida de residus. El volum d'aquests residus prové de llars, comerços, oficines i institucions públiques.

La quantitat anual de residus es divideix per la població de l'any en qüestió. La població de Catalunya és a 1 de gener; per a Espanya i la Unió Europea s'utilitza la mitjana anual de la població.

D'acord amb les directrius de l'Eurostat, els qüestionaris de residus inclouen els següents tipus de materials: paper, cartró i productes de paper, plàstics, vidres, metalls, menjar i residus de jardí i tèxtils.

L'abocament es defineix com l'acte de dipositar els residus a terra. Inclou abocadors específics i emmagatzematge provisional de més d'un any en llocs permanents. La definició comprèn tant abocadors en llocs interns (és a dir on un generador de residus disposa el rebuig al lloc en què es genera) com en llocs externs.

La incineració significa el tractament tèrmic dels residus en una planta incineradora o en una planta coincineradora. El volum d'aquests residus prové de llars, comerços, oficines i institucions públiques.

Les dades de Catalunya del compostatge es refereixen al tractament de la fracció orgànica recollida selectivament (FORM) i des de l'any 2012 també a l'autocompostatge.

Les dades són provisionals.