Saltar al contingut principal
Violència física i sexual cap a les dones. De 16 a 74 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2016 4,3 .. ..
2012 .. 4,0 8,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 05.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Violència física i sexual cap a les dones. De 18 a 29 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2016 9,9 .. ..
2012 .. 4,0 12,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 05.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Violència física i sexual cap a les dones. De 30 a 39 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2016 5,1 .. ..
2012 .. 6,0 9,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 05.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Violència física i sexual cap a les dones. De 40 a 49 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2016 3,5 .. ..
2012 .. 3,0 8,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 05.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Violència física i sexual cap a les dones. De 50 a 59 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2016 2,5 .. ..
2012 .. 3,0 5,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 05.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Violència física i sexual cap a les dones. 60 anys i més
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2016 1,1 .. ..
2012 .. 3,0 4,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 05.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020.

Estadística SCI

Nota metodològica

L'indicador d’Eurostat mesura el percentatge de dones a partir dels 15 anys que van respondre "sí" quan se'ls va preguntar si havien experimentat violència física i/o sexual per part d'una parella o no parella en els 12 mesos anteriors a l'entrevista.

L'indicador es basa en una enquesta de l'Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) que compta amb una sola onada, realitzada l’any 2012.

L’indicador de Catalunya es basa en els resultats de l’Enquesta de violència masclista de Catalunya, en la seva darrera edició. L’edició 2016 mesurava el percentatge de dones a partir dels 16 anys que van respondre “sí” quan se’ls va preguntar si havien patit una agressió o més de violència física i/o sexual per part d’una parella o no parella en els 12 mesos anteriors a l’entrevista.