Saltar al contingut principal

Víctimes mortals en accidents de trànsit

Víctimes mortals en accidents de trànsit. Per sexe i tipus de via 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes
Autopistes 47 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 44 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 81 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 172 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones
Autopistes 10 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 32 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 69 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total
Autopistes 57 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 76 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 108 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 241 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Servei Català de Trànsit. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 11.40 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Víctimes mortals en accidents de trànsit. Per sexe i tipus de via. Nombre per 100.000 habitants 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes
Autopistes 1,2 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 1,2 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 2,1 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 4,5 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones
Autopistes 0,3 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 0,8 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 0,7 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 1,7 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total
Autopistes 0,7 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 1,0 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 1,4 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 3,1 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Servei Català de Trànsit. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 11.40 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 17 de novembre de 2022.

Estadística SV

Nota metodològica

L'indicador mesura el nombre de víctimes mortals causades per accidents de trànsit, incloent-hi els conductors i passatgers de vehicles motoritzats, els ciclistes i els vianants. Les persones que moren per accident de trànsit fins a 30 dies després de produir-se l'accident es compten com a víctimes mortals per accident de trànsit. Després d'aquests 30 dies, el motiu de la defunció pot ser que es declari d'una altra manera. En el cas dels estats membres que no utilitzen aquesta definició s'han aplicat factors correctors.

El nombre de víctimes mortals per cada 100.000 habitants pren com a referència, en el cas d’Espanya i Europa, la població mitjana de l'any de referència (calculada com a mitjana aritmètica de la població l'1 de gener de dos anys consecutius), mentre que en el cas de Catalunya es fa servir la població mitjana de l’any concret.

Les dades es presenten per tipus de carretera (autopistes, carreteres, vies urbanes i vies desconegudes) i pel total de vies.