Saltar al contingut principal

Director o directora

El director o directora és nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.

Correspon al director o directora la representació ordinària de l'Idescat, l'exercici de la direcció i la coordinació de les seves activitats.

Per a una descripció més detallada de les funcions del director o directora de l'Idescat, vegeu el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Director

  • Sr. Xavier Cuadras Morató

Directors i directores anteriors

Directors i directores anteriors
Des del Fins al
Sr. Frederic Udina i Abelló 07/07/2011 30/05/2019
Sra. Anna Ventura i Estalella 19/04/2007 07/07/2011
Sr. Josep Maria Vegara i Carrió 05/02/2004 12/04/2007
Sr. Jordi Oliveras i Prats 12/01/1990 05/02/2004