Saltar al contingut principal

Enquesta de biblioteques. 2018

L'any 2018 a Catalunya hi havia 850 biblioteques, 8 menys que al 2016. El nombre de biblioteques públiques era de 458 i són les úniques que van augmentar respecte al 2016 (1,3%). En canvi, les especialitzades van disminuir un 2,1% (321), com també ho van fer les d’institucions d’ensenyament superior i les que oferien servei exclusivament a grups específics d'usuaris.

Les biblioteques públiques, que representaven el 53,9% del total al conjunt de Catalunya, van arribar fins al 72,3% al Penedès i a les Terres de l’Ebre. D'altra banda, a l'Àmbit Metropolità s’hi van concentrar 2 de cada 3 biblioteques especialitzades de Catalunya.

El 2018 el 96,7% de les biblioteques de Catalunya tenien accés a Internet, el 86,1% disposaven de connexió wifi i el 83,3% tenien pàgina web. D'altra banda, la densitat de biblioteques es va mantenir estable, en 1,1 per cada 10.000 habitants al conjunt de Catalunya, tot i que les comarques amb els valors més alts van ser el Pallars Sobirà (5,8) i l'Alta Ribagorça (5,2).

Els fons existents van augmentar un 1,6% respecte a l’any 2016 i van arribar als 41,2 milions de documents. Els llibres es van mantenir estables en relació amb el 2016 (26.208.991 volums), mentre que els documents gràfics van ser els que més van augmentar (20,9%).

Quant al préstec domiciliari, el llibre va ser el document més prestat (11.451.505), tot i que es va reduir un 1,5% en relació amb el 2016. El préstec de la resta de documents també va disminuir, excepte el del llibre electrònic, que va passar de 25.806 llibres al 2016 a 42.067 al 2018.

La despesa de les biblioteques de Catalunya el 2018 va ser de 196,1 milions d’euros. La despesa de personal va representar el 62,6% del total, seguida de la despesa corrent, que va suposar un 18%. El nombre total de persones al servei de les biblioteques l’any 2018 va ser de 5.102.