Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per sexe i edat quinquennal

Població resident a l'estranger per sexe i edat quinquennal. 2014 Lloc d'inscripció: Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població resident a l'estranger
De 0 a 4 anys 5.780 5.337 11.117 5,02
De 5 a 9 anys 7.755 7.124 14.879 6,72
De 10 a 14 anys 7.045 6.615 13.660 6,17
De 15 a 19 anys 6.952 6.691 13.643 6,16
De 20 a 24 anys 6.469 6.366 12.835 5,80
De 25 a 29 anys 6.357 6.516 12.873 5,81
De 30 a 34 anys 7.792 8.189 15.981 7,22
De 35 a 39 anys 8.960 9.377 18.337 8,28
De 40 a 44 anys 8.840 9.269 18.109 8,18
De 45 a 49 anys 8.365 8.581 16.946 7,65
De 50 a 54 anys 7.392 7.273 14.665 6,62
De 55 a 59 anys 5.790 5.668 11.458 5,17
De 60 a 64 anys 4.630 4.653 9.283 4,19
De 65 a 69 anys 4.471 4.437 8.908 4,02
De 70 a 74 anys 3.311 3.578 6.889 3,11
De 75 a 79 anys 3.576 3.561 7.137 3,22
De 80 a 84 anys 2.908 3.250 6.158 2,78
De 85 i més anys 3.647 4.919 8.566 3,87
Total 110.040 111.404 221.444 100,00
% 49,69 50,31 100,00
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció